ریاضی یکی از دروس مهم و اصلی پایه هشتم است. در این نوشته حل تمرین فصل چهارم ریاضی هشتم را به صورت رایگان برای دانلود قرار داده‌ایم. در این حل تمرین، پاسخ تمام بخش‌های کتاب درسی وجود دارد.

فصل چهارم ریاضی پایه هشتم درباره جبر و معادله می‌باشد. این فصل به توضیح این موضوع و حل مثال ها و ارائه چندین تمرین و فعالیت از آن می پردازد که در ادامه می توانید فایل گام به گام فصل چهارم ریاضی پایه هشتم را به صورت pdf دانلود کنید.

اگر دو کفه یک ترازو روبهروی هم قرار گیرند، میگویند ترازو در حال تعادل است. اگر از یک کفه ی ترازو چیزی را برداریم یا به آن چیزی اضافه کنیم، همین کار را باید در کفه دیگر نیز انجام دهیم تا جبران شود.و ترازو در حالت تعادل بماند. کلمه جبر هم خانواده ی جبران نیز هست و معادله به معنی برقرار ماندن تعادل در دو طرف تساوی است. 

گام به گام فصل چهارم ریاضی هشتم

گام به گام فصل چهارم ریاضی هشتم

سرفصل های فصل چهارم ریاضی هشتم

  • درس اول: ساده کردن عبارت های جبری
  • درس دوم: پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری
  • درس سوم: تجزیه عبارت های جبری 
  • درس چهارم: معادله
  • مرور فصل 4

دانلود حل تمرین فصل چهارم ریاضی هشتم

برای دانلود گام به گام فصل چهارم ریاضی هشتم از بخش زیر اقدام کنید

تهیه کننده: جناب آقای احمد فرخ وند

برای مشاهده سایر دروس گام به گام ریاضی هشتم روی عبارت رنگی کلیک کنید.