سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم انسانی

جغرافیا دوازدهم

در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم انسانی که شامل ۸۸ سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس دو جغرافیا دوازدهم

درس مدیریت شهروروستا بدین شرح است:

۱-اهمیت شهرها و روستاها را بنویسید.

شهرها و روستاها مکان  سکونت، کار و فعالیت اقتصادی، روابط اجتماعی و به طورکلی محل زندگی جوامع انسانی هستند.

۲-  مهم ترین مسائل و مشکلات  شهرها و روستاها دردوره معاصر را بنویسید.

الف-افزایش شهرنشینی و رشد و توسعه شهرها و تمرکز زیادجمعیت در آنها

ب-کاهش تدریجی روستانشینی و مهاجرت نیروی کار کشاورزی از روستاها به شهرها

اشتغال شهری- مسکن نامناسب وامنیت شهری وآسیب های اجتماعی

۳-مهمترین نیازها و مسائلی را که امروزه شهرها با آن روبه رو هستند را بنویسید.

۱-تجهیزات و خدمات عمومی-۲ـ مسکن ۳ـ اشتغال شهری ۴ـ امنیت شهری و آسیبهای اجتماعی ۵ـ محیط زیست شهری۶ـ زیباسازی و مبلمان شهری۷ـ هوشمندسازی شهر

۴-عوامل مورد مطالعه دربرنامه ریزی شهری رانام ببرید.

-تجهیزات و تسهیلات شهری

-خدمات عمومی

-فروشگاه ها و مراکز خرید

-مراکز تفریحی و فرهنگی

-دفع زباله و جمع آوری پسماند

-وسایل حمل ونقل عمومی

– پست

-آتش نشانی

۵–منظورازنابرابری فضایی درشهرها چیست؟شرح دهید.

در بیشترشهرها امکانات و خدمات شهری به طور عادلانه و متوازن توزیع نشده اند و بین مناطق برخوردار و مرفه و مناطق محروم تفاوت های چشمگیری از نظر فضای جغرافیایی مشاهده می شود. برنامه ریزی و مدیریت شهری باید برای رفع این نابرابری ها چاره اندیشی واقدام کند.

۶- علل وجود مشکلات مربوط به اشتغال درشهرهای بزرگ را نام ببرید.

افزایش طبیعی جمعیت شهری و مهاجرت نیروی کار به شهرها

۷- علل مشغول به کارشدن مهاجران در مشاغلی مانند کارگر موقتی و روزمزد را بنویسید.

-این مهاجران عمدتاً کارگر ساده و فاقد مهارت و تخصص هستند

– فرصت های شغلی در شهر محدود است.

۸- دو بخش اصلی اقتصاد شهرهای بزرگ را نام ببرید.

بخش رسمی و بخش غیررسمی

۹- مهم ترین فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد شهرهای بزرگ را بنویسید.

فروشندگان دوره گرد و دستفروش ها، دلالان، زباله جمع کن ها، نوازندگان دوره گرد و کودکان کار

۱۰- مهم ترین راهکارها برای سامان بخشیدن به مشاغل غیررسمی درشهرهای بزرگ را بنویسید.

-حمایت از کارآفرینان و ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد

– توسعه امکانات گردشگری برای جذب گردشگر

– ایجاد شغل

۱۱- عوامل ایجاد مشکل مسکن کافی و مناسب درشهرها را نام ببرید.

الف- تمرکز زیاد جمعیت و ب- مهاجرت گسترده به شهرها

۱۲- علل وجود فقیران شهری درشهرهای بزرگ را بنویسید.

الف-اختلاف شدید طبقاتی، نبودن عدالت اجتماعی در توزیع درآمدها

ب-فقدان حمایت های تأمین اجتماعی توسط حکومت ها

۱۳- مهم ترین پدیده های ناشی از مشکل مسکن درشهرهای بزرگ را بنویسید.

الف -افراد بی خانمان (کارتن خواب ها وگورخواب ها)

ب-اسکان غیررسمی یا غیرقانونی

۱۴- کارتن خواب ها چه کسانی هستند؟شرح دهید.

افراد بی خانمان (کارتن خواب) که در کنار خیابان ها و یا روی نیمکت پارک ها می خوابند و متاسفانه تعداد آن ها درحال افزایش است.

۱۵- نمونه هایی از اسکان غیررسمی درحاشیه شهرهای بزرگ را نام ببرید.

