ریاضی یکی از دروس مهم و اصلی پایه هشتم است. در این نوشته حل تمرین فصل پنجم ریاضی هشتم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل پنجم ریاضی پایه هشتم درباره بردار و مختصات می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل پنجم ریاضی پایه هشتم را به صورت pdf دانلود کنید.

شتاب حرکت هر جسم در هر لحظه، همواره در جهت بردار برآیند نیروهای وارد بر آن است؛ برای مثال وقتی یک موشک شلیک میشود، نیروهای وارد بر آن عبارتاند از، نیروی وزن، نیروی پیشران، نیروی مقاوم هوا در راستای حرکت موشک (پسار) و نیروی برآر(عمود بر راستای حرکت) به طوری که برآیند این نیروها باعث حرکت موشک میشود. 

گام به گام فصل پنجم ریاضی هشتم

گام به گام فصل پنجم ریاضی هشتم

سرفصل های فصل پنجم ریاضی هشتم

  • درس اول: جمع بردارها
  • درس دوم: ضرب عدد در بردار
  • درس سوم: بردارهای واحد مختصات
  • مرور فصل 5

دانلود حل تمرین فصل پنجم ریاضی هشتم

برای دانلود گام به گام فصل پنجم ریاضی هشتم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی هشتم روی عبارت رنگی کلیک کنید.