سوالات متن درس اول آمادگی دفاعی دهم

آمادگی دفاعی دهم که بعضا در پایه دوازدهم هم تدریس می شود ادامه آمادگی دفاعی پایه نهم می باشد. ما در این نوشته سوالات متن درس اول آمادگی دفاعی دهم را برای استفاده شما در تمامی رشته ها آماده کردیم

سوالات متن درس اول آمادگی دفاعی دهم

1.امنیت چیست؟

دوری ازهر گونه تهدیدیا حمله و نیزآمادگی برای رویارویی با خطرات را امنیت می گویند 

2.ارزش های حیاتی کشور ما شامل چه چیزی می باشد؟

حفظ ارزش های دینی و ملی وهویت فرهنگی حفظ سرزمین  واستقلال سیاسی و اقتصادی می باشد 

3.همه مردم کشور در برقراری چه چیزی سهیم هستند ودرچه زمینه هایی تلاش می کنند؟

دربرقراری امنیت وپایداری  آن سهیم هستند وتلاش می کنند در همه ی زمینه های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی ،کشوری امن داشته  باشند 

4.تهدید چیست؟

دراین روش دشمن سعی می کند با ترساندن یک ملت از راه های مختلف برنامه ونظر خودرابرآن ها  تحمیل کند 

5.امنیت ملی چیست؟

توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های حیاتی خود دربرابر تهدیدات داخلی و خارجی را  امنیت ملی می گویند 

6.صلح در فرهنگ ها به چه معناست؟

به معنای آرامش در روابط یک کشور با کشور دیگری همچنین عدم وجد جنگ  و تهدید آمده است

7.در چه شرایطی همزیستی مسالمت آمیز در روابط میان کشور ها حاصل می گردد؟

اصولی مانند حق مالکیت،برابری  حقوق کشورها،مصونیت تمامی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی کشور ها از جانب همه حکومت ها رعایت شود

8.به چه دلایلی نزاع و دشمنی در بین کشورها در حال افزایش است؟

زیرا قوانین بین المللی و مفاهیم مورد توافق ملت  ها(صلح،دموکراسی،حقوق بشر)از جانب قدرت های بزرگ در جهت منافع خودشان تقسیم می شود. 

9.به چه دلیل صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از دسترس است؟

زیاده خواهی قدرت های بزرگ-عدم رعایت حقوق  ملت ها-نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان. 

همه مردم کشور ازجمله ……………………… دربرقراری امنیت و …………………..وپایداری ان سهیم هستیم  دانش آموزان- افزایش سطح امنیت 

امروزه جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که در منطقه ……………آسیا در سایه ی مستحکم نیروهای  مسلح کشور احساس ………….. می کند جنوب غرب امنیت 

……………….شامل رفتارها و اعمالی می شود که باورها ، ارزش ها ، آداب رسوم و فرهنگ یک ملت رامورد هجوم قرار  می دهد تهدیدات فرهنگی 

بخش پاسخ کوتاه 

تهدیدات فرهنگی چیست؟

شامل رفتارها و اعمالی میشود که باور ها و ارزش های یک ملت را مورد هجوم قرار  می دهد 

دو نمونه از راه های که دشمنان جهت تحت فشار قراردادن کشورمان استفاده می کنند نام ببرید

فتنه انگیزی – جذب نخبگان 

انواع تهدیدات را نام ببرید

1.اقتصادی 2 .سیاسی 3 .نظامی 4.فرهنگی  

نمونه هایی از تهدیدات اقتصادی رانام ببرید

1 .تحریم فروش کالاها

2.تهدید شرکت های بزرگ بین المللی

  3.مسدود کردن اموال ملت ایران در بانک های خارجی 

تهدیدات سیاسی شامل چه چیزهایی می شود؟

شامل رفتارهاواعمالی می شود که علیه منافع سیاسی کشور است. 

تهدیدات نظامی شامل چه چیزهایی می شود؟

شامل رفتارها واعمالی میشود که امنیت ملی کشور مارا به

تهیه کننده سوالات متن درس اول آمادگی دفاعی دهم : جناب آقای علیرضا قربانی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن دفاعی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۱۳ نظر
Ali

عالی مگه درس ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ سوال ندارن؟

haladars

دارند داخل سایت هست

بدک نیست

محمد

عالی بود

محمد

خوب بود

منصور

خوب بود

سهیل

عالی بود

رها

خیلی محشره👏👏

ناشناس

عالی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.