در این نوشته با سوالات درس 8 پیام هفتم همراه شما هستیم.

سوالات درس 8 پیام هفتم

1–بلوغ شرعی چیست؟

سرآغاز واجب شدن تکالیف دینی مثل نماز و روزه و حجاب و .. است

2-چرا خداوند تکالیفی را برای ما واجب کرده است؟

تا ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم

3-از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد و چرا؟

پیش از رسیدن به بلوغ زیرا علاوه بر بهره مندی از پاداش الهی، آمادگی کافی را برای انجام تکالیف شرعی در خود ایجاد می کنیم.

4-سخن امام صادق (ع) را در مورد ارزش عبادت در جوانی بنویسید.

محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورسیده و با طراوتی است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند

5-نمونه هایی از تکالیف دینی ما مسلمانان را بنویسید.

نماز – خمس – زکات – حج – پرهیز از گناهان و …

6-مجتهد یا فقیه کیست؟

افراد متخصص در دین

7-راه شناخت وظایف و تکالیف دینی چیست؟

مراجعه به متخصصان در احکام دین است

8-تقلید در احکام شرعی به چه معناست؟ توضیح دهید.

راه شناخت احکام مراجعه به متخصص در احکام دین است و به این کار تقلید گفته می شود.

9-مرجع تقلید کیست؟

به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند، مرجع تقلید می گویند

10-شرایط مرجع تقلید را نام ببرید.

۱- زنده باشد ۲- شیعه دوازده امامی باشد 3- عادل باشد (به واجبات عمل کند و از گناه دوری کند) ۴- اَعلَم باشد (از سایر مجتهدان داناتر باشد)

11-مردم چگونه می توانند مرجع تقلید خود را انتخاب کنند؟

با مراجعه به عالمان دینی

12-در کدام مورد تقلید صحیح و در کدام مورد غلط است؟

تقلید جاهل از جاهل (غ)

تقلید عالم از جاهل (غ)

جاهل از عالم (ص)

13-میان کسی که مُسن است و کسی که اعلم و داناتر است، از کدام یک باید تقلید کرد؟ و  بعد اینکه آیا کسی که تازه به سن بلوغ رسیده است می تواند از مجتهدی که از دنیا رفته است، تقلید کند؟

از کسی که داناتر است

خیر

14-نمونه هایی از تحولات روحی و شخصیّتی در نوجوانان را بطور خلاصه نام ببرید؟

ایجاد پرسش های جدید در ذهن – افزایش حس استقلال طلبی

15-اگر با روحیات فطری و خدادادی نوجوانان بدرستی رفتار نکنیم چه روی خواهد داد؟

انحرافات فکری و اخلاقی و گمراهی و سرگردان

16-یکی از راه های دستیابی به نحوه انجام صحیح وظایف دینی چیست؟

تحصیل علوم دینی

17-انجام صحیح احکام شرعی چه نتایجی دارد؟

سعادت دنیا و آخرت

18-اگر همه نمی توانند مجتهد شوند پس راه شناخت وظایف تکالیف دینی چیست؟

مراجعه به متخصص در احکام دین

19-چگونه می توانیم مرجع تقلید خود را انتخاب کنیم؟

مشورت با عالمان دینی

20-بلوغ شرعی به چه معناست؟

بلوغ شرعی سرآغاز واجب شدن تکالیف شرعی است، یعنی بر هر دختر و پسری واجب می شود مانند بزرگسالان به احکام دینی خود مانند نماز و روزه و…عمل کند.

21-چرا خداوند تکالیفی را بر ما واجب کرده است؟

برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم

22-تحولات دوران بلوغ کدام است؟

الف) پرسش های جدید در ذهن به وجود می آید

ب) تحولات روحی و شخصیتی در نوجوان ایجاد می شود

ج) حس استقلال طلبی افزایش می یابد

23-نشانه های بلوغ شرعی را بنویسید؟

الف) روییدن مو در برخی از قسمت های بدن

ب) فعال شدن برخی هورمون ها که در دختران و پسران متفاوت است

ج) رسیدن به سن بلوغ (این سن برای پسران پانزده سال قمری و برای دختران نُه سال قمری می باشد)

24-وقتی انسان به سن بلوغ می رسد انجام تکالیف شرعی بر او ……. می شود.

واجب

25-توضیح دهید از چه زمانی باید فراگیری تکالیف شرعی را آغاز کرد؟ چرا؟

خوب است پیش از رسیدن به سن بلوغ، با کمک پدر و مادر و وظایف دینی خود را فرا بگیریم و با تمرین این تکلیف، علاوه بر پاداش الهی آمادگی کافی را در خود ایجاد کنیم.

26-امام صادق (ع) درباره ی ارزش عبادت در نوجوانی چه فرمودند؟

مجبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نو رسیده و باطراوتی است که جوانی و شادابی اش را در اطاعت خداوند سپری می کند. خداوند به چنین کسی نزد فرشتگانش افتخار می کند و می فرماید این است بنده ی واقعیِ من.

27-مجتهد یا فقیه کیست؟

کسی است که برای کسب دانش و تخصص به حوزه های علمیه می رود و پس از سال ها تحقیق و مطالعه در علوم دینی به تخصص دست می یابند. به افراد متخصص  در دین مجتهد یا فقیه می گویند.

28-تقلید در احکام شرعی به چه معناست؟ توضیح دهید.

راه شناخت احکام مراجعه به متخصص در احکام دین است که به این کار تقلید گفت  می شود.

29-مرجع تقلید به چه کسی می گویند؟

به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند، مرجع تقلید گویند.

30-چهار مورد از شرایط و ویژگی های مرجع تقلید را بنویسید.

الف) زنده باشد

ب) عادل باش

ج) اَعلَم باشد (از سایر مجتهدان داناتر باشد)

د) زنده باشد