آمار و احتمال یکی از دروس تخصصی رشته ریاضی و فیزیک پایه یازدهم است. در این نوشته حل تمرین فصل دوم آمار و احتمال یازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل دوم آمار و احتمال پایه یازدهم درباره احتمال می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل دوم آمار و احتمال پایه یازدهم را به صورت pdf دانلود کنید.

امـروزه به خدمت گرفتن انـرژی هستـه ای بـدون آگاهی از علـم فیـزیک و انجـام محـاسبـات پیچیده با کمک ابر رایانه ها ممکن نیست. بخشی از ایـن محاسبات به واکنشهای هستـهای مربـوط است؛ هنگاهی که یک نوترون به سمت جسمی رادیواکتیو شلیک میشود، پس از طی مسیری، یا از جسم خارج میشود، یا جذب یک اتم میشود و یا اتمی را متالشی میکند و در نتیجه چند نوترون و  مقداری انرژی به وجود می آید.

نوترون های آزادشدۀ این زنجیره با سرعتی بسیار بالا ادامه میدهند.  بررسی چنین واکنشی با استفاده از شبیه سازی های رایانه ای انجام 
میشود و مدل های احتمالاتی در آن نقشی بنیادی دارند.

 

گام به گام فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

گام به گام فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

سرفصل های فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

 • درس اول: مبانی احتمال
 • درس دوم: احتمال غیر هم شرطی
 • درس سوم: احتمال شرطی
 • درس چهارم: پیشامد های مستقل و وابسته

حل تمرین درس 1 فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد:

 • آمار و احتمال به چه کار می آیند؟ ص 40
 • ترجمه زبان گزاره ها به زبان مجموعه ها  ص 42
 • تشخیص فضای نمونه  ص 43
 • اصول احتمال  ص44 

حل تمرین درس 2 فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

حل تمرین درس 3 فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد:

 • احتمال شرطی: کاهش فضای نمونه ص 53
 • احتمال شرطی چگونه محاسبه میشود؟ ص 53
 • قانون ضرب احتمال ص 56
 • قانون احتمال کل ص58
 • قانون بیز ص 60
 • تمرین ص 64

حل تمرین درس 4 فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

شامل دروس زیر می باشد:

 • پیشامدهای مستقل و وابسته ص 67
 • انتخابهای با جایگذاری و بدون جایگذاری ص 69
 •  تمرین ص 71

دانلود حل تمرین فصل دوم آمار و احتمال یازدهم

برای دانلود گام به گام فصل دوم آمار و احتمال یازدهم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای ملاسعیدی

برای مشاهده حل تمرین آمار و احتمال یازدهم در سایر دروس روی عبارت رنگی کلیک کنید.