حاشیه نشینی و زاغه نشینی

۱۶- علل پیدایش پدیده حاشیه نشینی درشهرهای بزرگ را بنویسید.

وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می شوند با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر به ساخت غیرقانونی مسکن موقتی در حاشیه و اطراف شهر می پردازند.

۱۷- زاغه نشینی چیست؟

زاغه نشینی نیز نوعی اسکان غیررسمی ست که علاوه بر حاشیه شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید. برای مثال در شهر مانیل در کشور فیلیپین زاغه ها در بخش های مختلف شهر پراکنده شده اند.

۱۸- کدام کشورها دارای بالاترین درصد زاغه نشینی درجهان هستند؟نام ببرید.

بر مبنای آماربانک جهانی در سال  ۲۰۱۴میلادی کشورهای نیجریه، چاد، آنگولا، بولیوی و اکوادر، افغانستان، بنگلادش،کامبوج و فیلیپین بالاترین درصد زاغه نشینی رادر شهرها داشته اند همچنین در برخی شهرها مانندکلکته هند هزاران نفر شب هنگام جایی برای خواب و استراحت ندارند و در خیابان ها و ایستگاه های قطار و محوطه ساختمان های عمومی می خوابند.

۱۹- عوامل فقر شهری را نام ببرید.

درآمد کم،بی کاری،مسکن نامناسب

۲۰- مهم ترین طرح های اجرا شده دربعضی کشورها درجهت تأمین مسکن گروه های فقیر شهری را بنویسید.

الف-اجرای طرح های ساخت مسکن ارزان قیمت

ب-اعطای وام مسکن و نظایر آن از سوی حکومت مرکزی و حکمرانی محلی (مدیریت شهری)

۲۱- نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات وکج روی های اجتماعی بیشتراست را بنویسید.

در نواحی حاشیه نشین وحومه های فقیرنشین شهرهای بزرگ

۲۲- مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهای بزرگ را نام ببرید.

سرقت و خشونت، اعتیاد، طلاق و وَندالیسم شهری

۲۳- وَندالیسم شهری چیست؟

خسارت وارد کردن به اموال عمومی، بناها و آثار فرهنگی

۲۴- نواحی مهم شهرهای بزرگ که انحرافات وکج روی های اجتماعی بیشتراست را نام ببرید.

در نواحی حاشیه نشین وحومه های فقیرنشین شهرهای بزرگ

۲۵- مهم ترین انحرافات اجتماعی در شهرهای بزرگ را نام ببرید.

سرقت و خشونت، اعتیاد، طلاق و وَندالیسم شهری

۲۶- اهداف  برنامه ریزی شهری را بنویسید.

-معین شدن نیازها ی شهر

-برطرف کردن کمبودها

-رفع  نابرابری های فضایی درشهرهای بزر

۲۷- تعریف نابرابری فضایی درشهرهای بزرگ را بنویسد.

در بیشتر شهرها امکانات و خدمات شهری به طور عادلانه و متوازن توزیع نشده و بین مناطق برخوردار و مرفه و مناطق محروم تفاوت های چشمگیری در فضای جغرافیایی مشاهده می شود که به آن نابرابری فضایی گفته می شود.

۲۸- مهم ترین پیامدهای توسعه بی رویه شهرنشینی برمحیط زیست رانام ببرید.

افزایش فشار بر منابع و مصرف انرژی و آلودگی آب و خاک و هوا

۲۹- یکی ازمهم ترین ارکان یک شهرپایدار و سالم چیست؟

به حداقل رساندن آلودگی و تخریب محیط زیست

همچنین ببینید: پاورپوینت درس دوم جغرافیا دوازدهم

۳۰- مهم ترین اقدامات انجام شده دربعضی از شهرهای بزرگ درجهت حفظ محیط زیست را بنویسید.

الف-مدیریت پسماند

ب-الگوهای مصرف آب و برق

پ-دفع فاضلاب

ت-کاهش آلودگی هوا

۳۱- علل توجه به زیباسازی شهر در طراحی و مدیریت شهری را بنویسید.

الف-شهر مانند موجودی زنده و فعال است و انسان موجودی زیبا پسند است

ب-معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است

پ-ایجاد احساس و آرامش و تعلق خاطردرساکنان شهر

۳۲- عوامل موثردرزیبایی شهر را نام ببرید.

-کیفیت طراحی شهری

– کیفیت مصالح به کار رفته در نماها

– رنگ، فرم و روشنایی در شب

– کیفیت و کمیت فضای سبز

– نورپردازی ها

– پاکیزگی شهر

۳۳- تعریف مبلمان شهری:

مجموعه وسیعی از اشیا و وسایل، دستگاه ها و نمادها و عناصری که است در خیابان ها یا فضاهای شهری برای استفاده عموم نصب می شود.

۳۴- مهم ترین اجزای مبلمان شهری را نام ببرید.

نیمکت ها، سطل های زباله، مجسمه ها و نمادهای میدان ها، نرده ها و حفاظ ها، تزیئناتی چون آب نماها، پرچم ها و گلدان ها، طراحی، جدول بندی وکفپوش پیاده روها، علائم راهنمایی و رانندگی، طراحی فضای سبز جدول ها و پارک ها، نورپردازی و روشنایی معابر و بیلبوردها و تابلوهای آگهی

۳۵- عوامل موثردر طراحی مبلمان شهری را بنویسید.

الف -توجه به تقویت فرهنگ و هنر بومی و ملی.

ب- توجه به نیازهای افراد ویژه مانند افراد دچار معلولیت و جانبازان، سالخوردگان

۳۶- مهم ترین موارد توجه به افراد ویژه مانند معلولان درمبلمان شهری را بنویسید.

 الف-طراحی خط بساوایی مخصوص عبور نابینایان

ب-رمپ عبور ویلچر در ساختمان های عمومی و پارک ها

۳۷-تعریف شهر هوشمند را بنویسید.

شهر ی که در آن برای امور مختلف مانند حمل و نقل، مصرف انرژی، مدیریت ترافیک، مدیریت پسماند از فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) استفاده می شود.

۳۸- انواع حسگرهای (سنسور) جمع آوری و پردازش اطلاعات در سامانه های مختلف در شهرهای هوشمند را بنویسید.

الف-ساختمان های شهر را با حسگرهایی مجهز کرد که آتش سوزی، سرقت و حتی لزوم تعمیر و بازسازی برخی اجزای آنها را به مراکز مربوطه اعلام کنند.

ب-در نواحی شلوغ شهر حسگرها می توانند تصادفات یا جرائم خیابانی را به پلیس و اورژانس اطلاع دهند.

پ- با هوشمندسازی مدیریت ترافیک می توان به راننده های خودروها برای پر هیز از ورود به خیابان های پر ترافیک یا پیدا کردن پارکینگ خالی و نظایر آن اطلاع رسانی کرد.

ت- با استفاده از حس گرها می توان الودگی هوا را در نقاط مختلف شهر سنجید و هشدار داد

ث-همچنین نور و میزان روشنایی معابر را در زمان های معین و با توجه به رفت وآمدها کم و زیاد کرد که علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی به تأمین امنیت کمک می کند.

۳۹- ویژگی های شهرهوشمند را بنویسید.

الف- شهروندان از طریق شبکه اینترنت، بسیاری از امور اداری خود را بدون مراجعه حضوری به سازمان ها و مدیریت شهری انجام می دهند.

ب-دراین شهرها گردش آزاد اطلاعات اهمیت دارد و در مکان های عمومی مانند ایستگاه های اتوبوس، داخل تونل های مترو، فروشگاه های بزرگ و بخش هایی از پیاده روها دسترسی بهWI-Fi رایگان برای همه وجود دارد.

۴۰- هدف اصلی مدیران و برنامه ریزان شهری را بنویسید.

تحقق «شهر پایدار»

۴۱- تعریف شهر پایدار را بنویسید.

شهری است که به گونه ای طراحی شده که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان آنها به طور مناسب و عادلانه برآورده می شود بدون آنکه منافع نسل های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیت های شهری کم ترین آثار منفی و نامطلوب را بر محیط زیست دارد.

۴۲- سه رکن مورد توجه در برنامه ریزی های شهری شهرپایدار را نام ببرید.

اجتماعی فرهنگی- اقتصادی و محیط زیست

سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم
سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم

۴۳- مهم ترین فعالیت های شهر بر روی زمین را بنویسید.

فضاهای مسکونی، تجاری، اداری، خیابان ها و شبکه ارتباطی، مراکز آموزشی و درمانی، فضای سبز و پارک

۴۴- تعریف کاربری زمین را بنویسید.

 یعنی چگونگی استفاده از زمین

۴۵- کاربرد نقشه های کاربری زمین را بنویسید.

 پراکندگی انواع عملکردهای شهر را نمایش می دهند.

۴۶- مهم ترین اقدامات برنامه ریزان پس از مطالعه و شناسایی کاربری های موجود در شهررا بنویسید.

 میزان وسعت هر کاربری یا عملکرد را نسبت به مساحت کل شهر محاسبه می کنند. برای مثال ممکن است کاربری فضای سبز شهر  ۷درصد از مساحت کل شهر و کاربری شبکه معابر و حمل و نقل۱۸درصد از مساحت شهر را به خود اختصاص داده است.

۴۷- وسعت فضای سبز یک شهر ۱۸۰۰۰هکتار و مساحت کل شهر۳۶۰۰۰۰هکتاراست.عملکرد فضای سبز این شهررا نسبت به مساحت کل شهرراحساب کنید.

۵درصد=۳۶۰۰۰۰÷۱۰۰×۱۸۰۰۰

تنها ۵درصد ازمساحت شهرفضای سبز وجوددارد.

۴۸- مفهوم سرانه را بنویسید.

سرانه عبارت است از تقسیم مساحت بر جمعیت .سرانه مقدار زمینی است که به طور متوسط از هریک از کاربری های شهر به یک فرد می رسد.

۴۹- نحوه محاسبه سرانه فضای سبز دریک شهر را بنویسید.

مساحت کاربری های فضای سبز شهررا برجمعیت تقسیم می کنیم

۵۰-مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر ۱۸۰۰۰۰مترمربع و جمعیت کل شهر ۹۰۰۰۰نفراست.سرانه فضای سبز این شهرراحساب کنید.

۲=۹۰۰۰۰÷۱۸۰۰۰۰

میزان سرانه فضای سبز ۲مترمربع برای هر فرد می باشد.

۵۱- مساحت کاربری های فضای سبز یک شهر ۵۰۰۰۰مترمربع و جمعیت کل شهر ۱۰۰۰۰۰نفراست.سرانه فضای سبز این شهرراحساب کنید.

۰/۵=۱۰۰۰۰۰÷۵۰۰۰۰

۰/۵مترمربع سرانه فضای سبز برای هرنفر

۵۲-اهمیت مطالعه کاربری زمین را بنویسید.

 به برنامه ریزان کمک می کند تا محدودیت ها را بشناسند و طوری برنامه ریزی کنند که از فضاهای شهر به طور مناسب و متعادل استفاده شود.

۵۳- پیامدهای بی توجهی به مناطق روستایی را بنویسید.

الف-خالی ازسکنه شدن مناطق روستایی،

ب- افزایش مشکلات در مناطق شهری

۵۴- مهم ترین مشکلات روستاها را بنویسید.

الف) مشکلات اقتصادی، نداشتن درآمد کافی و بیکاری

ب) فقدان یا کمبود تجهیزات و خدمات مانند آب آشامیدنی سالم، راه و وسایل حمل ونقل، امکانات آموزشی، درمانی و سطح پایین زندگی روستانشینان

۵۵- انواع فقرروستاییان را نام ببرید.

الف-فقر اقتصادی

 ب- فقر دسترسی به خدمات و امکانات

۵۶- میزان فقرشهری و روستایی درجهان را بنویسید.

۶۳درصدفقرروستایی

۲۷درصدفقرشهری

۵۷- انواع نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی را بنویسید.

الف-بین درآمد شهرنشینان و روستانشینان شکاف و نابرابری زیادی وجود دارد.

ب-ایجاد فرصت های شغلی و تمایل به سرمایه گذاری در نواحی شهری بیش از مناطق روستایی است.

۵۸- نابرابری های رفاهی درمناطق روستایی با مناطق شهری رابا هم  مقایسه بنویسید.

وضعیت دسترسی به آموزش و بهداشت و درمان و مسکن برای مناطق روستایی بدتر از مناطق شهری است.

۵۹- هدف برنامه های توسعه روستایی را بنویسید.

این برنامه به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستا نشینان طراحی می شود.

۶۰- سه رکن تحقق روستای پایدار را نام ببرید.

الف-فعال کردن اقتصاد روستا

ب- خدمات اجتماعی و فرهنگی

پ- حفظ محیط زیست و چشم اندازهای زیبای طبیعی روستا

۶۱- مهمترین عامل توسعه روستایی درگذشته کدام است؟

توسعه کشاورزی

۶۲- مهم ترین عوامل مورد توجه دربرنامه توسعه روستایی را بنویسید.

امروزه توسعه روستایی علاوه بر توسعه کشاورزی به همه جنبه های اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی به طور هماهنگ بها داده می شود.

۶۳- مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید.

الف-درآمد حاصل از کشاورزی روستاییان  فصلی و ناکافی است.

ب -در برخی زمین ها میزان تولید پایین و در حد برآوردن نیازهای داخلی روستاییان است.

پ- بیشتر روستایئان برای کشت تجاری و سودآور با مشکل روبه رو هستند.

ت-روستاییان برای فروش محصولات خود دسترسی مناسب به بازارها ندارند و اغلب گرفتار واسطه هایی می شوند که مجبور هستند محصولات را قیمت بسیار کم به آنها بفروشند.

۶۴- علل وجودمشکلات روستاییان برای کشت تجاری و سود آور  را بنویسید.

الف- نداشتن مالکیت زمین،

 ب-کمبود زمین،

 پ-یکپارچه نبودن و قطعه قطعه بودن زمین های کشاورزی

ت- نداشتن سرمایه لازم

۶۵- مهم ترین اقدامات انجام شده برای حل مشکلات اقتصادی روستاییان را بنویسید.

الف-اصلاحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت آن

ب-تشکیل تعاونی های تولیدی روستایی

پ-گسترش انقلاب سبز و استفاده از ماشین آلات وفن آوری در کشاورزی

ت-توسعه صنایع کوچک روستایی

ث- توسعه خدمات گردشگری وفراغتی

۶۶- علل ناموفق شدن انقلاب سبز دربعضی ازکشورها را بنویسید.

گران بودن فناوری های مربوط به انقلاب سبز  بطوری که همه کشاورزان توانایی مالی تهیه آنها را ندارند.

۶۷- پیامد مکانیزه کردن کشاورزی در برنامه انقلاب سبز چیست؟

گسترش بیکاری

۶۸- ویژگی های خدمات و تجهیزات درمناطق روستایی را بنویسید.

الف- خدمات مختلف ارائه شده درمناطق روستایی نیازهای بسیاری ازروستاییان را تامین نمی کند.

ب-خدمات رسانی به برخی روستاها به علت پراکندگی و دورافتادگی یا شرایط طبیعی سخت آنها، دشوار است.

۶۹- مهم ترین اهداف جهاد کشاورزی درمناطق روستایی کشور را نام ببرید.

الف-رسیدگی به مناطق محروم

ب- استقلال کشور و خودکفایی کشاورزی

۷۰- مهم ترین فعالیت های جهاد کشاورزی درروستاها بعد از چیروزی انقلاب را بنویسید.

الف-ایجاد شبکه های آب آشامیدنی و برق

ب-خدمات بهداشتی

پ-آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به روستاییان

لایروبی و نگهداری قنات ها

۷۱- مهم ترین وظیفه بنیادمسکن انقلاب اسلامی چیست؟

تهیه طرح های هادی روستایی

۷۲- ویژگی های طرح های هادی روستایی را بنویسید.

الف-کاربری های اراضی روستا شناسایی و نقشه های وضع موجود روستا تهیه می شود.

ب-ساماندهی کاربری های مسکونی، کشاورزی، خدماتی

پ-معین شدن چگونگی گسترش روستا

ت- ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی روستاها از طریق تسهیلات تولیدی، اشتغال، و ارتقاء درآمد روستائیان

۷۳- نهادهای مدیریت شهرهای کشور را نام ببرید.

الف- وزارت راه و شهرسازی

ب – شهرداری ها

پ-شوراهای اسلامی شهرها

۷۴-نهادهای مدیریت روستاهای کشور را نام ببرید.

الف-دهیاری ها

ب-شوراهای اسلامی روستا

۷۵- وظیفه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را بنویسید.

۷۶-تعریف آمایش سرزمین را بنویسید.

ساماندهی و نظم بخشیدن به فضاهای جغرافیایی و توزیع متوازن، متعادل و منطقی جمعیت،

فعالیت ها و تجهیزات و امکانات در سطح سرزمین.

شما در حال مشاهده سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم انسانی می باشید.

۷۷- ویژگی های عمده برنامه آمایش سرزمین را بنویسید و به اختصارشرح دهید.

