سوالات متن درس اول تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه


haladars مهر 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل 35 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس 1 تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

1- ایل قاجار را معرفی کنید.

۲- به چه دلیل نادر شاه میانه ی خوبی با قاجاریان نداشت ؟

۳- رهبر قاجارها (پس از مرگ نادر شاه) در راستای به دست گرفتن قدرت در ایران چه کسی بود؟ وی چه سرانجامی داشت؟

۴- آخرین فرمانروای زند چه کسی بود؟ 

۵- بنیانگذار سلسله قاجار چه کسی بود؟

۶- چگونگی تأسیس سلسله قاجار را توسط آقامحمدخان توضیح دهید.

۷- کدام شاه قاجار برای باز پس گیری ایالت های شروان و گرجستان از روسیه اقدام کرد ؟ نتیجه آن چه شد ؟

۸- جنگ های ایران و روسیه در زمان کدام یک از پادشاهان قاجار روی داد ؟

9- چه عاملی باعث بروز جنگ های دوره ی اول ایران و روس در دوره ی قاجار شد؟

۱۰- به دنبال جنگ های اول ایران و روس در دوره ی قاجار کدام عهدنامه منعقد شد ؟ مفاد آن چه بود؟

۱۱- تعهد روسیه در عهدنامه گلستان نسبت به ایران چه بود و این تعهد چه پیامدهایی برای ایران به دنبال داشت ؟

۱۲- فتوای جهاد علیه روس، در دوره قاجار توسط چه کسانی صادر شد؟

۱۳- علل و عوامل شکست ایران (قاجارها) در دوره ی اول جنگ با روس چه بود؟

۱۴- علل و عوامل شکست ایران (قاجارها) در جنگ های دوره ی دوم با روس چه بود؟

۱۵- به دنبال جنگ های دوم ایران و روس در دوره ی قاجار کدام عهدنامه منعقد شد ؟ مفاد آن چه بود ؟

۱۶- در کدام عهدنامه اعمال حق کاپیتولاسیون در ایران به روس ها داده شد ؟

۱۷- به چه علت ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، از حمله ی مستقیم به انگلستان ناتوان بود؟

۱۸- به چه علت ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، درصدد تصرف مستعمره های انگلیس بر آمد ؟

۱۹- مهم ترین مستعمره ی انگلیس، در آسیا کدام کشور بود؟ دسترسی به آن برای دشمنان انگلیس از کدام راه امکان پذیر بود؟

۲۰- به چه دلیل ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، معاهده ی فین کن اشتاین را با ایران منعقد کرد 

۲۱- عهدنامه ی تیلسیت بین کدام کشورها بسته شد و چه تأثیری بر روابط ایران با اروپائیان داشت ؟

 ۲۲- دلیل توجه انگلستان به دربار ایران در عصر قاجار چه بود؟

۲۳- عهدنامه مجمل بین کدام کشورها منعقد شد ؟

۲۴- دولت انگلیس با امضای عهدنامه ی مجمل چه تعهداتی را در قبال ایران پذیرفت ؟

۲۵- عهدنامه مفصل بین کدام کشورها بسته شد ؟

۲۶- تعهدات دولت انگلیس در عهدنامه مفصل نسبت به ایران چه بود ؟

۲۷- تعهدات دولت ایران در عهدنامه مفصل نسبت به انگلیس چه بود ؟

۲۸- آیا انگلستان به تعهدات خود در عهدنامه مفصل نسبت به ایران عمل نمود ؟ چرا ؟

29- علت محاصره هرات در دوره محمد شاه قاجار چه بود و سرانجام، این محاصره چگونه پایان یافت ؟

۳۰- دو کشور ایران و عثمانی از چه زمانی با یکدیگر اختلاف داشتند ؟

۳۱- چرا دولت های استعمارگر به اختلاف های موجود میان ایران و عثمانی دامن می زدند ؟

۳۲- عهدنامه ی دوم ارزئه الروم بین ایران و عثمانی چرا و چگونه بسته شد ؟

۳۳- عهدنامه ی دوم اروته الروم در زمان کدام پادشاه قاجار و با چه کشوری بسته شد ۶ نماینده ی ایران به هنگام عقد این قرارداد چه کسی بود؟

۳۴- تعهدات دولت عثمانی در عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

۳۵- تعهدات دولت ایران در عهدنامه ی ارزنه الروم چه بود ؟

همچنین ببینید: سوالات متن زمین شناسی یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس اول تاریخ معاصر ایران یازدهم

1- مفاد عهدنامه ی گلستان چه بود؟

ایران حاکمیت روسیه را بر ولایت هایی که تا آن زمان اشغال کرده بود به رسمیت شناخت. به این ترتیب ایالت های داغستان و گرجستان و شهر های باکو ، دریشد ، شیروان ، قره باغ ، شگی ، گجه ، موقان و قسمت بالای تالش به روسیه واگذار شد. بعلاوه حتی کشتیرانی در دریای خزر از ایران سلب گردید ، در برابر ، روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت شناخت  و رساندن او به سلطنت را تعهد کرد

۲- چه عواملی موجب بروز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه شد؟

بد رفتاری روسها با ساکنان ولایت هایی که طبق معاهده ی گلستان به آن کشور واگذار شده بود ، موجب نارضایتی این مردم شد. از سوی دیگر ، معاهده ی گلستان در مورد تعیین خط های مرزی بین ایران و روسیه ، مبهم بود و همین مسئله نیز موجب دست درازی روس ها به خاک ایران ، از جمله اراضی اطراف ایروان و آذربایجان شد

۳- مفاد عهدنامه ی ترکمانچای چه بود؟

مطابق این معاهده ، علاوه بر سرزمینهایی که در عهدنامه گلستان به روسها واگذار شده بود ، اپر وان ، نخجوان و بخشی از دشت مغان نیز از ایران جدا شد و به روسیه تعلق گرفت و ایران متعهد به پرداخت پانصد هزار تومان فرامت به روسیه شد. همچنین برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی پر ایران تحمیل گردید

4-بر اساس کاپیتولاسیون ، اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی بر خوردار شدند ؟

به موجب این حق ، هر گاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی می شدند ، دادگاه های ایران حل رسیدگی نداشتند، بلکه مراجع قضایی دولت روسیه می بایست به آن جرم رسیدگی می کردند.

5-هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟

بر اساس این معاهده ، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند. در مقابل ، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند ، با افغانها و قبایل هرات و قندهار متحد شود ، و به انگلستان اعلان جنگ دهد. همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود

 

6-چرا روس ها ایران را به لشکر کشی به سوی هرات تشویق می کردند؟

زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند ، و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند، و از سوی دیگر، مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی ، توسط دولت ایران می دانستند

7- مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم چه بود؟

به موجب این قرار داد ، ایران از ادعاهای خود درباره ی بعضی مناطق ، از جمله سلیمانیه ، دست برداشت و در مقابل، دولت عثمانی ، حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل چپ اروندرود، نیز کشتیرانی در این رودخانه را ، به رسمیت شناخت علاوه بر دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشور ما در آن سرزمین فراهم آورد.

تهیه و تنظیم سوالات متن درس اول تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای بهرام شفیعی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه