در این نوشته با سوالات درس 7 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات درس 7 پیام هشتم

1-ارزش روزه از دیدگاه بزرگان دین را بنویسید.

روزه گرفتن آن قدر ارزشمند است که بزرگان دین علاوه بر ماه مبارک رمضان در سایر ماه ها هم، برخی روزها را روزه می گرفتند، و مردم را نیز به روزه گرفتن سفارش می کردند؛ چرا که روزه علاوه بر پاداش بی نظیر الهی، فواید فراوان روحی و جسمی دارد.

2-فواید روزه را بنویسید ۳ مورد

تقویت صبر و تقوا؛ توجه به صبر و تقوا؛ حفظ سلامتی

3-چگونه روزه باعث تقویت صبر و اراده می شود؟

کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد، سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد، از آنها استفاده نمی کند. تکرار این کار، سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می شود. در این صورت هر وقت که شیطان، انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند، می تواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند.

4-چگونه روزه باعث توجه به محرومان می شود؟

این ویژگی ماه مبارک رمضان، موجب می شود مردم در این ماه به نیازمندان بیشتر توجه کنند و در حدّ توان به آنان کمک کنند.

5-حکمت روزه از دیدگاه امام صادق(ع) را بنویسید.

اما صادق می فرماید: ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند؛ زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند؛ به همین دلیل نسبت به فقیران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا در این ماه همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزهٔ گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

6-روزه چگونه سبب حفظ سلامتی می شود؟

وقتی که مواد غذایی بیش از حدّ نیاز بدن باشد، به صورت چربی در بدن ذخیره می شود و ضمن بالا بردن چربی، قند و فشار خون، باعث بالا رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربی در میان ماهیچه های بدن می شود. یک ماه روزه گرفتن، چربی های مزاحم و زائد بدن را مصرف می کند و از بین می برد و در حقیقت بدن را از آلودگی های یک ساله خانه تکانی می کند.

7-یا ایها الذین امنوا کتب………….در مورد چیست و معنایش چیست؟

آیه درباره واجب بودن روزه است – ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد، همان گونه که برکسانی قبل از شما بودند نیز واجب شده بود؛ تا پرهیزگار شوید.

8-نیت در روزه یعنی چه؟

روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست؛ بلکه روزه یعنی اینکه انسان تصمیم بگیرد برای بدون جواب انجام دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب از چند کار معیّن، که به آنها مبطلات روزه گفته می شود، خودداری کند. به این تصمیم که خودش یکی از واجبات روزه است، نیّت گفته می شود.

9-در ماه رمضان بهتر است بعد از خوردن سحری چه کنیم؟

فرو بردن عمدی غذایی که در میان دندان ها باقی مانده است نیز باعث باطل شدن روزه می شود. به این دلیل به ما سفارش شده است در ماه رمضان بعد از خوردن سحری، مسواک بزنیم تا چیزی از غذا در دهانمان باقی نماند

10-اگر درجایی گرد و غبار باشد وظیفه روزه دار چیست؟

اگر جایی گرد و خاک خیلی زیادی در هوا پراکنده شده باشد یا اینکه دود شدیدی در هوا پیچیده باشد، روزه دار باید آنجا را ترک کند یا با استفاده از یک پارچه یا ماسک از رسیدن آن به حلقش خودداری کند.

11-من کیستم؟

الف) سپری در برابر مشکلات دنیا و عذاب آخرتم

ب) از واجبات روزه ام

الف) روزه

ب) نیت

12-حدیث «صوموا تصحوا» معنی ………….. است و در مورد…………………….است.

روزه بگیرید تا سالم بمانید – حفظ سلامتی

13-مهم ترین فایده روزه داری بر اساس آیه یا ایها الذین امنوا…………………..است.

پرهیزگار شدن

14-یکی از واجبات روزه ……… است.

نیت

15-رمضان از دیدگاه پیامبر را توصیف کنید.

ای مردم، به میهمانی بزرگ خدا دعوت شده اید؛ این ماه که به سوی شما می آید، ماه برکت و بخشش خداست؛ نفس کشیدن شما ثواب ذکر و تسبیح خداوند را دارد؛ خواب شما در این ماه عبادت است؛ عبادت هایتان در این ماه مورد قبول خداوند است؛ دعاهایتان مستجاب است، پس دعا کنید و از خدا بخواهید که شما را به روزه گرفتن و تلاوت قرآن در این ماه توفیق دهد. ای مردم، پاداش کارهای نیک در این ماه، هفتاد برابر ماه های دیگر است؛ هر کس در این ماه، بسیار صلوات بفرستد، کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد بود؛ هر کس در این ماه، یک آیه قرآن بخواند، پاداش کسی را دارد که تمام قرآن را تلاوت کند. ای مردم، کسی که در این ماه، اخلاقش را نیکو کند، در روز قیامت به آسانی از صراط خواهد گذشت.

16-علت فضیلت رمضان برماه های دیگر را بنویسید. ۴ دلیل

1- تقویت صبر و تقوا

2- توجه به محرومان

3- حفظ سلامتی

4- پرهیزگار شدن

17-ارزش روزه از دیدگاه بزرگان دین را بنویسید.

روزه گرفتن آن قدر ارزشمند است که بزرگان دین علاوه بر ماه مبارک رمضان در سایر ماه ها هم، برخی روزها را روزه می گرفتند، و مردم را نیز به روزه گرفتن سفارش می کردند؛ چرا که روزه علاوه بر پاداش بی نظیر الهی، فواید فراوان روحی و جسمی دارد.

18-فواید روزه را بنویسید.۳ مورد

1-تقویت صبر و تقوا

2- توجه به محرومان

3-حفظ سلامتی

19-چگونه روزه باعث تقویت صبر و اراده می شود؟

کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد، سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد، از آنها استفاده نمی کند. تکرار این کار، سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می شود. در این صورت هر وقت که شیطان، انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند، می تواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند.

20-چگونه روزه باعث توجه به محرومان می شود؟

ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند؛ زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند؛ به همین دلیل نسبت به فقیران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا {در این ماه }همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزهٔ گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

21-حکمت روزه از دیدگاه امام صادق (ع) را بنویسید.

ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند؛ زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند؛ به همین دلیل نسبت به فقیران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا {در این ماه }همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزهٔ گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

22-روزه چگونه سبب حفظ سلامتی می شود؟

وقتی که مواد غذایی بیش از حدّ نیاز بدن باشد، به صورت چربی در بدن ذخیره می شود و ضمن بالا بردن چربی، قند و فشار خون، باعث بالا رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربی در میان ماهیچه های بدن می شود. یک ماه روزه گرفتن، چربی های مزاحم و زائد بدن را مصرف می کند و از بین می برد و در حقیقت بدن را از آلودگی های یک ساله خانه تکانی می کند.

23-هر کس در ماه رمضان یک آیه قرآن را بخواند پاداش کسی را دارد که  …..

هر کس در این ماه، یک آیه قرآن بخواند، پاداش کسی را دارد که تمام قرآن را تلاوت کند.

24-پیامبر درباره ی آثار و برکات ماه مبارک رمضان چه فرمودند؟

ــ ماه برکت و بخشش خداست؛

ــ نفس کشیدن شما ثواب ذکر و تسبیح خداوند را دارد؛

ــ خواب شما در این ماه عبادت است؛

ــ عبادت هایتان در این ماه مورد قبول خداوند است؛

ــ دعاهایتان مستجاب است، پس دعا کنید و از خدا بخواهید که شما را به روزه گرفتن و تلاوت قرآن دراین ماه توفیق دهد.

ــ پاداش کارهای نیک در این ماه، هفتاد برابر ماههای دیگر است؛

ــ هر کس در این ماه، بسیار صلوات بفرستد، کارهای نیکش در قیامت سنگین خواهد بود؛

ــ هر کس در این ماه، یک آیه قرآن بخواند، پاداش کسی را دارد که تمام قرآن را تلاوت کند.

ــ هر کس در این ماه، روزه داری را افطاری دهد، خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد؛

ــ کسی که در این ماه، اخلاقش را نیکو کند، در روز قیامت به آسانی از صراط خواهد گذشت.

25-پیامبر اکرم درباره ی اهمیت روزه گرفتن چه فرمودند؟

روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت

26-فواید روزه گرفتن را بنویسید؟

1- تقویت صبرو تقوا

2- توجه به محرومان

3- حفظ سلامتی

27-روزه گرفتن چگونه سبب تقویت صبر و تقوا می شود؟

کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد، سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد، از آنها استفاده نمی کند. تکرار این کار، سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر‌ انسان می شود. در این صورت هر وقت که شیطان، انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند، می تواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند.

28-توضیح دهید روزه گرفتن چگونه باعث توجه بیشتر به فقرا و مستمندان می شود؟

ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند؛زیرا هر چه بخواهند می توانند به دست آورند؛ به همین دلیل نسبت به فقیران و گرسنگان دلسوزی نمی کنند. خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب کرد تا همه مانند هم باشند و ثروتمندان نیز مزه گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شوند و به آنان کمک کنند.

«صُومُوا تَصِحوا»: روزه بگیرید تا سالم بمانید.

30-ایه ” کَما کُتِبَ عَلَی الّذینَ مِن قَبلِکُم” به چه کسانی اشاره دارد؟

امت های پیشین و گذشتگان

31-روزه یعنی چه؟

روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست؛ بلکه روزه یعنی اینکه انسان تصمیم بگیرد برای انجام دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب از چند کار معین، که به آنها مبطلات روزه گفته می شود، خودداری کند.

32-چهارمورد از مبطلات روزه را بنویسید.

1- خوردن

2- آشامیدن

3- فرو بردن سر به زیر آب

4- فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

33-آیا شنا کردن روزه را باطل می کند؟

خیر ، روزه دار اگر سرش را به طور کامل به زیر آب فرو ببرد روزه اش باطل می شود حتی اگر این کار را برای یک لحظه انجام دهد.

34-اگر کسی فراموش کند که روزه است و مبطلات روزه را انجام دهد روزه اش چه حکمی دارد؟

روزه ی او صحیح است چراکه فراموش کرده و مبطلات روزه را انجام داده است و عمدی در کار نبوده است.

35-ماه رمضان را توصیف کنید.

ماه میهمانی خدا، ماه برکت و ماه بخشش خدا است. عبادت در این ماه مورد قبول خداوند است.

36-نفس کشیدن و خواب در ماه رمضان چگونه است؟

نفس کشیدن ثواب ذکر و تسبیح خداوند را دارد. حتی خواب هم در این ماه عبادت است.

37-پاداش کار نیک در ماه رمضان چگونه است؟

پاداش کارهای نیک در این ماه، هفتاد برابر ماه های دیگر است. هر کس در این ماه آیه ای از قرآن بخواند پاداش کسی را دارد که تمام قرآن را تلاوت کند.

38-افطاری دادن در ماه رمضان دارای چه ثوابی است؟

هر کس در این ماه روزه داری را افطاری دهد، خداوند گناهان گذشته اش را می آمرزد.

39-اخلاق نیکو در ماه رمضان سبب چه چیزی می شود؟

کسی که در این ماه، اخلاقش را نیکو کند، در روز قیامت به آسانی از صراط عبور خواهد کرد.

40-بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است چگونه باشد.

1) خوش اخلاق باشد

 ۲) گفتار متین و آرام داشته باشد

 ٣) ذکر صلوات بگوید.

 ۴) به دیگران کمک کند.

 ۵) برای دیگران دعا کند.

41-توفیق ها و برکاتی که موجب برتری ماه رمضان نسبت به ماه های دیگر می شود را بنویسید.

جلسات قرآن، میهمانی ها و افطاری ها، بیدار شدن در وقت سحر، مراسم شب های قدر و دعاهای مختلف در هنگام افطار و سحر

42-در ماه رمضان روزه گرفتن بر مسلمانان  ……….. است.

واجب

43-پیامبر اعظم درباره اهمیت این عبادت بزرگ (روزه) چه می فرماید؟

روزه سپری است در برابر مشکلات دنیا و پوششی است در برابر عذاب آخرت.

44-آیا بزرگان دین فقط در ماه مبارک رمضان روزه دار بودند؟

خیر، روزه گرفتن آن قدر ارزشمند است که بزرگان دین علاوه بر ماه مبارک رمضان، در سایر ماه ها هم، برخی روزها را روزه می گرفتند و مردم را نیز به روزه گرفتن سفارش می کردند.

45-چرا بزرگان دین در ماه های دیگر هم مردم را به روزه گرفتن سفارش می کردند؟

چرا که روزه علاوه بر پاداش بی نظیر الهی، فواید فراوان روحی و جسمی دارد.

46-فواید روزه را فقط نام ببرید؟

1- تقویت صبر و تقوا

2- توجه به محرومان

3- حفظ سلامتی

47-چگونه روزه سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می شود؟

کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد، سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد، از آنها استفاده نمی کند تکرار این کار سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می کند.

48-چگونه انسان با روزه می تواند در برابر وسوسه های شیطان مقاومت کند؟

هر وقت که شیطان، انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند، می تواند با تقوا در برابر انجام گناه، از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند.

49-چه موقع انسان نمی تواند در برابر وسوسه های دشمن مقاومت کند؟

کسی که در برابر خواسته های دلش تسلیم شده و هیچ وقت به او «نه» نگفته باشد، نمی تواند در برابر وسوسه های شیطان مقاومت کند و خیلی زود تسلیم می شود.

50-چرا خداوند روزه را بر مردم واجب کرد، سخن امام صادق (ع) را بیان کنید؟

ثروتمندان هرگز درد گرسنگی را حس نمی کنند  به همین دلیل به فقرا دلسوزی نمی کنند. خداوند روزه را واجب کرد تا ثروتمندان نیز مزّه گرسنگی را بچشند و با گرسنگان و فقیران مهربان شده به آنان کمک کنند.

51-روزه چگونه به سلامت انسان کمک می کند؟

مواد غذایی بیش از حد نیاز بدن، به صورت چربی در میان ماهیچه ها و زیر پوست انباشته  می شود و باعث بالا رفتن چربی، قند و فشار خون، می شود. روزه چربی های مزاحم و زائد بدن را مصرف می کند و بدن را از آلودگی یک ساله خانه تکانی می کند.

52-تحقیقات دانشمندان دلیل اصلی بسیاری از بیماری ها را چه چیز نشان می دهد؟

تغذیه نادرست و پرخوری علت بسیاری بیماری ها

53-حدیث نورانی رسول خدا (ص) درباره رابطه سلامتی و روزه را بیان کنید؟

«صوموا تَصِحّوا»: یعنی روزه بگیرید تا سالم بمانید.

54-با توجه به آیه «یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون» ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما واجب شد، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند، نیز واجب شده بود؛ تا پرهیزکار شوید. جواب دهید.

الف) مهم ترین فایده روزه چیست؟

ب) عبارت کما کتب على الذین من قبلکم به چه کسانی اشاره دارد؟

الف) پرهیزگاری

ب) روزه داران قبل از (دوران) ما یعنی یهودیان و مسیحیان قبل از اسلام.

55-چرا باید احکام روزه را صحیح و کامل رعایت کنیم؟

احکام همه عبادت ها را باید رعایت کنیم تا از فواید و برکات آنها محروم نشویم.

56-آیا روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن است؟

خیر، روزه یعنی اینکه انسان تصمیم بگیرد برای انجام دستور خداوند از اذان صبح تا اذان مغرب از کارهایی که روزه را باطل خودداری کند.

57-مبطلات روزه یعنی چه؟

به چیزهایی که روزه را باطل می کند مبطلات روزه گفته می شود.

58-مبطلات روزه چند چیز است؟ 3 مورد

خوردن و آشامیدن، فرو بردن سر به زیر آب، فرو بردن غبار یا دود غلیظ به حلق

59-از مبطلات روزه خوردن و آشامیدن را توضیح دهید؟

اگر شخص روزه دار با آگاهی و از روی عمد آب، غذا، دارو یا هر چه که در میان دندان ها باقی مانده است را بخورد روزه اش باطل می شود.

60-از مبطلات روزه فرو بردن سر زیر آب را توضیح دهید.

روزه دار نباید عمدا سرش را به طور کامل به زیر آب فرو ببرد حتی یک لحظه.

61-چهار روایت از پیامبر اکرم (ص) درباره فضایل ماه مبارک رمضان بنویسید.

1- ماه برکت و بخشش خداست؛

2- نفس کشیدن شما ثواب ذکر و تسبیح خداوند را دارد؛

3- خواب شما در این ماه عبادت است؛

4- عبادت هایتان در این ماه مورد قبول خداوند است؛

62-روزه گرفتن چگونه باعث افزایش صبر می شود؟

کسی که به دستور خداوند روزه می گیرد سختی گرسنگی و تشنگی را تحمل می کند و با اینکه آب و غذا در اختیار دارد از آنها استفاده نمی کند تکرار این کار سبب تقویت بیشتر تقوا و صبر انسان می شود. در این صورت هر وقت که شیطان انسان را برای انجام گناهی وسوسه کند، می تواند با تقوا و صبر در برابر انجام گناه از آلوده شدن به گناه دوری کند و در برابر وسوسه آن مقاومت کند. اما کسی که در برابر خواسته های دلش تسلیم شده و هیچ وقت به او «نه» نگفته است، نمی تواند در برابر وسوسه های شیطان مقاومت کند و خیلی زود تسلیم می شود.

63-چه ارتباطی بین درختان و روزه داران وجود دارد؟

درختان در مناطق کم اب، به دلیل کم آبی خودشان را با محیط سازگار کرده اند و در برابر سختی ها و مشکلات مقاوم تر هستند، فرد روزه دار نیز با آنکه آب و غذا در اختیار دارد صبر می کند و در چنین شرایطی فرد در برابر گناهان مقاوم تر است.

64- اگر کسی صبح تا شب چیزی نخورد روزه اش چه حکمی دارد؟

اگر فردی از اذان صبح تا اذان ظهر غذا و نوشیدنی نخورد و مبطلات روزه را رعایت مند روزه اش صحیح است در غیر این صورت روزه اش صحیح نیست.

برچسب شده در: