سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه


haladars مهر 4, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل 14 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس 4 تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

1 -دوره ی دوم مشروطه از چه زمانی آغاز شد ؟

(ص40 )این دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد .


2 -دوره ی دوم مشروطه دارای چه ویژگی هایی بود ؟

روس و انگلیس(ص40 )موارد2و1.


3 -تا رسیدن احمدشاه به سن قانونی چه کسی به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد ؟

(ص46 )عضدالملک بزرگ خاندان قاجار


4 -چرا مجلس نوپای مشروطه نتوانست برای سروسامان دادن به اوضاع اداری،مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد ؟


(ص46 )سلطه جویی دولت های روس و انگلستان و دخالت های آنان در اداره ی کشور


5 -مجلس برای اصالح اداره ی کشور در دوره ی دوم مشروطه چه تصمیمی گرفت ؟

(ص 46 )برای اصالح اداره ی کشور تصمیم گرفت از کارشناسان کشورهای مختلف از جمله مورگان شوستر آمریکایی استفاده کند. 


6 -جنگ جهانی اول در چه سالی و میان چه دولت هایی اتفاق افتاد ؟ (ص48 )


7 -چرا قرارداد سری 1915 بین انگلیس و روسیه امضا شد؟

(ص48 )برای جلوگیری از نفوذ آلمان و عثمانی تصمیم گرفتند … قرارداد سری 1915 را با هم امضا کردند .


8 -فرماندهی پلیس جنوب را در ایران چه کسی به عهده داشت و کدام مقاومت مردمی را سرکوب کرد ؟

(ص 9 و48 )سرپرسی سایکس و توانست مقاومت دلیرانه ی رئیس علی دلواری و عشایر تنگستانی را سرکوب کند . 


9 -چه عاملی سبب شد تا پس از قرارداد 1915 انگلیس یکه تاز میدان سیاست در ایران شد ؟

(ص49 )دراکتبر 1917 … یکه تاز میدان سیاست ایران شد.

همچنین ببینید: سوالات درس به درس زمین شناسی پایه یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

1 -احمد شاه چگونه به سلطنت رسید ؟

(ص40 )پس از فتح تهران … مقام سلطنت برگزید

2 -سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را بنویسید ؟

(ص46 )1 -با به پایان رسیدن مهلت چهل وهشت ساعته … مجلس شورای ملی را منحل کرد


 2-( ص47 -پاراگراف1 )روس ها با استفاده ازفرصت به دست آمده … در قرارداد1907را اشغال کردند


 3-( ص47 -پاراگراف3 ) انگلیس نیز برای اشغال … گمرک های ایران دریافت خواهد کرد .

3 -دولت روســیـــه در اخــطاری که در سال 1290ش به ایران داد چه درخواست هایی مــطــرح کرد؟ (ص46 ـ 3 مورد)


4 -چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علی رغم اعالم سیاست بی طرفی ایران ، کشور ما را اشغال کردند ؟

(ص48 سطر 4 )زیرا ایران … بین دو نیروی دشمن استفاده کردند .


5 -پیامد قرارداد 1915 چه بود ؟

طبق این قرارداد دو منطقه ی نفوذ در عهدنامه ی 1907 … درسال 1916به تأسیس پلیس جنوب دست زد .

تهیه و تنظیم سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای رضا نژاد نقی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. شهلا

    لطفاً واضح سوالات را در سایت قرار دهید