ما در این نوشته سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست پایه یازدهم چاپ 99 را هم به صورت متن در ادامه نوشته و هم به صورت فایل pdf در انتهای این نوشته برای دانلود قرار دادیم.

کامل ترین جزوه، پرسش و پاسخ،سولات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم در قالب 19 سوال را در ادامه نوشته ببینید.

سوالات درس ششم محیط زیست یازدهم

درس تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش بدین شرح است:

1- علت کاربرد واژه تنوع زیستی را بنویسید.

برای توصیف گوناگونی حیات، واژه تنوع زیستی را به کار می برند.

2- سه سطح تنوع زیستی را نام ببرید.

بوم سازگان، گونه و ژن

3- اهمیت تنوع زیستی را بنویسید.

مشاغل یا فعالیت هایی مانند صیادی، جمع آوری گیاهان دارویی و چرای دام در مراتع، وابسته به تنوع زیستی است.

4- پیامدهای از بین رفتن هرگونه جاندار را بنویسید.

با از بین رفتن هرگونه جاندار، بهره و آنچه را می توانستیم از آن بیاموزیم از دست می دهیم.

5- وظیفه انسان درمقابل هرجاندارچیست؟

هر جانداری به خودی خود حق زندگی دارد و انسان به عنوان اشرف مخلوقات وظیفه دارد از حیات آنها حمایت کند.

6-تنوع زیستی بالا و ارزشمند ایران را توضیح دهید.

حدود 8000 گونه گیاه آونددار در ایران شناسایی شده اند. این تعداد، معادل 80 درصد گونه های گیاهی قاره اروپاست.بسیاری از این گونه ها،بوم زاد یا انحصاری ایران و عناصر باارزش و سرمایه های ملی محسوب می شوند.

7- گونه های بوم زاد چیست؟

گونه های بوم زاد، منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص اند و در جای دیگری وجودندارند.

8- تعداد جانوران مهره دار و بی مهره درایران را بنویسید.

در ایران بیش از 1400 گونه جانور مهره دار و تعداد فراوانی جانور بی مهره وجود دارد.

9- نقاط داغ تنوع زیستی چیست؟

مناطقی در کره زمین وجود دارند که علاوه بر داشتن تنوع گونه ای زیاد، زیستگاه تعداد فراوانی از گونه های بوم زادند که بعضی از آنها در خطر انقراض هستند.به این مناطق نقاط داغ تنوع زیستی می گویند.

10- مهم ترین نقاط داغ ایران درکجای ایران قراردارد؟

جنگل های ارسباران، البرز، کوه های شمال شرق ایران و رشته کوههای زاگرس، دربخشی از این نقاط قرار دارند.

سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم

11- انقراض چیست؟

اگرمحیط زیست برای حیات جانداری مناسب نباشد، ممکن است گونه به طور کامل نابود شود. به این پدیده انقراض میگویند.

12- وضعیت انقراض گونه های گیاهی وجانوری درجهان امروزی را بنویسید.

انقراض از ابتدای شکل گیری حیات روی کره زمین وجود داشته است؛ اما امروزه سرعت از بین رفتن گونه ها افزایش یافته است.در حال حاضر تعدادی ازگونه های گیاهی و جانوری در ایران در معرض خطر انقراض قراردارند.

13- برداشت بی رویه چیست؟

منظور از برداشت بی رویه این است که سرعت برداشت و بهره برداری از تنوع زیستی بیش از سرعت بازسازی آن باشد. در این حالت، استفاده ما از تنوع زیستی ناپایدار است؛ مانند چرای بی رویه دام ها، شکار غیرقانونی و صیدانبوه.

14- پیامدهای صید انبوه ماهی را بنویسید.

صید انبوه ماهی، افزون بر کاهش جمعیت ماهی ها، حیات گونه های غیر خوراکی را نیز تهدید می کند.

15-عوارض آلودگی محیط زیست برگونه های گیاهی وجانوری را بنویسید.

الف-آلودگی محیط ممکن است باعث مرگ افراد گونه ها شود.

ب-گاهی آلاینده ها جانداران را از بین نمی برند؛ بلکه با تأثیر بر شرایط تولیدمثلی، باعث کاهش جمعیت گونه در طول زمان می شوند.

پ-همچنین تولد جانوران با ناهنجاری های مادرزادی از عوارض آلودگی محیط زیست است.

16- گونه بیگانه چیست؟

اگر گونه ای وارد زیستگاهی شود که به طور طبیعی در آنجا زندگی نمی کند، برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می شود.

17- چگونه گونه های بیگانه به گونه مهاجم تبدیل می شوند؟

در بسیاری از موارد گونه های بیگانه می توانند به گونه بیگانه مهاجم تبدیل شوند. این گونه ها در رقابت باگونه های بومی در استفاده از منابع موفق تر عمل می کنند.

18- نتیجه تبدیل گونه بیگانه به گونه مهاجم چیست؟

گونه بیگانه به سرعت درزیستگاه جدید رشد و تکثیر می یابند و حیات گونه های بومی را به خطر می اندازند.

19- پیامدهای تغییراقلیم برگونه های گیاهی وجانوری را بنویسید.

تغییر دما و الگوهای بارشی، باعث تغییر اقلیم و درنتیجه تغییر محدوده جغرافیایی پراکنش گونه ها می شوند.همچنین زمان تولید مثل جانوران، طول دوره رشد، فراوانی آفات و بیماری ها، و زمان مهاجرت گونه های جانوری نیز با تغییر اقلیم، تغییر می کند.

همچنین ببینید: جواب فعالیت های درس 6 انسان و محیط زیست یازدهم

تهیه و تنظیم سوالات متن درس ششم انسان و محیط زیست یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی