در این نوشته با سوالات متن درس سوم تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم برای مشاهده جزوه پرسش و پاسخ درس سوم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

سوالات متن درس سوم تفکر و سواد رسانه ای دهم

1- بررسی یک نمونه از زندگی رسانه ای خود توضیح دهید که یک مخاطب فعال هستید یا مخاطب منفعل؟

  در پاسخ خود از این متن استفاده کنید: تفاوت ها و ویژگی های مخاطب فعال و منفعل گفتگو کنید. مخاطب منفعل از خود اختیاری در مقابل  پیام های رسانه ای ندارد و آغوش خود را به روی هر پیام و رسانه ای گشوده است و همه پیام در ناخودآگاهش شکل می گیرد. مخاطب فعال   در مقابل پیام های رسانه ای از خود واکنش نشان می دهد و خودآگاهش را در شکل گیری پیام مشارکت می دهد. 

2- یکی از برنامه های تلویزیون را که تماشا می کنید در نظر گرفته و پنجگانه های سواد رسانه ای را در مورد آن بررسی کنید.

 -از چه فنونی برای جلب توجّه مخاطب استفاده شده است؟( قالب /چهارچوب

 2-چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک می کنند؟( مخاطبان /گیرنده

 3-چه کسی این پیام را تولید کرده است؟( هویت /فرستنده و مؤلف

 4-چرا این پیام فرستاده شده است؟( هدف /انگیزه

 5-چه سبک زندگی، ارز ش ها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟( محتوا /پیام)  

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای روی عبارت لینک دار کلیک کنید.