سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی


haladars اسفند 9, 1399 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی

در این نوشته تمامی سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم انسانی که شامل 19 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات درس نه جغرافیا یازدهم

درس معنا و مفهوم ناحیه سیاسی بدین شرح است:

1-ارکان ناحیه سیاسی را نام ببرید.

قلمرو و فضای جغرافیایی، سازه (ساختار) انسانی و نظام مدیریت.

سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم

سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم

2-ناحیه سیاسی چیست؟

ناحیه سیاسی به بخشی از سطح زمین گفته می شود که تحت مدیریت سیاسی یا فرمانروایی یک قدرت سیاسی باشد.

3-نحوه اداره فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی را توضیح دهید.

قدرت یا مدیریت سیاسی ممکن است متعلق به یک فرد، یک نهاد، یک سازمان، شورا یا حکومت باشد که اداره آن فضای جغرافیایی را بر عهده گرفته است.

4-چند نمونه ناحیه سیاسی را نام ببرید.

روستا-شهر-استان-کشور

5-انواع نواحی سیاسی را نام ببرید.

الف-ناحیه سیاسی فروملی

ب ـ ناحیه سیاسی ملی

پ- ـ ناحیه سیاسی فراملی (منطقه ای)

ت-ـ ناحیه سیاسی ویژه

6- ناحیه سیاسی فروملی را توضیح دهید.

یک واحد جغرافیایی مانند روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان است که تحت مدیریت دهداری، شهرداری، بخشداری، فرمانداری واستانداری قرار دارد.

7- ناحیه سیاسی ملی را تعریف کنید.

هر کشور مستقل که نظام حکومتی مستقلی دارد، یک ناحیه سیاسی ملی محسوب می شود.

8- ناحیه سیاسی فراملی (منطقه ای)را تعریف کنید.

عبارت است از چند کشور که تحت اداره یک نظام مدیریت منطقه ای قرار گرفته   اند؛ مانند اتحادیه اروپا

9- ناحیه سیاسی ویژه چیست؟

ناحیه ای است که نظام مدیریت مخصوص به خود دارد؛ مانندنواحی خودمختار و مناطق آزاد تجاری

10-تعریف نواحی خودمختاررا بنویسید.

به استان ها یا ایالت هایی گفته می شود که به دلیل شرایط قومی و مذهبی و نظایر آن، از استقلال محدودی برخوردارندو در امور سیاست خارجی و دفاع، تابع حکومت مرکزی هستند. به عبارت دیگر، خودمختاری، استقلال محدود یک واحد سیاسی در اداره امور خود در داخل یک کشور است.

11-چند نمونه ازنواحی خودمختارجهان را نام ببرید.

نخجوان در جمهوری آذربایجان،بندر هنگ کنگ (چین) و کردستان در عراق

12-مناطق آزاد تجاری را تریف کنید.

مناطقی هستندکه برخی قوانین و مقررات کشور در آنها اجرا نمی شود؛ برای مثال، اتباع خارجی می توانند بدون اخذ روادید (ویزا) از قبل، به مناطق آزادتجاری یک کشور وارد شوند و یا قوانین مالیاتی و گمرکی کشورها درمورد سرمایه گذاری در مناطق آزاد اجرا نمی شود.

13-سه رکن اصلی همه نواحی سیاسی را نام ببرید.

قلمرو و فضای جغرافیایی، سازه انسانی و نظام مدیریت

14-منظور ازکانون ناحیه سیاسی چیست؟

هر ناحیه سیاسی کانونی دارد که محل تمرکز قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی از آن نقطه در سطح ناحیه سیاسی اعمال می شود. کانون نواحی سیاسی همان پایتخت ها، مراکز ایالت ها و استان ها و شهرهای مهم ناحیه ای یا مقر سازمان های بین المللی هستند.

 15-فضای جغرافیایی ناحیه سیاسی چیست و چرا به واحدهای کوچک ترتقسیم می شود؟

هر ناحیه سیاسی فضای جغرافیایی را در بر می گیرد و نظام مدیریت، برای اداره بهتر امور،آن فضا را به واحدهایی تقسیم بندی کرده است. برای مثال فضای جغرافیایی کشور ما به استان، شهرستان و… تقسیم بندی شده است.

16-مرز ناحیه سیاسی را تعریف کنید.

هر ناحیه سیاسی دارای مرز و قلمرویی است. خطوط مرزی حدِاعمال اراده سیاسی یک نظام مدیریت یا حکومت هستند. به عبارت دیگر، از آن حد به بعد، مدیریت و اراده سیاسی نهاد فرمانروایی، قابلیت اعمال و اجرا ندارند.

17-مطالعه نواحی سیاسی درکدام رشته از جغرافیا مورد بررسی قرارمی گیرد؟

جغرافیای سیاسی

18-چرا جغرافیای سیاسی، از دو عنصر «جغرافیا» و «سیاست» ترکیب شده است؟

زیرا جغرافیا و فضای جغرافیایی بر تصمیمات سیاسی، تأثیر می گذارند و برعکس، سیاست و تصمیم گیری های سیاسی نیز روی فضای جغرافیایی اثر می گذارند و آنها را تغییر می دهند.

19-جغرافیای سیاسی را تعریف کنید.

جغرافیای سیاسی علم مطالعه کنش های متقابل جغرافیا و سیاست است و پیامدهای تأثیر این دو بر یکدیگر را تحلیل می کند.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم جغرافیا یازدهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

3 دیدگاه
  1. hasti

    عالی

  2. مهدی

    عالی

  3. میثم کرد

    عالی بود