در این نوشته تمامی سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس یازدهم دین و زندگی دوازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم

درس دوازدهم: « پیوند مقدس»

طبق فرمایش نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص)، «هیچ بنایی نزد خدا،محبوبتر از …….. نیست.»

پاسخ: «ازدواج).

مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خدا، کدام است؟ توضیح دهید.

پاسخ: «خانواده»؛ این نهاد، با ازدواج زن و مرد به وجود می آید و با آمدن فرزندان کامل می شود. با تولد فرزندان، زن و | مرد، مادر و پدر بودن را تجربه می کنند و فرزندان را در دامان خود پرورش می دهند.

آیا کلمات «إنس» «انسان» «بنی آدم» و «ناس» در قرآن کریم؛ اختصاص به جنس خاص ازن یا مرد دارد؟ چرا؟

پاسخ: خیر، [ هر آیه ای که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط می شود. زیرا حقیقت انسان را «روح»  او تشکیل میدهد و روح انسان، نه مذکر است و نه مؤنث.

زنان و مردان، چگونه می توانند به «قرب الهی» و «بهشت جاوید» برسند؟

پاسخ: آنها به عنوان افراد « نوع بشر »، استعدادها و ویژگیهای فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گیریاز آن ویژگی ها می توانند به هدف مشترک، یعنی «قرب الهی» و «بهشت جاوید» برسند. خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفریده که «زوج» یکدیگر باشنده یعنی چه؟ پاسخ: «یعنی در کنار هم قرار گیرند و یکدیگر را کامل کنند.)

خصوصیت مشترک» و «خصوصیت متفاوت زن و مرد را بنویسید

پاسخ: در « ویژگی های انسانی» با هم مشترک هستند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معین کرده است، اما از جهت خصوصیات جسمی» با هم متفاوتند. البته، این تفاوتها به گونه ای است که هر دو را به هم نیازمند کرده است.

آیا تفاوت میان زن و مرد، به معنی برتری یکی بر دیگری است؟ چرا؟

پاسخ: خیر؛ زیرا برتری هر کس نزد خدا، به «تقواست» و هر انسانی می تواند آن را در وجود خود «پرورش» دهد.

چرا خداوند حکیم، میان زن و شوهر وظایف مختلفی قرار داده است؟ توضیح دهید.

پاسخ: تا هر کدام از آنها بتوانند در زندگی مشترک و خانوادگی نقش های خاصی را بر عهده بگیرند و یک «خانواده متعادل» را پدید آورند.

خداوند، «قوانمندی عاطفی بالای زنان» و «قدرت جسمی بیشتر مردان» را برای چه چیزی در آنها قرار داده است؟

پاسخ: تا: « زن با محبت مادری، فرزندان را رشد دهد » و « مرد با کار کردن، نان اور خانواده باشد».

انسان، چه زمانی وارد مرحله «مسئولیت پذیری» می شود؟ توضیح دهید.

پاسخ: زمانی که به سن بلوغ و دوره جوانی برسد؛ وی در این دوره، این شایستگی را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار بگیرد و از هم اکنون برای سعادت خود و خانواده ای که در آینده نزدیک تشکیل خواهد داد، برنامه ریزی نماید.

مهمترین برنامه هایی که در مورد« تشکیل خانواده» وجود دارند را بنویسید.

پاسخ: ۱) تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

۲) مشخص کردن هدفهای خود از تشکیل خانواده ) شناخت معیارها و شاخص های همسر مناسب

 شناخت ویژگی های روحی زن و مرد از میان مهمترین برنامه های تشکیل خانواده، «تقویت عفاف و پاکدامنی» را توضیح دهید.

پاسخ: دوره بلوغ تا ازدواج، یکی از حساس ترین و ارزشمندترین دوره های عمر انسان است و دوره گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذیرش مسئولیتهای زندگی است. اگر نوجوان و جوان، این دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذارند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به فحشا و گناه نشده باشد، راه رسیدن به «بهشت» را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.

چرا قرآن کریم از دختران و پسران میخواهد قبل از ازدواج، حتمأ «عفاف» پیشه کنند؟

پاسخ: «تا خداوند به بهترین صورت، زندگی آنان را سامان نظم دهد.»

چرا قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که به هیچ وجه در پی رابطه غیر شرعی چه پنهان، چه آشکار با جنس مخالف نباشند؟

پاسخ: زیرا که؛ ۱) ضرر و زیان آن تا قیامت، دامن گیر آنان خواهد شد.

۲) در نسل های آنان تأثیر بدی خواهد گذاشت. 

هرجوان به طور فطری خواستار ازدواج با چه کسی است؟

پاسخ: کسی که؛ ۱) قبل از ازدواج پاکدامنی خود را حفظ کرده باشد. .

۲) رابطه غیر شرعی با جنس مخالف نداشته است.

چرا هرکس خواستار آن است تا دیگران به اعضای خانواده او نظر سوء نداشته باشند، خودش هم باید چنین باشد؟

پاسخ: زیرا نظام هستی بر «عدالت» استوار است.

عمل هر کس، عکس العملی دارد که «قسمتی» از آن در این جهان، ظاهر می شود و تمام آن» در جهان آخرت. شایسته است که به تدریج درباره هدف خود از ازدواج فکر کنیم و هوشمندانه وارد این مرحله از زندگی شویم.

درست

نادرست

چهار مورد از اهدافی که برای تشکیل خانواده در متون دینی ذکر شده است را بنویسید

پاسخ: ۱) پاسخ به نیاز جنسی

۲) أنس با همسر

۳) رشد و پرورش فرزندان

4) رشد اخلاقی و معنوی

از اهدافی که برای تشکیل خانواده در متون دینی ذکر شده پاسخ به نیاز جنسی است»» آن را توضیح دهید.

پاسخ: « ابتدایی ترین » زمینه ازدواج، نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است. این نیاز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اولین کشش و جاذبه را میان مرد و زن ایجاد می کند و آنان را به سوی تشکیل خانواده سوق می دهد. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هر کدام از مرد و زن، به یک «آرامش روانی» می رسند.

از اهدافی که برای تشکیل خانواده در متون دینی ذکر شده، «انس با همسر است» آن را توضیح دهید

پاسخ: هر یک از زن و مرد، علاوه بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری هستند و این نیاز نیز، پس از بلوغ آشکار می شود. این نیاز، به گونه ای است که اگر فردی از راههای نامشروع آن را برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم یک بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با بودن در کنار همسر برطرف می شود.

از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده «رشد و پرورش فرزندان» را شرح دهید.

پاسخ :خانواده، بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهادی نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند، ثمره پیوند مرد و زن و تحکیم بخش وحدت روحی آنهاست.

آنان دوام وجود خود را در فرزند می بینند و از رشد و بالندگی او لذت می برند. کدام افتخار بالاتر از آنکه خداوند، تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف « طاعت و عبودیت خود » قرار داده است. 

از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، «رشد اخلاقی و معنوی» را شرح دهید.

پاسخ: پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های فساد را از خود دور می کنند، مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل سختیها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی بالاتری نایل می شوند.

اولین کشش و جاذبه میان مرد و زن، که آنان را به سوی تشکیل خانواده سوق می دهد؛ کدام است؟ 

۱) پاسخ به نیاز جنسی 

۲) انس با همسر

۳) رشد و پرورش فرزندان 

4) رشد اخلاقی و معنوی

پس از تعیین هدف ازدواج، چه چیزی مطرح می شود؟

پاسخ: «انتخاب همسر مناسب».

طبق مقررات اسلامی، رضایت کامل چه کسانی برای ازدواج «ضروری است و اگر عقدی به زور، انجام بگیرد چه حکمی دارد؟

پاسخ: «پسر و دختر»- «باطل» است و «مشروعیت» ندارد.

رابطه «انتخاب همسر» و «مسئولیت آینده» را توضیح دهید.

پاسخ: داشتن قدرت انتخاب، «ارزشمند» و در عین حال، «مسئولیت آور» است. برای موفق شدن در این مسئولیت، باید بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد. همواره دیده ایم که علاقه و محبت به یک شخصچشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند. این سخن امام علی (ع) مربوط به مواردی از همین قبیل است: حب الشیء یعمی ویصم: علاقه شدید به چیزی، آدم را کور و کر میکند.»

چرا پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد انتخاب همسر آینده، با پدر و مادر خود «مشورت» کنیم؟

پاسخ: « تا به انتخابی درست برسیم » ؛ پدر و مادر به علت محبت به فرزند، معمولا مصلحت و خوشبختی او را در نظر

می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت ازدواج را پیش بینی کنند. 

پدران و مادران، نباید نظر خود را بر فرزندانشان تحمیل کنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته بکشانند.

درست

نادرست

شایسته است خانواده چگونه محیطی باشد؟ چرا؟

پاسخ: «محیط همدلی، اعتماد به بزرگترها و شنیدن نظرات یکدیگر» – « تا بهترین تصمیم ها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشیمانی منجر شود.) از نظر قرآن کریم؛ مهم ترین معیار همسر شایسته چیست؟ پاسخ: «با ایمان بودن اوست.»

هر قدر «ایمان» یک فرد، قویتر» باشد، شایستگی وی برای همسری« ……….» خواهد بود

پاسخ: «بیشتر».

علاوه بر «با ایمان بودن همسر» چهار معیار دیگر مؤثر در انتخاب وی را به عنوان «زوج» بنویسید

پاسخ: ۱) اصالت خانوادگی

۲) عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف

۳) انجام عبادات، به خصوص نماز

4) پوشش مناسب اسلامی و …

تحقیق درباره همسر آینده را نباید با کدام معاشرتها، اشتباه گرفت؟

پاسخ: معاشرتهایی که منشأ آن، تنها «هوسهای زودگذر» است.

چرا خداوند به ما اجازه معاشرت هایی که منشأ آن تنها هوس های زودگذر است، نداده است؟

پاسخ: زیرا تجربه نشان داده است که، این گونه معاشرتها هر چند با عنوان هایی مانند شناخت روحیه همسر و یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر باشد، نتیجه بخش نیست و آثار زیان بار دیگری دارد که به خاطر همان آثار، خداوند، اجازه این گونه معاشرتها را به ما نداده است.

در این نوع معاشرتها، معمولا احساسات بر هر دو نفر حاکم می شود و پسر و دختر شخصیت واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد خود را بهتر از آن چه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود. معمولأ، بیشتر این معاشرتها به «سستی رابطه» و «جدایی» می انجامد.

آمادگی برای ازدواج، نیازمند چند بلوغ است؟ بنویسید.

پاسخ: «دو بلوغ»؛ ۱) جنسی

۲) عقلی و فکری 

بلوغ جنسی، مدتی پس از بلوغ عقلی و فکری فرا می رسد.

درست

نادرست 

با رسیدن جوان به کدام نوع بلوغ، در می یابد که باید زندگی خود را بسیار جدی بگیرد و برای آینده اش برنامه ریزی کند؟

پاسخ: «بلوغ عقلی و فکری».

چهار مورد از نشانه های بلوغ عقلی و فکری در انسان را نام ببرید.

پاسخ: ۱) توجه به داشتن شغل و پیدا کردن کار

۲) فکر کردن درباره ویژگی های همسر

۳) تنظیم خرج و هزینه خود

4) دوری از بی برنامه بودن

نباید فاصله میان بلوغ جنسی و عقلی فکری با زمان ازدواج، زیاد شود و تشکیل خانواده به تأخیر افتد.

درست

نادرست

پیشوایان ماه از پدران و مادران خواسته اند که چگونه شرایط لازم را برای ازدواج فرزندان خود فراهم کنند؟ توضیح دهید.

پاسخ: «با کنار گذاشتن رسوم غلط»؛ همچنین، از آنها خواسته، به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم شدن همه امکانات زندگی، فرزندان خود را به «گناه» نکشانند و جامعه را گرفتار « آسیب» نسازند.

پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید برای حفظ نصف دیگر، از خدا پروا داشته باشد.»؛ این جمله کوتاه، اهمیت چه چیزی را به خوبی می رساند؟

پاسخ: « اهمیت ازدواج» ؛ نشان می دهد که چگونه نیمی از دینداری انسان با ازدواج، حفظ و نگهداری می شود.

چرا پیامبر اکرم(ص) خطاب به والدین می فرماید: برای دختران و پسران خود، امکان ازدواج فراهم کنید؟

پاسخ: تاخداوند: ۱) اخلاقشان را نیکو کند.

۲) در رزق و روزی آنها توسعه دهد.

۳) عفاف و غیرت آنها را زیاد گرداند.

طبق فرمایش امام صادق (ع):« …..» رکعت شخص متأهل، برتر از « …..» رکعت نمازی است که شخص

پاسخ: «دو» – «هفتاد».

ازدواج، برای چه چیزی انجام می شود؟

پاسخ: «برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخگویی به قانون خلقت است.»

شایسته است د پاسخ گویی به نیازهای طبیعی ازدواج، به کدام ویژگی ها دقت کنیم؟

پاسخ: ۱) زمان مناسب

۲) شیوه صحیح فواید ازدواج در زمان مناسب را بنویسید. پاسخ: ۱) شادابی ۲) سلامت جسمی و روحی

۳) رشد طبیعی

۴) احساس رضایت درونی

5) کاهش فشار جنسی

6) سلامت اخلاقی جامعه

تأخیر در ازدواج سبب چه نتایجی می شود؟

پاسخ: ۱- افزایش فشارهای روحی و روانی

۲- روابط نامشروع و آسیبهای اجتماعی

اگر فردی بخواهد به شیوه ای غیر از ازدواج به عبارت دیگر، به شیوه ناصحیح، به نیاز جنسی خود پاسخ دهد؛ چه نتایجی دارد؟

پاسخ: در آن صورت لذت آنی زودگذر) برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند. این گونه اشخاص، به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از این پژمردگی به افراط در گناه کشیده

می شوند، اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه ای است که هرچه بیشتر از آب شور دریا می نوشد، بر تشنگی اش افزوده می شود و بی قراری اش شدت می یابد.

تهیه کننده سوالات متن درس دوازدهم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید