ریاضی یکی از اصلی ترین دروس پایه نهم است. در این نوشته حل تمرین فصل چهارم ریاضی نهم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل چهارم ریاضی پایه نهم درباره توان و ریشه می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه نهم را به صورت pdf دانلود کنید.

یک قطره آب شامل حدود ٣٣ میلیارد میلیارد مولکول یا به عبارت دیگر 3/3×1019 صورت به را آن میتوان که است مولکول 33,000,000,000,000,000,000 نمایش داد. هرگونه حیاتی به آب نیاز دارد. قدر این نعمت الهی را بدانیم

گام به گام درس چهارم ریاضی نهم

گام به گام درس چهارم ریاضی نهم

سرفصل های فصل چهارم ریاضی نهم

  • درس اول: توان صحیح
  • درس دوم: نماد علمی
  • درس سوم:ریشه گیری
  • درس چهارم: جمع و تفریق رادیکال ها

دانلود حل تمرین فصل چهارم ریاضی نهم

برای دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی نهم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی نهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.