سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم انسانی ویرایش 1400

در این نوشته با سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس دوم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

1 –انواع روش های شروع کسب وکار ازنظر سازمان تولید را بنویسید:

1:کسب  وکارشخصی

2:کسب وکارشراکتی

3 :کسب وکار شرکت

4 :کسب وکار تعاونی

5 :کسب وکار  غیرانتفاعی وخیریه 

2 –اکثرکسب وکارها درایران با چه عناوینی مشغول به فعالیت هستند؟

اکثر کسب و کارها در ایران به عنوان کسب وکاری شخصی، شرکتی سهامی یا تعاونی مشغول به فعالیت اند. 

3 –امروزه اغلب کسب وکار ها درایران به چه شکلی هستند؟

به شکل شخصی

4 –کسب وکارهای شخصی دارای چه ویژگی هایی هستند؟

1:متعلق به یک شخص است.

2:بیشتر  آنها کوچک مقیاس اند.

3:به صورت خویش فرما هستند.(یعنی یک نفرمالک وکارفرما است)

4 :طیف  وسیعی از مشاغل را دربرمی گیرد.( تعمیرکاران خودرو و لوازم خانگی، بنگاه های معاملات ملکی، خرده فروشان، کشاورزان، صنعتگران خرد و هنرمندان، نمونه هایی از کسب و کارهای شخصی هستند؛ حتی در زمینه های تخصصی مانند پزشکی، دندان پزشکی، وکالت و حسابداری اغلب کسب وکارها شخصی اند.)

5 –درچه صورتی شما یک کارفرماهستید؟ وچه وظایفی برعهده دارید؟

اگر کسی را برای کارتان به کار گرفتید، شما کارفرمای او هستید و بایدحقوق او را طبق قانون کار پرداخت کنید و او را بیمه کنید. 

6 –کسب وکارهای شخصی دارای چه مزایایی هستند؟

1 :راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا  اندک

2 :آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری( تصمیم گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و)…

3 :مالکیت کامل سود

4 :منافع مالیاتی( فقط یک بار مالیات بر درآمد می دهید)

7 –کسب وکارهای شخصی دارای چه معایبی هستند؟

1 :بار سنگین مسئولیت(همه چیز به شما برمی گردد، حتی در ناخوشی و سفر)

2 :مشکل تأمین مالی( پس انداز شخصی و قرض از دوستان  وخانواده

3 :مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی 

8 –شراکت چیست؟

شراکت، کسب وکاری متعلق به دو نفر یا بیشتر است که شریک نامیده می شوند؛ هرکدام هم متناسب باسهمشان در سود کسب وکار سهیم اند .کسب وکارشخصی شما، مشابه بیشتر کسب وکارهای شراکتی کوچک، مانند برخیا ز مغاز هها، رستورا نها و پیمانکاران  است. 

9 -کسب وکارهای شراکتی چه شباهت وتفاوتی با کسب وکارهای شخصی دارند؟

شباهت:کسب وکارهای شراکتی همانند کسب و کارهای شخصی بسیار آسان راه اندازی می شوند؛گام های اولیه راه اندازی آنها کاملا مشابه کسب وکار شخصی است، از جمله ثبت اسم، اخذپروانه ها و مجوزها و . …تفاوت: آن هم نگارش قرارداد شراکت بین افراد است.

همچنین ببینید:  گام به گام عربی دهم انسانی

10-در قراردادهای شراکت بین افراد،چه مواردی مطرح می شود؟

مواردی از جمله محدودۀ اختیارات و وظایف افراد، نحوۀتقسیم سود یا زیان، حل اختلافات بین آنها، تصمیم گیری در مورد انحلال و …مطرح می شود. اگرچه برای وجود این قرارداد، الزامی قانونی وجود ندارد؛

ولی از جهت روشن شدن حقوق وتکالیف شرکا، به داشتن آن توصیه می شود؛ ضمن اینکه در صورت ثبت رسمی قرارداد، عملبه محتوای آن الزام قانونی پیدا می کند. 

