حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم


haladars مهر 16, 1400 دقیقه مطالعه
حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم

آمار و احتمال یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی و فیزیک پایه یازدهم است. در این نوشته حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم درباره آشنایی با مبانی ریاضیات می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل اول آمار و احتمال پایه یازدهم را به صورت pdf دانلود کنید.

گام به گام فصل اول آمار و احتمال یازدهم

گام به گام فصل اول آمار و احتمال یازدهم

سرفصل های فصل اول آمار و احتمال یازدهم

 • درس اول: آشنایی با منطق ریاضی
 • درس دوم: مجموعه ـ زیر مجموعه
 • درس سوم: قوانین و اعمال بین مجموعه ها ـ جبر مجموعه ها

حل تمرین درس اول فصل اول آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد:

 • آشنایی با منطق ریاضی ص2
 • گزاره ص 2
 • جدول ارزش گزاره ها ص 4 
 • گزاره نما ص5
 • متغیر گزاره نما  ص 5
 • دامنه
 • ترکیب گزاره ها ص 6
 • نقیض یک گزاره ص 6
 • ترکیب فصلی دو گزاره ص 7
 • ترکیب عطفی دو گزاره ص 8
 • ترکیب شرطی دو گزاره ص 9
 • ترکیب دو شرطی دو گزاره  ص 12
 • سورها ص 13
 • نقیض گزاره های سوری ص 15

حل تمرین درس دوم فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد.

 • مجموعه ــ زیرمجموعه ص 19
 • تعداد زیرمجموعه های یک مجموعه  ص 20
 • افزار یک مجموعه  ص 21
 • تعریف زیرمجموعه به کمک نمادهای ریاضی  ص 22
 • روش عضوگیری دلخواه ص 22
 • دو مجموعه مساوی  ص 23

 

حل تمرین درس سوم فصل سوم آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد

 • قوانین و اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) ص 26
 • قوانین دمورگان  ص 32
 • ضرب دکارتی بین دو مجموعه ص 35

دانلود حل تمرین فصل اول آمار و احتمال یازدهم

برای دانلود گام به گام فصل اول آمار و احتمال یازدهم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای ملاسعیدی

برای مشاهده حل تمرین آمار و احتمال یازدهم در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه