ریاضی یکی از دروس مهم و اصلی پایه هفتم است. در این نوشته حل تمرین فصل اول ریاضی هشتم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل اول ریاضی پایه هشتم درباره عددهای صحیح و گویا می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل اول ریاضی پایه هشتم را به صورت pdf دانلود کنید.

عددهای گویا در زندگی واقعی و نیز در علومی چون ریاضیات و فیزیک کاربردهای زیادی دارند. ما بسیاری از اندازهها را با عددهای کسری و اعشاری بیان می کنیم.

گام به گام فصل اول ریاضی هشتم

گام به گام فصل اول ریاضی هشتم

سرفصل های فصل اول ریاضی هشتم

  • درس اول: یادآوری عددهای صحیح
  • درس دوم: معرفی عددهای گویا
  • درس سوم: جمع و تفریق عددهای گویا
  • درس چهارم: ضرب و تقسیم عددهای گویا
  • مرور فصل 1

دانلود حل تمرین فصل اول ریاضی هشتم

برای دانلود گام به گام فصل اول ریاضی هشتم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی هشتم روی عبارت رنگی کلیک کنید.