در این نوشته تمامی سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 19 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس سوم جغرافیا دهم

درس موقعیت جغرافیایی ایران بدین شرح است:

1-تعریف موقعیت جغرافیایی را بنویسید.

محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کره زمین، موقعیت جغرافیایی آن پدیده است.

2-موقعیت ریاضی یا مطلق را تعریف کنید.

محل دقیق هر پدیده یا مکان، با توجه به طول و عرض جغرافیایی، موقعیت مطلق یا ریاضی آن محل است.

3-موقعیت نسبی را تعریف کنید.

محل قرارگیری هر مکان، نسبت به پدیده های طبیعی یا انسانی پیرامون خود، موقعیت نسبی آن مکان است.

4-منظور از موقعیت نسبی هر کشور چیست؟

محل قرارگیری آن، نسبت به سایر کشورها، دریاها، تنگه ها، کانال ها، منابع اقتصادی و…

5-موقعیت ریاضی یا مطلق ایران رابنویسید.

ایران در عرض جغرافیایی  25تا  39درجه در جنوب منطقه معتدله نیمکره شمالی قرار گرفته و همچنین در  44تا 63درجه طول شرقی واقع شده است.

سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم

6-چرا موقعیت نسبی ایران بسیارممتازاست؟

زیرا در مجاورت خلیج فارس و تنگه هرمز قرار گرفته و این منطقه به دلایل زیر اهمیت خاصی دارد.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس سوم جغرافیا دهم

7-اهمیت  منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را بنویسید.

-ارزش و نقش ارتباطی بین سه قاره افریقا، اروپا وآسیا که در گذشته اهمیت داشته و اکنون نیز به عنوان حلقه ای از زنجیره حمل و نقل کالا و نفت، اهمیت خود را حفظ کرده است.

-بزرگترین منبع انرژی جهان، ذخایر با ارزشی دارد، زیرا حدود  66درصد ذخایر نفت جهان و  28درصد ذخایر گاز طبیعی را در خود جای داده است.

-درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام، منطقه خلیج فارس را به صورت یکی از کانون های ثروتمند جهان در آورده است و این بازار بزرگ مصرف، آن را به کانون توجه صادر کنندگان کالاهای صنعتی و غیرصنعتی تبدیل کرده است.

-این منطقه، ارزش فرهنگی و سیاسی دارد زیرا خلیج فارس در مرکز و قلب ناحیه جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام قرار دارد.

8-تعریف مرز سیاسی را بنویسید.

مرز مهمترین عامل تشخیص و جدایی هر کشور از کشور همسایه است و نشان می دهد سرزمین یک کشور تا کجا امتداد دارد.

9-طول مرزهای سیاسی وتعداد همسایگان ایران را بنویسید.

ایران کشور وسیعی است که حدود  8731کیلومتر، مرز مشترک سیاسی با همسایگانش دارد و جزء کشورهای پرهمسایه است و با  15کشور همسایه است.ایران با 7کشورمرزخشکی دارد.

10-انواع مرزهای سیاسی را نام ببرید.

مرزهای خشکی-مرزهای هوایی-مرزهای دریایی

11-اهمیت مرزهای هوایی و راه های هوایی را بنویسید.

یکی دیگر از مرزهایی که امکان دسترسی به سایر کشورهای جهان را امکان پذیر می سازد، راه های هوایی است که از طریق آن، ارتباط با سایر نقاط جهان فراهم می شود.

همچنین ببینید: سوالات متن درس سوم دین و زندگی دهم

12-اهمیت مرزهای دریایی  و راه های آبی را بنویسید.

تعدادی از کشورها به علت مجاورت با دریا و دریاچه ها، امکان دسترسی به خطوط دریایی هم دارند.کشور ما از جمله کشورهایی است که از طریق راه های آبی با کشورهای جهان در ارتباط است. راه های آبی، امکان روابط بازرگانی بیشتری را فراهم می کند.

دسترسی به آب های آزاد برای هر کشوری، علاوه بر امکان ارتباط با سایر نقاط جهان، دستیابی به منابع غذایی ومنابع معدنی و سوخت های فسیلی را نیز فراهم می کند.

13-تنگه هرمز کدام آب ها را به هم متصل می کند؟

تنگه هرمز، آبراهه هلالی شکلی است که آب های آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به خلیج فارس متصل می کند.

سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم

سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم

14-اهمیت تنگه هرمز را بنویسید.

این تنگه به سبب اینکه دروازه خروجی نفت خلیج فارس است، مهم ترین آبراهه راهبردی و یکی ازگذرگاههای تجاری مهم جهان است.

15-محل قرار گرفتن هر پدیده در سطح کرۀ زمین، موقعیت ………… آن پدیده است ؟

الف( ریاضی                      ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                           د( مطلق

 16-مدار 25 درجه شمالی و 44 درجه شرقی به ترتیب بر کدام جهت های ایران منطبق می باشند؟

الف( شمال و شرق            ب( جنوب و غرب          ج( جنوب و شرق               د( شمال و غرب

17- وقتی می گوییم ایران در جنوب غربی آسیا قرار دارد کدام موقعیت آن را بیان کرده ایم؟

الف( ریاضی                         ب( نسبی                      ج( جغرافیایی                         د( مطلق

18-کدام یک از دلایل اهمیت ایران  و منطقه خلیج فارس که در گذشته وجود داشته اکنون نیز اهمیت خودرا حفظ کرده است؟

الف(  درآمدها و دلارهای ناشی از صدور و فروش نفت خام 

ب( ارزش فرهنگی و سیاسی

ج( بزرگ ترین منبع انرژی جهان و ذخایر با ارزش

د( ارزش و نقش ارتباطی بین سه قارۀ افریقا، اروپا و آسیا

19-کدام ویژگی زیر بیانگر اهمیت ایران در بین کشور های منطقه نمی باشد؟

الف( بیشترین جمعیت را دارد                                 ب( دومین کشور وسیع منطقه است 

ج( بیشترین گردشگر پذیری را دارد                       د( سومین تولید کننده نفت در منطقه می باشد

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس سوم جغرافیا پایه دهم

تهیه کننده سوالات متن درس سوم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.