11 –کسب وکارهای شراکتی دارای چه مزایایی هستند؟

راه اندازی نسبتا آسان،دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر،تقسیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی ها،

12 –کسب وکارهای شراکتی دارای چه معایبی هستند؟

افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل ،مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی،آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا 

13 -نوع کسب وکار شرکت را توضیح دهید:

پیچیده ترین نوع کسب وکار شرکت است . شرکت کسب وکاری است که خودش هویت قانونی دارد؛یعنی قانون با یک شرکت، مشابه با یک فرد و یا انسان رفتار می کندو یک شرکت شخصیت حقوقی دارد. برای مثال، یک شرکت می تواند دارایی داشته باشد، با دیگرشرکت ها یا افراد وارد قرارداد شود و حتی علیه آنها شکایت کند و مورد شکایت قرار بگیرد.

دارایی هر شرکت به تعداد معینی سهم تقسیم می شود و هر کس با خرید سهام شرکت به سهام دار آن تبدیل می شود که به اندازه سهمش مالکیت نسبی آن را دارد و در منافع و مسئولیت ها به همان اندازه سهیم است. 

14 -منظور از سهام چیست؟

سهام یک سند مالکیت است و نشان می دهد که دارندۀ آن، بخشی از مالکیت شرکت را در اختیار دارد و درسود و زیان آن، شریک است؛ مثال اگر دارایی شرکتی به 100000سهم تقسیم شده باشد، سرمایه گذاری که 10000سهم آن را خریداری می کند، مالک 10 درصد شرکت است. 

15 -یک شرکت فرضی دارای یک میلیون سهم به ارزش 811 میلیارد تومان است،  طبق جدول زیر درصد مالکیت و میزان ارزش هریک از سهام داران رامشخص کنید. 

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم
سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

16 -شرکت سهامی عام چگونه شرکتی است؟

یکی از انواع شرکتهای سهامی است که  قسمتی از سرمایهی آن از طریق فروش سهام به غیر مؤسسان یعنی مردم تأمین شود.سهام شرکت  سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد میشود. تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از  سایر انواع شرکت های سهامی است؛

این امر میتواند منجر به جمع شدن سرمایه های کوچک و ایجاد  یک سرمایه بزرگ بشود که انجام فعالیت های اقتصادی سنگین را میسر میسازد. در این نوع  شرکت ها نقل و انتقال سهام آسان است و محدود به رضایت دیگر سهامداران نیست.

17 -اساسنامه شرکت چیست؟

مجموعه قوانینی که بیان می کندکه شرکت برای چه کسب وکاری تشکیل شده است؛سهام آن چه میزان است و چگونه تقسیم و فروخته می شود؛ چگونه شرکت سرمایه اولیۀ خود را تأمین می کند و چگونه سود و زیان تقسیم می شود؛ سهام داران چه حقوق و مسئولیت هایی در شرکت دارند؛ شرکت چگونه منحل می شود و. …

18 -شرکت سهامی خاص چگونه شرکتی است؟

نوعی شرکت سهامی است که سهام آن  قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست . هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در  موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین شده باشد. مدیر شرکت سهامی خاص نمیتواند خارج از  سرمایه گذاران شرکت باشد

19 -شرکت با مسئولیت محدود چگونه شرکتی است؟

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی  است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهر یک از شرکا ، بدون این که سرمایه  به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است . 

20 -ساختارسازمانی شرکت سهامی چگونه است؟

ساختارسازمانی به نحوه ورود وارتباط بین  اعضای یک شرکت گفته می شود. از بین سهام داران تعدادی به عنوان هیئت مدیره انتخاب می  شوند وازبین هیئت مدیره رییس هیئت مدیره انتخاب می شود و به انتخاب هیئت مدیره ،مدیر  عامل منصوب می شود.مدیر عامل مدیران بخش های شرکت را انتخاب می کند. 

     

مدیرعامل

   
   

رییس هیئت مدیره

   
 

هیئت مدیره

مدیره

هیئت مدیره هیئت مدیره هیئت 

   

سهام دار سهام دار

 

دار

 

سهام دار سهام دار سهام دار سهام 

 

21 -مزایای ایجاد شرکت را بنویسید.

