سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم به همراه پاسخ پرسش های نمونه که شامل ۱۴ سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی را مشاهده کنید.

سوالات درس ۴ تاریخ یازدهم رشته تجربی و ریاضی

۱ -دوره ی دوم مشروطه از چه زمانی آغاز شد ؟

(ص۴۰ )این دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد .


۲ -دوره ی دوم مشروطه دارای چه ویژگی هایی بود ؟

روس و انگلیس(ص۴۰ )موارد۲و۱.


۳ -تا رسیدن احمدشاه به سن قانونی چه کسی به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد ؟

(ص۴۶ )عضدالملک بزرگ خاندان قاجار


۴ -چرا مجلس نوپای مشروطه نتوانست برای سروسامان دادن به اوضاع اداری،مالی و نظامی کشور اقدام مؤثری انجام دهد ؟


(ص۴۶ )سلطه جویی دولت های روس و انگلستان و دخالت های آنان در اداره ی کشور


۵ -مجلس برای اصالح اداره ی کشور در دوره ی دوم مشروطه چه تصمیمی گرفت ؟

(ص ۴۶ )برای اصالح اداره ی کشور تصمیم گرفت از کارشناسان کشورهای مختلف از جمله مورگان شوستر آمریکایی استفاده کند. 


۶ -جنگ جهانی اول در چه سالی و میان چه دولت هایی اتفاق افتاد ؟ (ص۴۸ )


۷ -چرا قرارداد سری ۱۹۱۵ بین انگلیس و روسیه امضا شد؟

(ص۴۸ )برای جلوگیری از نفوذ آلمان و عثمانی تصمیم گرفتند … قرارداد سری ۱۹۱۵ را با هم امضا کردند .


۸ -فرماندهی پلیس جنوب را در ایران چه کسی به عهده داشت و کدام مقاومت مردمی را سرکوب کرد ؟

(ص ۹ و۴۸ )سرپرسی سایکس و توانست مقاومت دلیرانه ی رئیس علی دلواری و عشایر تنگستانی را سرکوب کند . 


۹ -چه عاملی سبب شد تا پس از قرارداد ۱۹۱۵ انگلیس یکه تاز میدان سیاست در ایران شد ؟

(ص۴۹ )دراکتبر ۱۹۱۷ … یکه تاز میدان سیاست ایران شد.

همچنین ببینید: سوالات درس به درس زمین شناسی پایه یازدهم

پاسخ پرسش های نمونه درس چهارم تاریخ معاصر ایران یازدهم

۱ -احمد شاه چگونه به سلطنت رسید ؟

(ص۴۰ )پس از فتح تهران … مقام سلطنت برگزید

۲ -سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را بنویسید ؟

(ص۴۶ )۱ -با به پایان رسیدن مهلت چهل وهشت ساعته … مجلس شورای ملی را منحل کرد


 ۲-( ص۴۷ -پاراگراف۱ )روس ها با استفاده ازفرصت به دست آمده … در قرارداد۱۹۰۷را اشغال کردند


 ۳-( ص۴۷ -پاراگراف۳ ) انگلیس نیز برای اشغال … گمرک های ایران دریافت خواهد کرد .

۳ -دولت روســیـــه در اخــطاری که در سال ۱۲۹۰ش به ایران داد چه درخواست هایی مــطــرح کرد؟ (ص۴۶ ـ ۳ مورد)


۴ -چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علی رغم اعالم سیاست بی طرفی ایران ، کشور ما را اشغال کردند ؟

(ص۴۸ سطر ۴ )زیرا ایران … بین دو نیروی دشمن استفاده کردند .


۵ -پیامد قرارداد ۱۹۱۵ چه بود ؟

طبق این قرارداد دو منطقه ی نفوذ در عهدنامه ی ۱۹۰۷ … درسال ۱۹۱۶به تأسیس پلیس جنوب دست زد .

تهیه و تنظیم سوالات متن درس چهارم تاریخ معاصر یازدهم : جناب آقای رضا نژاد نقی

برای مشاهده سایر سوالات تاریخ معاصر یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها

  • شهلا

    لطفاً واضح سوالات را در سایت قرار دهید