سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه


haladars مهر 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل 14 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس 5 تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

1 -چرا روس ها مجال مداخله در امور داخلی ایران را از دست دادند ؟

(اول ص51 )با وقوع انقالب سوسیالیستی روسیه در اکتبر 1917روس ها به سبب سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود اقدام به تخلیه شمال ایران کردند .
2 -چرا سیاست انگلستان در ایران به سوی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر متمایل شد ؟

(ص51 )زیرا دولت انگلستان برای تثبیت منافع … نیازمند به یک دولت مرکزی قدرتمند بود . 


3 -در سال های بعد از جنگ جهانی اول کدام جنبش های ضد استعماری علیه انگلستان در ایران شکل گرفت ؟

(ص51 ـ سطر آخر) جنبش ضد استعماری جنگل … علیه نفوذ انگلستان سازمان دادند .


4 -قرارداد 1919. م بین چه افرادی از ایران و انگلستان امضا شد ؟

(53 )وثوق الدوله و سرپرسی سایکس


5 -انگلستان برای اجرای کودتای 1299 در ایران چه کسانی را انتخاب کرد ؟

(ص54 )یک عنصر سیاسی و یک عنصر … رضاخان میرپنج (فرمانده نیروی قزاق بودند.)


6 -سیاست دخالت غیرمستقیم پیشنهادی چرچیل در کودتای 1299 ایران چه نتایجی در منطقه ی خاورمیانه داشت ؟

(ص 57 )فرایند این سیاست استعماری در … نتیجه ی این سیاست به شمار می رود .


7 -عاملان اصلی در ظهور سلسله ی پهلوی و کودتای سوم اسفند چه کسانی بودند ؟

(ص57 )عالوه بر نقش تعیین کننده ی وینستون چرچیل … 1299 یاد کرد .

همچنین ببینید: سوالات درس به درس زمین شناسی پایه یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

1 -دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقه خاورمیانــه دنبال می کرد ؟

(ص51 )تسلط بر منطقه ی حساس خاورمیانه … دولت انگلستان بود.


2 -ماهیت قرارداد 1919 ایران وانگلیس چه بود ؟

(53)محتوای این قرارداد که کامال محرمانه … قرار می گرفت

3 -چه عواملی انگلستان را به سوی مـداخله ی غیرمستقیم در ایران سـوق داد ؟

(ص54 )سیاستمداران انگلستان با … از نظام استعماری انگلستان بود . 


4 -پس از پـایـــان جنگ جـهانی اول در ترکـیب نیروهای نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد ؟

(ص55 ) درسال1256ش … به ژنرال آیرون ساید و افسران انگلیسی واگذار کند .


5 -سید ضیاءالدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند 1299 به چه اقداماتی دست زد ؟

(4سطر آخر ص57 )به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی … دولت خود را کابینه ای ملی و ضدانگلیسی نشان دهد .


6 -کابینه ی سیاه (کابینه ی سید ضیاء الدین طباطبایی )با چه مشکالتی مواجه بود ؟

( ص58)ظاهرسازی های سید ضیاء و … که وزارت جنگ را به او واگذار کند

تهیه و تنظیم سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای رضا نژاد نقی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. نازنینم

    ب مولا ک عاشق سایتتم خدا خیرت بده