در این نوشته با سوالات متن درس شانزدهم تاریخ دهم انسانی همراه شما دهمی های انسانی هستیم در ادامه می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس شانزدهم تاریخ پایه دهم رشته انسانی را به همراه جواب پرسش های نمونه این درس را مشاهده کنید.

سوالات متن درس شانزدهم تاریخ دهم

درس ۱۹ هنر و معماری

۱. هنر مادها برگرفته از هنر چه اقوامی است؟

بدون شک، هنر مادی متکی بر تجربیات و دستاوردهای هنری بومیان غرب فلات ایران بوده است.

٢. پایتخت مادی ها شهر ……………………………… ، همدان امروزی، بود که یونانیان به آن ………………………………..می گفتند.

هگمتانه – اکباتان

٣. مهم ترین شهرهای ماد را نام ببرید؟

بیستون، اسپدانه (اصفهان) و کنگاور

4. چرا در دوران هخامنشی، هنر و معماری ایران، به اوج شکوفایی رسید؟

در دوران هخامنشی، هنر و معماری ایران به سبب ثبات و آرامش، رونق اقتصادی و حمایت پادشاهان، به اوج شکوفایی رسید.

5. مهم ترین ویژگی های هنر و معماری هخامنشیان را بنویسید؟

الف – یکی از ویژگی های مهم هنر و معماری هخامنشی، تأثیرپذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملت های تابع آن حکومت بود که پیشینه تمدنی درخشانی داشتند.

ب- ویژگی دیگر شاخص هنر و معماری دوره هخامنشی، درباری بودن آن بود. بخش عمده آثار هنری شاخص و ساختمان های مجلل، به خواست شاهان و درباریان و برای زندگی تجملاتی و تشریفاتی آنان به وجود آمد.

پ- از دیگر ویژگی های هنر هخامنشی، طبیعت گرایی یا به عبارت دیگر، استفاده و تقلید از عناصر موجود در طبیعت مانند حیوانات و گیاهان در آثار هنری شان است.

6. مهم ترین بناهای دوره هخامنشیان را ذکر کنید؟

مهم ترین بناهای دوره هخامنشیان شامل آرامگاهها، کاخها، آتشگاهها و دیگر ساختمان های عمومی است.

۷. قدیمی ترین بنای دورهی هخامنشی کدام است؟

قدیمی ترین بناهای دوره هخامنشی که آثاری از آنها بر جا مانده، در پاسارگاد، نخستین پایتخت هخامنشی برپا شدند.

۸ دوران کدام پادشاه ، اوج شکوه و عظمت معماری ایران است؟

دوران داریوش یکم،

9-اوج شکوه و عظمت معماری ایران است. و داریوش یکم در ابتدای حکومتش دستور داد کاخی بزرگ به نام ………………………………….. در شهر ………………………….. به عنوان پایتخت ………………………حکومت هخامنشی ساخته شود. 

 آپادانا – شوش – اداری

۱۰. نقش و نگارهای کنده کاری شده بر روی سنگ، در دوره ی هخامنشی را ذکر کنید؟

در دوره ی هخامنشی نقش و نگارهای کنده کاری شده بر روی سنگ، اغلب عبارت اند از: پیکره پادشاه و ملازمان او به هنگام پیروزی بر دشمنان و یا بار عام، پیکره حیوانات واقعی و افسانه ای و همچنین نمادها و نشانه های دینی

۱۱. نقش برجسته های دوره هخامنشی، از نقش برجسته های ……………………………….. و به ویژه نقش برجسته های …. ……………… الهام و الگو گرفته اند.

آشوری – بین النهرین.

۱۲. تنها تندیس انسانی باقی مانده که بزرگ تر از اندازه طبیعی ساخته شده، پیکره بدون سر، متعلق به ……………………………………………………………..است که در ………………………………….. از زیر خاک بیرون آورده شده است.

 داریوش یکم – شوش

همچنین ببینید:سوالات متن اقتصاد دهم

۱۳. مشهورترین قالی دورهی هخامنشیان چه نام دارد؟

پازیریک.

14. ظریف ترین آثار هنری دوران هخامنشیان را می توان در ……………………… نفیس و جواهرات ممتازی یافت که اختصاصا برای

………….. و ………………… ساخته شده اند.

فلزکاری های پادشاه – درباریانش

۱۵. اشکانیان در ابتدا دنباله رو دستاوردهای فرهنگی چه کسانی بودند؟

اشکانیان که در پی سلوکیان قدرت را به دست گرفتند، در آغاز، دنباله رو دستاوردهای فرهنگی و هنری یونانیان بودند، اما به تدریج از نفوذ فرهنگ، هنر و معماری یونانی در ایران کاسته شد.