مسئولیت محدود برای سهام داران( ضرر و بدهی سهام داران محدود به میزان سهام)

امکان افزایش سرمایه و تأمین مالی بانکی( از طریق افزایش سهام داران یا افزایش سرمایۀ آنها و نیز وام های بانکی)

امکان رقابت بالاتر(به دلیل مقیاس تولید بالا، امکان سرمایه گذاری بیشتر و قیمت پایین تر نسبت به رقبا)

تخصص گرایی بیشتر( امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه های تخصصی و ویژه

22 -معایب ایجاد شرکت را بنویسید.

هزینه های راه اندازی بالاتر، تأخیر در تصمیم گیری، پیچیدگی ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت های غیرفردی، تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام، مالیات بر سود شرکت علاوه بر مالیات بر درآمد، قوانین پیچیده تر و گزارش دهی بیشتر 

23 -شرکت تعاونی چگونه شرکتی است؟

تعاونی کسب وکاری است که با هدف تأمین نیازمندی های اعضا تشکیل می شود و به بهبود وضعیت اقتصادی آنها کمک می کند. تعاونی ها مراحل راه اندازی کم و بیش مشابهی با شرکت ها دارند؛

اما نحوۀ اداره آنها براساس هر نفر، یک رأی است؛ یعنی هر کدام از اعضا صرفِ نظر از اینکه چقدر از سرمایۀ تعاونی را تأمین کرده باشد، یک رأی خواهدداشت .اما توزیع سود احتمالی در پایان دوره به نسبت سرمایۀ هر عضو است.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دهم

 

24 –تعاونی تولید چگونه شرکتی است؟ مثال بزنید.

در تعاونی تولید،تعدادی تولیدکننده جهت بهره مندی از مزایای فعالیت های اقتصادی با مقیاس بزرگ، گرد هم می آیند و با اقدامات جمعی منفعت خود را بیشتر می کنند؛مثال تعاونی کشاورزی را عده ای از کشاورزان تشکیل می دهند تا برای تهیۀ بذر مرغوب و تهیۀ سموم و کود و نیز امکان بازاریابی، تبلیغات جمعی و ایجاد  زنجیرۀ توزیع به آنها کمک کند. 

25 -پرهزینه ترین نوع شرکت کدام است؟چرا؟

شرکت سهامی ، زیرا شرکت سهامی از پول دیگران برای راه اندازی کارش استفاده می کند. دولت برای شرکت ها قوانینی دارد تا به سرمایه گذاران اطمینان بدهد و کمک کند تا فریب نخورند .پذیرش و عمل به چنین قوانینی زمان بر و پرهزینه است و به مشاوره های حقوقی نیاز دارد. 

26-موسسات غیرانتفاعی)خیریه(چگونه شرکت هایی هستند؟

یک مؤسسه غیرانتفاعی نهادی قانونی است که برای انجام مأموریتی غیرسودآور، یعنی با هدفی غیرتجاری شکل گرفته است .این

مأموریت ها اغلب زمینه هایی انسانی و اجتماعی دارند؛ مانند امور خیریه، آموزش، توسعۀ علمی و دینی، بهداشت و سلامت و . …محدودۀ عمل آنها گاهی محلی و گاهی ملی و حتی جهانی است. 

سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم
سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم

همچنین ببینید: گام به گام درس دوم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس دوم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۱۷ نظر
علی

خیلی عالیه

سها

خیلی ممنون عالیه

پریناز

خیلی عالی بود ممنون

ناشناس

عالیییییییییییییییییییییی بود👌🏻

ناشناس

سلام خیلی خوبه ولی این مال چاپ اول ۱۴۰۰ هست تو چاپ دوم : کسب و کار شراکتی کامل و سهام عام و خاص حذف شده اند.

خلیل چالاک

خیلی عالی ممنون

ناشناس‌

خیلی‌‌عالی‌بود

ناشناس

خوب بود

ناشناس

خیلی آموزنده بود

ناشناس

خیلی تاثیر گذار بود

هد هد خندان

اصلا از کتاب نیومده بود بجز بعضی هاش

دوباره منم کچی کورد

واییی میترسم شبه نمی تونم درس بخونم 😶🙄😪🤕😓😢😨😨😨

اسم

افتضاح

خخ

اصلا تو کتاب نیست انگار

ناشناس

بدک نیست🤥🤥

درست بود

عالی بود

خوب بود

خوب بود ولی سخته

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.