در این نوشته با سوالات درس 7 پیام هفتم همراه شما هستیم.

سوالات درس 7 پیام هفتم

1-سه جمله ی زیبا که پیامبر در مورد فاطمه زهرا (س) فرموده اند، بیان کنید.

فاطمه، سرور زنان، اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است.

فاطمه، مایه شادمانی قلب من است.

خداوند، فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه، خشنود و با خشم او، خشمگین می شود.

2-چرا فاطمه ی زهرا (س) از علی (ع) هرگز چیزی درخواست نمی کرد؟

مبادا حضرت علی (ع) نتواند آن را برآورده سازد و شرمنده شود.

3-دلیل ازدواج حضرت فاطمه ی زهرا (س) با علی (ع) چه بود؟

به خاطر ایمان حضرت علی (ع)

4-پنج مورد از ویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه ی زهرا (س) را بیان کنید.

ایثار و بخشندگی، ساده زیستی، علاقه شدید به پیامبر (ص)، حیا و عفت، اهمیت دادن به خانواده و خانه داری

5-پیامبر چگونه کارها را میان علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) تقسیم کرد؟ دلیل خوشحالی حضرت فاطمه ی زهرا (س) از این تقسیم کار  چه بود؟

کارهای بیرون را به حضرت علی (ع) و کارهای داخل خانه را به حضرت زهرا (س) سپرد.

چون از رو به رو شدن با نامحرمان، بی نیاز شد.

6-حضرت علی (ع) در مورد حضرت فاطمه ی زهرا (س) چه می فرماید؟

هرگاه به او می نگریستم، غم و اندوهم برطرف می شد. او هیچ گاه مرا خشمگین نساخت و چیزی از من نخواست مبادا نتوانم برآورده کنم و شرمنده شوم. فاطمه، یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بود.

7-بنا به فرموده ی پیامبر، دختر موجب ……….. و …………. است

برکت – شادمانی زندگی

8-چگونه می توانیم خود را به شخصیّت بهترین بانوی جهان نزدیک کنیم؟

با الگو گرفتن از زندگی حضرت زهرا (س)

9-نمونه هایی از حضور در اجتماع حضرت فاطمه زهرا (س) را نام ببرید.

سخنان و خطبه های ایشان در مسجد مدینه، نان پختن و فرستادن برای رزمندگان، آبرسانی به رزمندگان در جبهه و مداوای آنها، آموزش احکام و معارف به زنان و پاسخ گویی به سؤالات آنها.

10-چرا با وجود اینکه جاهلان در زمان پیامبر، داشتن دختر را ننگ می دانستند، اما خداوند به پیامبر دختر عطا می کرد؟

زیرا نه تنها دختر مایه ی ننگ نبود بلکه طبق سخن پیامبر موجب برکت و شادمانی زندگی بود.

11-پیامبر درباره ی مقام حضرت فاطمه (س) چه فرمودند؟

فاطمه سرور زنان اولین و آخرین و برترین بانوی جهان است

12-چهار مورد از ویژگی های حضرت فاطمه را بنویسید.

الف) حَیا و عفت

ب) علاقه شدید به پیامبر

ج) ساده زیستی

د) ایثار و بخشندگی

13-بعد از ازدواج امام علی و حضرت فاطمه، پیامبر چه سفارش هایی به آنها کرد؟

فرمودند علی جان بهتر است شما کارهای بیرون از خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را

14-نمونه هایی از علاقه ی شدید حضرت فاطمه به پیامبر را بنویسید.

الف) هرگاه غذای خوبی را تهیه می کرد رسول خدا را نیز دعوت می کرد.

ب) نسبت به ایشان همچون مادری مهربان بود.

ج) در جنگ های سخت به میدان می رفت و زخم های پیامبر را مداوا می کرد.

15-پیامبر درباره ی جایگاه حضرت فاطمه نزد خدا چه می فرمایند؟

خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین است

16-چرا حضرت فاطمه هرگز چیزی از امام علی (ع) درخواست نمی کرد؟

که مبادا امام علی نتواند آن را فراهم کند و شرمنده شود

17- دلیل ازدواج حضرت فاطمه و امام علی (ع) با وجود اینکه خواستگاران ثروتمندی داشت چه بود؟

حضرت فاطمه خواستگاران ثروتمند زیادی داشت ولی با امام علی ازدواج کرد زیرا ایمان را بر ثروت برتری داد.

18-پیامبر هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد ………. بود و بعد از بازگشت اولین کسی را که ملاقات می کرد ……… بود.

حضرت فاطمه – حضرت فاطمه

19-نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه (س) را در اجتماع ذکر کنید.

الف) ایشان سعادت زنان را در دوری از مردان نامحرم می دانست ولی هرگاه حق به خطر می افتاد با حفظ حیا به میدان می آمد و راهنمایی می کرد.

ب) در هنگام جنگ در خانه نان می پخت و برای رزمندگان می فرستاد.

ج) در جبهه و جنگ به مداوای مجروحان می پرداخت.

د) معارف و احکام دین را به زنان می آموخت