جواب Reading صفحه ۱۲ کتاب کار زبان هشتم + ترجمه

در این نوشته با جواب Reading صفحه ۱۲ کتاب کار زبان هشتم همراه شما هستیم.

جواب Reading صفحه ۱۲ کتاب کار زبان هشتم

١- در مدرسه شما، انجمن زبان انگلیسی تشکیل شده است. نمایندۀ انجمن از شما خواسته است تا برای تهیۀ روزنامه دیواری به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی توانمندی هایتان را علامت بزنید.

جواب Reading صفحه 12 کتاب کار زبان هشتم

٢- معلم زبان انگلیسی تان از شما خواسته افراد توانمند را در زمینه های مختلف شناسایی کنید و نامشان را در محل نقطه چین بنویسید.

۱. Who is very good at reciting the Holy Quran?

۱. چه کسی در خواندن قرآن تبهر بیشتری دارد؟

۲. Who is very good at playing Ping-Pong?

۲. چه کسی در بازی کردن پینگ پونک بهتر است؟

۳. Who is very good at swimming?

۳. چه کسی در شنا کردن بهتر است؟

۴. Who is very good at acting in movies?

۴. چه کسی در بازی کردن در نمایش (فیلم) تبهر دارد؟

۵. Who is very good at playing football?

۵. چه کسی در بازی کردن فوتبال بهتر است؟

۶. Who is very good at running?

۶. چه کسی در دویدن بهتر است؟

۷. Who is very good at painting?

۷. چه کسی در نقاشی کردن بهتر است؟

۸. Who is very good at horse riding?

۸. چه کسی در سوارکاری تبهر دارد؟

٣- به نظر شما، افراد زیر در حوزۀ کاری خودشان، کدام فعّالیت را بهتر انجام می دهند؟

جواب Reading صفحه 12 کتاب کار زبان هشتم
جواب Reading صفحه ۱۲ کتاب کار زبان هشتم

۴- پرسشنامه زیر از بخش انگلیسی مجله رشد نوجوان گرفته شده است. شما می توانید با تعیین میزان توانمندی هایتان نمره کلی خود را در پایان محاسبه کنید.

عالی (۴)، خوب (۳)، متوسط (۲)، ضعیف (۱)، عدم توانایی (۰)

image 271

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه