ریاضی یکی از دروس مهم و اصلی پایه هشتم است. در این نوشته حل تمرین فصل دوم ریاضی هشتم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل دوم ریاضی پایه هشتم درباره عددهای اول می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل دوم ریاضی پایه هشتم را به صورت pdf دانلود کنید.

شمارنده های اول یک عدد مانند ماده اولیه کارخانه عددسازی هستند. همه ی عددهای طبیعی بزرگ تر از یک و غیر اول را می توانیم با ضرب شمارنده های اول به دست آوریم. امروزه از عددهای اول، که تجزیه و شکسته نمیشوند برای رمزگذاری و رمزگشایی استفاده میشود. 

گام به گام فصل دوم ریاضی هشتم

گام به گام فصل دوم ریاضی هشتم

سرفصل های فصل دوم ریاضی هشتم

  • درس اول: یادآوری عددهای اول
  • درس دوم: تعیین عددهای اول
  • مرور فصل 2

دانلود حل تمرین فصل دوم ریاضی هشتم

برای دانلود گام به گام فصل دوم ریاضی هشتم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی هشتم روی عبارت رنگی کلیک کنید.