الف-توجه به ظرفیت ها و توانمندی های همه مناطق و استان های کشور:

ظرفیت ها و تاثیر هرمنطقه درپیشرفت و توسعه عمومی کشور شناسایی می شود و سپس با آن ،برنامه ریزی صورت می گیرد.برای مثال ،اینکه درکدام مناطق کشور باید بخش کشاورزی توسعه یابدیا مدام مناطق برای گسترش بازارها و مراکز تجاری مناسب اند.

ب-توجه به همه ابعاد توسعه:

به همه جنبه های اقتصادی ،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی ،دفاعی و محیطی کشور به طورهماهنگ توجه می شود.

پ-توجه به عدالت در توسعه:

 بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار می شود و به منظور تحقق عدالت اجتماعی، با توسعه نامساوی و تمرکز ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر مقابله می گردد.

ت-توزیع متوازن جمعیت:

 از تمرکز و انبوهی جمعیت در یک یا چند مادرشهر و مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پیشگیری می شود.

ث-توجه به نیازهای حال و آینده:

 در برنامه ریزی های عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاه ها و جاده ها نیازهای جمعیتی حال و آینده مناطق مختلف کشور در نظر گرفته می شود.

ج-توجه به حفظ محیط زیست:

برای بهره مندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از محیط زیست تأکید و به آنها توجه می شود.

الف -هماهنگی، نظارت و پشتیبانی مالی و فنی و علمی از شهرداری ها و دهیاری ها

ب-نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و خدمات شهری و روستایی

۷۸- هدف از تشکیل شوراهای شهری وروستایی را بنویسید.

همکاری و مشارکت مردم در مدیریت شهرها و روستاها

۷۹- ویژگی عصر اطلاعات و رایانه ها  را بنویسید.

انسان می تواند به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی سریع داشته باشد و بتواند آنها را سریعا منتقل کند.

۸۰-مفهوم لغویGIS را بنویسید.

  GISمخفف سامانه اطلاعات جغرافیایی ( Geographic Information System) است.

۸۱-اهمیت موقعیت مکانی را بنویسید.

بسیاری از اطلاعاتی که امروزه با آن ها سروکار داریم به نحوی با موقعیت مکانی ارتباط دارند .برای مثال اطلاعات مربوط به شهرها و روستا ,کارخانه ها , آثار تاریخی ,پوشش گیاهی , جمعیت , ناهمواری ها , منابع و معادن راه ها و شبکه های حمل و نقل.

۸۲-دو مولفه اصلی داده ها و اطلاعات را نام ببرید.

الف-داده های مکانی

ب-داده های توصیفی

۸۳-اهمیت سامانه اطلاعات جغرافیایی را بنویسید.

در واقع یک سامانه رایانه ای برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و جغرافیایی است که با سرعت و دقت زیاد می تواند حجم زیادی از اطلاعات را پردازش کندو در علوم و رشته های مختلف از آن استفاده می شود.

۸۴- تعریف سامانه اطلاعات جغرافیایی را بنویسید.

مجموعه ای از سخت افزارها (رایانه , موس ,چاپگر و .. ) و نرم افزار ها ی رایانه ای که امکان جمع آوری ,ذخیره ,پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نمایش اشکال مختلف داده ها و اطلاعات جغرافیایی را فراهم می آورد.

۸۵- مهم ترین کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی را نام ببرید.

برنامه ریزی و مدیریت شهرها و روستاها، کاربری زمین، آمایش سرزمین ، مدیریت منابع طبیعی، مکان یابی شهرک ها و صنایع , کشاورزی , معادن و امور نظامی و دفاعی ، مدیربت وحفظ محیط زیست، مدیرت مخاطرات محیطی ،عمران، شبکه های بهداشت و درمان ، شبکه های حمل ونقل و نقشه برداری.

۸۶- مراحل کاردرسامانه اطلاعات جغرافیایی را نوشته و به اختصارشرح دهید.

الف-مرحله ورود اطلاعات

داده ها و اطلاعات از محیط جمع آوری می شوند(آمارپدیده های طبیعی و انسانی و ویژگی های آن ها ,تصاویر ماهواره ای نقشه ها ,گزارش میدانی)

ب-مرحله پردازش اطلاعات

اطلاعات به صورت رقومی در محیط نرم افزار GISوارد و در آن کدبندی وذخیره می شود.

اطلاعات با توجه به اهداف و نیاز کاربر پردازش و تجزیه و تحلیل فضایی و مدل سازی می شود.

پ-مرحله خروج اطلاعات:

اطلاعات به شکل نقشه , نمودار ,جدول , متن و گزارش و ..نمایش داده می شود. نتایج و گزینه های تصمیم گیری جهت تصمیم گیری بهینه ارائه می شود.

۸۷- قابلیت های GIS را بنویسید.

الف -در سامانه اطلاعات جغرافیایی داده های مر بوط به پدیده های دنیای واقعی را می توان بر اساس اهداف مطالعه و نوع ویژگی های مورد نظر در قالب لایه های جداگانه طبقه بندی و ترکیب کرد. از جمع بندی و تلفیق لایه های مختلف , لایه جدیدی حاصل می شود که در بر گیرنده اطلاعات دقیق و مورد نیاز کار بران است.

ب – قابلیت دسته بندی و برقراری ارتباط منطقی و ریاضی بین انواع اطلاعات

پ-امکان به روز کردن اطلاعات در همه بخش ها

ت-مکان یابی

ث-توانایی محاسبات آماری و ریاضی

۸۸- مثال درموردجمع بندی لایه های مختلف اطلاعاتی و ایحاد لایه جدید اطلاعاتی در GIS بنویسید.

فرض کنید قرار است در یک ناحیه روستایی مراکز خدماتی احداث شود . برای مکان یابی این مراکز به داده هایی از قبیل شیب زمین ها , جمعیت روستا و تراکم آن در نقاط مختلف , پوشش گیاهی, فاصله خانه ها , محدوده های کشاورزی و … نیاز داریم . داده ها و اطلاعات جمع آوری و به صورت لایه لایه در نرم افزار قرار می گیرند . با استفاده از نقشه های GISکه در واقع نقشه های هوشمند هستند می توانیم هر لایه از اطلاعات را که بخواهیم باز یابی کنیم.

سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم
سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم

همچنین ببینید: سوالات متن هویت اجتماعی دوازدهم

تهیه کننده سوالات متن درس دوم جغرافیا دوازدهم: جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

4 از 3 رای

+ارسال دیدگاه

30 دیدگاه ها

 • پارسا

  عالی ممنون از سوال های خوبتان که کلیه متن کتاب رو شامل میشه????????????

 • Pooria

  پشمامممم
  88

 • فاطمه

  خیلی سوالات عااالی و جزیی هستن،اما ای کاش کمتر بودن..

 • Kiki

  عالی بود

 • شیما

  همیشه از این سایت برای درسام استفاده میکنم واقعا ممنونم

 • ناشناس

  خدا خیرتون دهد خیالمان را از امتحان نهایی با این سوالات متنوع راحت کردید

 • ناشناس

  ممنون خسته نباشید ❤️❤️

 • ناشناس

  فکر کردید مغز یه انسان چیه که برای یک درس ۸۸ سوال طرح کردید؟

  • زهرا

   حتما فک کردن مغزمون مثل جت کارمیکنه????
   مغزم هنگ کرد دیدم ۸۸ تاس

   • سلین

    پس چجوری درس میخونین که نمیتونین ۸۸ تا سوال رو بخونین ۸۸ تا زیاد نیست درس حجمش زیاد

 • Asha

  عالی بود فقط بعضیاش جابه جا بودن این خیلی مشکل بود

 • ناشناس

  خیلی عالی و مهم و نکته دار خداقوت

 • ناشناس

  عالی هستن🌹 ولی خیلی زیادن آدم با گوشی خسته میشع

 • حسین مروارید

  عالی عالی؛ دمتون گرم🙏🏻

  • Srda-

   بعضی سوالا جابجا بود
   در کل عالی مرسی ✨

 • ناشناس

  درود
  ممنون از شما
  یک خواهشی که هست اینه که لیست سوال های به صورت فایل هم قرار داره بشه

 • ..

  عالی بود خیلی ممنون

 • ناشناس

  عالیه

 • ناشناس

  خیلی ممنون خوب بود

 • مهرانه عسلی

  دستتون درد نکنه خدا خیرتون بده

 • مرام

  خوبه

 • فاطمه

  خوب بود

 • ناشناس

  عالی

 • emad

  بشدت مفید و مطالبش کامل کامل بود اگه خلاصه ترم میشد مطالبش خوب بود