۱6. آثار برجسته معماری دوران اشکانیان را ذکر کنید؟

بقایای شهر نسا، صد دروازه (دامغان)، معبد آناهیتا در شهر کنگاور در استان کرمانشاه، کوه خواجه سیستان و کاخ شهر هترا (الحضر) در نزدیکی موصل در کشور عراق

۱۷. ویژگی های معماری دوران اشکانیان را بنویسید

. خشت، آجر، سنگ نتراشیده و تراشیده، بناهای طاق دار، گنبدی و دارای ایوان.

۱۸. هنر گچبری در چه دورهای رواج یافت و در کجا به نهایت ظرافت رسید؟

هنر گچ بری در زمان اشکانیان رواج یافت و در بناهای کوه خواجه، به نهایت ظرافت رسید.

۱۹. هنر مجسمه سازی در دوره اشکانیان، متأثر از …………………………………….. رونق گرفت.

هنر یونانی

۲۰. برجسته ترین نمونه هنر مجسمه سازی دورهی اشکانیان را بنویسید؟

برجسته ترین این آثار، پیکره برنزی شاهزاده اشکانی است.

۲۱. هنر ساسانی ریشه در چه هنرهایی داشت؟

هنر ساسانی ریشه در هنرهای کهن ایران و نیز هنر دوران هخامنشی و اشکانی داشت و حتی از هنر یونانی و رومی نیز تأثیر پذیرفته بود.

۲۲. معماری ساسانی با بنای ………………………………………. در فیروزآباد فارس (گور) آغاز شد و با ساخت …………………………… به اوج رسید.

کاخ اردشیر – کاخ تیسفون

۲3. باشکوه ترین بنای ساسانی کدام است و در کجا قرار دارد؟

کاخ تیسفون که از آن به عنوان یکی از باشکوه ترین و زیباترین بناهای ساسانی یاد می شود، در کنار رود دجله ساخته شد.

۲4. مهم ترین ویژگی های معماری ساسانی را بنویسید.

از جمله ویژگی های برجسته معماری دوره ساسانیان، کاربرد وسیع گنبد، ایوان و طاق در ساخت بناها به ویژه کاخها بود.

۲۵. ویژگی آتشکده های دورهی ساسانی را بنویسید.

آتشکده های متعددی هم که در این عصر در مناطق مختلف ایران ساخته می شد، به شکل گنبد چهارطاقی بود و آتش مقدس در درون آن نگهداری میشد.

۲۶. طرح و نقشه ی شهرهای دوره ی ساسانی چگونه بود؟

طرح و نقشه شهرهای ساسانی همچون شهرهای اشکانی به شکل دایره بود.

۲۷. معروف ترین نقش برجسته دورهی ساسانی چیست؟

معروف ترین نقش برجسته دوره ساسانی، مجموعه طاق بستان است.

۲۸. در دورهی ساسانی خنیاگر یا رامشگر به چه کسانی می گفتند؟

از خوانندگان و نوازندگان دوره ساسانیان با عنوان گوسان، خنیاگر و رامشگر یاد شده است.

۲۹. قالی بهارستان که اعراب مسلمان از کاخ تیسفون به غنیمت گرفتند، مربوط به دورهی…………………. است و شهرت بسیار دارد.

ساسانیان

پرسش های نمونه شانزدهم تاریخ دهم

۱- دو مورد از ویژگی های مهم هنر و معماری عصر هخامنشی را توضیح دهید. یکی از ویژگی های مهم هنر و معماری هخامنشی، تأثیرپذیری از دستاوردهای هنری اقوام و ملت های تابع آن حکومت بود که پیشینه تمدنی درخشانی داشتند. ویژگی دیگر شاخص هنر و معماری دوره هخامنشی، درباری بودن آن بود. بخش عمده آثار هنری شاخص و ساختمان های مجلل، به خواست شاهان و درباریان و برای زندگی تجملاتی و تشریفاتی آنان به وجود آمد. از دیگر ویژگی های هنر هخامنشی، طبیعت گرایی یا به عبارت دیگر، استفاده و تقلید از عناصر موجود در طبیعت مانند حیوانات و گیاهان در آثار هنری شان است.

۲- سنگ نگاره ها و نقش برجسته های دوران هخامنشی و ساسانی، حاوی چه مضامین و محتوایی هستند و چه اهمیتی در شناخت تاریخ آن دوران دارند؟

۳- برجسته ترین نوآوری های معماری اشکانی و ساسانی را شرح دهید

4- هنر نقاشی و نگارگری در عصر ساسانی چه وضعیتی داشت؟

5- سه مورد از عوامل رونق و شکوفایی هنر و معماری ایران در دوران باستان را استنباط و بیان کنید.

تهیه کننده سوالات متن درس شانزدهم تاریخ دهم : جناب آقایان محمد امیر و بهرام شفیع

برای مشاهده سایر سوالات متن تاریخ دهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.