سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی


haladars آبان 6, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم انسانی همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین پرسش و پاسخ یا همان سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم با 17 سوال با جواب را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم

1 -منظور از ذخیره دانشی چیست

پاسخ: به کلیه آگاهی ها و تجاربی که انسان به صورت فردی و اجتماعی به دست آورده است ذخیره دانشی می گویند. 

2 -ابزاروشیوه های شناخت وارتباط انسان با جهان اجتماعی چیست؟

حواس پنجگانه ،زبان ، تفکر  وتعقل  

3-ذخیره دانشی چگونه طبقه بندی می شود؟

پاسخ: ذخیره دانشی به دو بخش تقسیم می شود

1 -دانش عمومی یا دانش و شناخت حاصل از زندگی

2 -دانش علمی 

4 -دانش عمومی را تعریف کنید

دانش عمومی یا شناخت حاصل از زندگی به مجموعه ای از آگاهی هایی که در طول زندگی در تعامل با دیگران به دست می آید. مثلا ممکن است فردی اعتقاد داشته باشد که مردم شهر یا روستایش مردمی خونگرم و مهربانی هستند و فرد دیگری ازهمان جامعه ممکن است چنین اعتقادی را نداشته باشد. 

5 -اگر فردی شناخت و دانش عمومی یا حاصل از زندگی نداشته باشد با چه شرایطی روبه رو میشود؟

پاسخ :اگر فردی در زندگی خود شناخت حاصل از زندگی نسبت به پدیده های اطراف نداشته باشد مجبور است که خود تجربه کند و کسب تجربه با دشواری های زیادی اورا روبه رو می سازد.با افزایش تدریجی و روبهرو شدن با پدیده های اجتماعی، ذخیره دانشی افراد افزایش پیدا میکند دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیره دانشجویی ما میباشد. 

6-منظور از دانش علمی چیست ؟

پاسخ:مطالعه و اندیشه دقیق و عمیق در دانش عمومی که توسط متخصصین به دست میآید دانش علمی است 

7 -دانش علمی چه آثار ،نتایج و پیامد هایی در جامعه از خود به جای میگذارد ؟)تاثیر دانش علمی بر  شناخت عمومی جامعه چیست؟

پاسخ: -1 میتواند از شناخت عمومی دفاع کند

2 -شناخت علمی می تواند دانش عمومی را غنی تر وعمیق تر سازد

3 -با بروز مشکالت زندگی شکل میگیرد و رشد می کنند.)یعنی وقتی مشکلی در زندگی وجود داشته باشد و طرح مسئله شود محقق نسبت به آن فرضیه سازی می کند و به دنبال اثبات یا رد عوامل موثر بر آن پدیده برمی آید و موجب می شود که دانش رشد کند.)

8 -اگر درجامعه تعارضی بین دانش عمومی و دانش علمی به وجود آید چه روی میدهد؟

پاسخ :به دو صورت ممکن است که با این پدیده روبه رو شوند

1 -بخشی از ذخیره دانشی به نفع بخشی دیگر از دستاوردهای خود دست بردارد.)دانش علمی به علت مخالفت دانش عمومی عقب نشینی کند مانندعقب  نشینی گالیله از دیدگاه خوددردادگاه)

2- ممکن است که ایده های جدیدی به وجود آیدودانش علمی  گسترش یابد ووارد ذخیره دانشی بشر شود. 

9-یادگیری دانش عمومی از کدام مرحله زندگی انسان شروع میشود و تا چه زمانی ادامه می یابد؟

پاسخ:  یادگیری انسان از دوره جنینی) در ماه های پایانی دوره جنینی( شروع میشود و تا زمان مرگ میتواند ادامه داشته باشد 

10-دانش علمی از چه ویژگی هایی برخوردار است؟

پاسخ 1 -دانش علمی دقیق ، جزئی و عمیق است

2- دانش علمی روشمند وهدفمند است

3 -دانش علمی توسط متخصصین به دست می آید 

11-تعدادی از مسائل و مشکلات زندگی اجتماعی انسان ها که می تواند اسباب تحقیقات و دانش علمی را فراهم کند و دانش علمی را گسترش دهد را نام ببرید.

پاسخ: مسائلی مانند نا امنی ،اعتیاد، آلودگی هوا ،بحران آب ترافیک، بیکاری، فقر ،نابرابری، قانون گریزی، بحران هویت، بحران اخالقی بحران آگاهی می تواند از این موارد باشد 

12-جهان های اجتماعی مختلف بر اساس هویت فرهنگی خود چه نوع تعاریفی از دانش علمی ارائه می کنند؟

پاسخ: جهان متجدد بر اساس هویت دنیوی خود فقط علم تجربی را دانش علمی می دانند در حالی که در جهان معنوی علوم عقالنی و وحیانی نیز جز دانش علمی محسوب می شود. 

همچنین ببینید: سوالات متن جغرافیا دوازدهم

13 -اگر رویکرد صرفاً حسی و تجربی جهان متجدد وارد جوامعی شود که به علوم عقلانی و وحیانی اعتقاد دارند چه روی می دهد؟

پاسخ: در این صورت موجب به وجود آمدن تعارضات میشود ارتباط دوسویه دانش عمومی و دانش علمی قطع میشود دانش علمی از رشد و رونق لازم باز می ماند و توان لازم برای حل مسائل و مشکلات دانش آموزی را از دست میدهد 

14 -برای اینکه نظام علمی کشور ما هم سو با هویت فرهنگی ما پاسخگوی مسایل و مشکلات جامعه خودمان باشد و از سوی دیگر در گشودن مرزهای دانش علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد چه پیشنهاداتی دارید؟

پاسخ پیشنهاد میکنیم که برای انجام دانش علمی علاوه بر روش های حسی و تجربی از روش های وحیانی عقلانی و شهودی و خرد ورزانه نیز استفاده شود چون برخی از پدیده های اجتماعی جامعه ایران به گونه ای هستند که نمی توانیم صرفاً آنها را از طریق مشاهده و ثبت رفتار بررسی کنیم. 

15 -آیا کنش های روزمره ما نیازمندآگاهی است؟

پاسخ : بله رفتارهای روزمره ای همانند راه رفتن وغذا  خوردن،تلفن زدن نیز نیازمند آگاهی ودانشی خاص است.

16 -برای اینکه نظام علمی کشور ماهمسوباهویت فرهنگی ما پاسخگوی مشکلات جامعه باشد و درگشودن  مرزهای علمی به روی جهانیان مشارکت داشته باشد چه پیشنهاداتی دارید؟

پاسخ:به پژوهش هایی با  موضوعات بومی ومنطقه ای اهمیت بیشتری داده شود.درمراحل انجام پژوهش های علمی به رویکردهای  شناخت عمومی جامعه ایران و فرهنگ ایرانی – اسلامی توجه بیشتری صورت گیرد. 

17-درباره رابطه دانش عمومی ودانش علمی چه دیدگاه هایی وجود دارد؟

پاسخ : 1 -دانش علمی فقط  تجربی وحسی است وتنها دانش معتبراست ونباید دانش عمومی وارد حیطه دانش علمی شود.

2 -همه  دانش ها ، دانش حاصل از زندگی هستند. پایه واساس هرگونه دانشی دانش عمومی است. ومرزی بین دانش  علمی وعمومی وجود ندارد.

3 -دانش عمومی بی اعتبارنیست . دانش علمی ریشه دردانش عمومی دارد.این  دو شناخت متقابل هستند.دانش علمی شامل موارد فراتجربی مانند دانش های عقلانی و وحیانی نیز می  شوند

تهیه کننده سوالات متن درس اول جامعه شناسی دوازدهم: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

4 دیدگاه
 1. غلامحسین

  عالی بود دمتون گرم

 2. ناشناس

  سلام عالی ،کامل،روان بود
  سپاسگزارم از شما

 3. ناشناس

  خیلی ممنون

 4. ناشناس

  awliiiiiiii mamnonam az site hkobeton