سوالات متن درس سوم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه


haladars مهر 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس سوم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل 8 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس 3 تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

1 -چه اقداماتی سبب شد تا محمدعلی شاه تصمیم به تعطیل مجلس و سرکوب مشروطه خواهان بگیرد ؟

(ص36 )امین السلطان که برای به دست گرفتن قدرت …. برای همیشه تعطیل کند .
2 -با سرکوب مجلس توسط محمدعلی شاه چه کسانی از مشروطه خواهان تبعید- چه کسانی اعدام – و چه کسی به سفارت انگلستان
پناه برد ؟

{تبعید : آیت اله طباطبایی و سید عبداله بهبهانی }

{اعدام : میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل ـ ملک المتکلمین ـ سید جمال الدین واعظ(تقی زاده نیز به سفارت انگلستان پناهنده شد.) ص 36}
3 -انگلیس برای حمایت از مشروطه در ایران چه دلایلی داشت ؟ (ص37)

پاسخ پرسش های نمونه درس سوم تاریخ معاصر ایران یازدهم

1 -محمدعلی شاه پیش از به توپ بستن مجلس در دو مقطع نسبت به مجلس و نظام مشروطه بی اعتنایی کرد. آن دو را نام ببرید ؟
او در دی ماه 1285 ش جشن تاجگذاری برپا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد اما نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد)ص33 )ـ دومین بی اعتنایی  محمدعلی شاه نسبت به نظام مشروطه در هنگام امضای متمم قانون اساسی مشروطه رخ داد هنگامی که متمم قانون اساسی تقدیم او شد از امضای آن خودداری کرد (ص35 )ـ محمدعلی شاه برای مبارزه با مشروطه خواهان میرزا علی اصغر خان امین االسلطان را که از مخالفان جدی مشروطه بود و در اروپا به سر می برد به کشور دعوت کرد تا ریاست دولت را به او بسپارد و به کمک وی دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد (ص35)


2 -اصل دوم متمم قانون اساسی چه بود توضیح دهید ؟

(ص34 – ازپایین سطر3 )بنابراین اصل … دستورهای شرع نباشد.


3 -دولت روسیه به چه دلایلی با انقلاب مشروطیت ایران مخالفت می کرد ؟ (ص36)


4 -روسیه و انگلستان بر اساس قرارداد 1917م ایران را چگونه میان خود تقسیم کردند ؟

(ص37 )منطقه شمال از خط فرضی متعلق به ایران شناخته شد .

همچنین ببینید: سوالات متن زمین شناسی پایه یازدهم


5 -نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفت ؟

(ص37 از پایین سطر1 )پس از اینکه قرارداد1907… اخراج کرده بود

تهیه و تنظیم سوالات متن درس سوم تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای رضا نژاد نقی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه