ریاضی یکی از دروس اصلی رشته علوم تجربی در پایه دوازدهم است که در کنکور سراسری تست های قابل توجهی رو به خود اختصاص می دهد. در این نوشته حل تمرین فصل چهارم ریاضی 3 دوازدهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل چهارم ریاضی 3 پایه دوازدهم درباره مشتق می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه دوازدهم تجربی را به صورت pdf دانلود کنید.

مفهوم مشتق به مسئله تاریخی خط مماس در یک نقطه از منحنی و مسئله یافتن سرعت لحظه ای یک جسم مربوط میشود. امروزه مشتق در علوم مختلف کاربردهای وسیع و گستردهای دارد.به طور مثال در صنایع فضایی،مسائلی نظیر کمینه سازی سوخت مصرفی، بیشینه سازی سرعت و کمینه سازی زمان سفر با مفهوم مشتق ارتباط دارند

گام به گام فصل چهارم ریاضی دوازدهم

گام به گام فصل چهارم ریاضی دوازدهم

سرفصل های فصل چهارم ریاضی دوازدهم

  • درس اول: آشنایی با مفهوم مشتق
  • درس دوم: مشتق پذیری و پیوستگی
  • درس سوم: آهنگ تغییر

دانلود حل تمرین فصل چهارم ریاضی 3 دوازدهم

برای دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی دوازدهم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای ملاسعیدی

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی دوازدهم تجربی روی عبارت رنگی کلیک کنید.