سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل ۱۴ سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس ۵ تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

۱ -چرا روس ها مجال مداخله در امور داخلی ایران را از دست دادند ؟

(اول ص۵۱ )با وقوع انقالب سوسیالیستی روسیه در اکتبر ۱۹۱۷روس ها به سبب سرگرم شدن به مشکالت داخلی خود اقدام به تخلیه شمال ایران کردند .
۲ -چرا سیاست انگلستان در ایران به سوی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر متمایل شد ؟

(ص۵۱ )زیرا دولت انگلستان برای تثبیت منافع … نیازمند به یک دولت مرکزی قدرتمند بود . 


۳ -در سال های بعد از جنگ جهانی اول کدام جنبش های ضد استعماری علیه انگلستان در ایران شکل گرفت ؟

(ص۵۱ ـ سطر آخر) جنبش ضد استعماری جنگل … علیه نفوذ انگلستان سازمان دادند .


۴ -قرارداد ۱۹۱۹. م بین چه افرادی از ایران و انگلستان امضا شد ؟

(۵۳ )وثوق الدوله و سرپرسی سایکس


۵ -انگلستان برای اجرای کودتای ۱۲۹۹ در ایران چه کسانی را انتخاب کرد ؟

(ص۵۴ )یک عنصر سیاسی و یک عنصر … رضاخان میرپنج (فرمانده نیروی قزاق بودند.)


۶ -سیاست دخالت غیرمستقیم پیشنهادی چرچیل در کودتای ۱۲۹۹ ایران چه نتایجی در منطقه ی خاورمیانه داشت ؟

(ص ۵۷ )فرایند این سیاست استعماری در … نتیجه ی این سیاست به شمار می رود .


۷ -عاملان اصلی در ظهور سلسله ی پهلوی و کودتای سوم اسفند چه کسانی بودند ؟

(ص۵۷ )عالوه بر نقش تعیین کننده ی وینستون چرچیل … ۱۲۹۹ یاد کرد .

همچنین ببینید: سوالات درس به درس زمین شناسی پایه یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ معاصر ایران یازدهم

۱ -دولت انگلستان پس از جنگ جهانی اول چه سیاست هایی در منطقه خاورمیانــه دنبال می کرد ؟

(ص۵۱ )تسلط بر منطقه ی حساس خاورمیانه … دولت انگلستان بود.


۲ -ماهیت قرارداد ۱۹۱۹ ایران وانگلیس چه بود ؟

(۵۳)محتوای این قرارداد که کامال محرمانه … قرار می گرفت

۳ -چه عواملی انگلستان را به سوی مـداخله ی غیرمستقیم در ایران سـوق داد ؟

(ص۵۴ )سیاستمداران انگلستان با … از نظام استعماری انگلستان بود . 


۴ -پس از پـایـــان جنگ جـهانی اول در ترکـیب نیروهای نظامی انگلیس و روس در ایران چه تغییراتی ایجاد شد ؟

(ص۵۵ ) درسال۱۲۵۶ش … به ژنرال آیرون ساید و افسران انگلیسی واگذار کند .


۵ -سید ضیاءالدین طباطبایی پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ به چه اقداماتی دست زد ؟

(۴سطر آخر ص۵۷ )به دستور سید ضیاءالدین طباطبایی … دولت خود را کابینه ای ملی و ضدانگلیسی نشان دهد .


۶ -کابینه ی سیاه (کابینه ی سید ضیاء الدین طباطبایی )با چه مشکالتی مواجه بود ؟

( ص۵۸)ظاهرسازی های سید ضیاء و … که وزارت جنگ را به او واگذار کند

تهیه و تنظیم سوالات متن درس پنجم تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای رضا نژاد نقی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • نازنینم

    ب مولا ک عاشق سایتتم خدا خیرت بده