در این نوشته تمامی سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) به همراه پاسخ اندیشه و تحقیق درس نهم دینی پایه دهم که شامل 29 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم

جاهای خالی را با عبارتهای مناسب تکمیل کنید؟

– لازمه ی دوستی باخداوند……………. است.

پیروی از او

۲- نمی شود کسی را……………….. ولی بادشمن او…………….. بود.

دوست داشت – دوست

3-عاشقان خدا پرچم دار مبارزه با…………………………………………………………………… بوده اند.

ستم – ستمگران

۴-دینداری برد و پایه استوار است: تولی یعنی……………………وتبری یعنی

دوستی باخدا و دوستان او- دشمنی بادشمنان خدا

۵- مسلمانان باید فضای سراسر عالم راز محبت و عشق نسبت به ………………. لبریز کنند

ذات حق

۶- کسی که دوستدار فضیلت هاست، نمی تواند در مقابل ………………………………………………………………………… سکوت اختیار کند.

زشتی نامردمی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

۷-محبت ودوستی، سرمنشاء همه ی تصمیم های انسان است.

غلط

۸- عشق ومحبت الهی، افسردگی وخمودگی و ترس ویأسر از بین می برد.

صحیح

9- عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد و آن کسی که دوست خدا است، باهرچه ضدخدایی است مقابله می نماید.

صحیح

۱۰-جهاد در راه خدا در برنامه ی بعضی از پیامبران الهی بوده است.

۱۱-دینداری بادوستی خداوند آغاز می شود .

صحیح

۱۲-خداوند در فرمانش، مصلحت مارا در نظر دارد.

صحیح

سوالات کوتاه پاسخ

۱۳-محبت با تصمیم انسان چه نسبتی دارد؟

محبت ودوستی سرچشمه ومنشأ بسیاری از تصمیم هاوکارهای انسان است.

۱۴-عشق الهی چه اثری در زندگی انسان دارد؟

عشق ومحبت الهی، افسردگی، ترس و یأس را از بین می برد و به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می بخشدو تنبل راچالاک وزرنگ ، بخیل رابخشنده، کم طاقت وناشکیبا راصبور وشکیبا می کند….

۱۵- امام صادق (ع) قلب انسان را به چه چیزی تشبیه می کند؟

قلب انسان حرم خداست، در حرم خداغیر خدا راجاندهید.

۱۶- پیروی از خداوند چه ارتباطی بادوستی خدا دارد؟

پیروی از خداوند، لازمه ی دوستی باخداوند است.

۱۷- فرمان های خداوند بر چه اساسی آمده اند؟

براساس مصلحت انسان

۱۸-نظر پیامبران (ع) در مورد جهاد در راه خدا چه بوده است؟

جهاد در راه خدا در برنامه ی تمام پیامبران الهی بوده است و بیشتر آنان در حال مبارزه باستمگران به شهادت رسیده اند.

۱۹-تولی را تعریف کنید؟

تولی یعنی دوستی باخدا و دوستی بادوستان خدا

۲۰-تبری را تعریف کنید؟

تبری یعنی بیزاری از باطل و پیروان آن

۲۱- راه های افزایش محبت به خدا رانام ببرید؟

۱) پیروی از خداند

۲) دوستی با دوستان خدا

۳) بیزاری از دشمنان خداومبارزه با آنها

سوالات تشریحی درس نهم دینی دهم

۲۲-جمله «لا اله الا الله» مرکب از چیست؟ توضیح دهید؟

جمله «لااله الا الله» که پایه و اساس بنای اسلام است، مرکب از یک «نه» و یک «آری» است.

.«نه» به هرچه غیر خدایی است و «آری» به خدای یگانه

۲۳-امام خمینی در مورد تولی و تبری چه فرموده اند؟

امام خمینی (ره) برمبنای تحلیل تبری وتولی فرموده اند:« باید مسلمانان ، فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق ونفرت وبغض عملی نسبت به دشمنان خدالبریز کنن»..

۲۴-بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان به چه معناست؟

عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد و آن کسی که به دوستی باخدا افتخار می کند، باهرچه ضدخدایی است مقابله می نماید. اودوستدار حق ودشمن باطل است. عاشقان خداپرچمدار مبارزه با ستم وستمگری بوده اند ونمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی وستم را در جامعه بیند وسکوت اختیار کند.

۲۵-چرا این جمله که « قلب انسان با خدا باشد، کافی است» درست نیست؟

برخی می گویند اگر قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندارد، اما این توجیه با کلام خداوند سازگار نیست. او می فرماید: « اگرمرادوست دارید، شایسته است از دستورات من پیروی کنید»

۲۶-نسبت دینداری و دوستی باخدا چیست؟

دینداری بادوستی باخدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از باطل ودشمنان خدارابه دنبال دارد. به همین جهت اگر کسی بخواهد قلبش را خانه ی خداکند، باید شیطان وامور شیطانی را از آن بیرون کند.

۲۷-دوستی با دوستان خدا که از جمله راه های افزایش محبت به خداست را توضیح دهید؟

اگر بخواهیم محبت خداوند دردلمان خانه کند، باید محبت همه ای کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند ما را به محبت ودوستی آنان توصیه کرده است، در دل جای دهیم وهر میزان این علاقه قوی تر باشد، محبت مابه خدافزون تر می شود. انبیاء و اولیای الهی ومجاهدان راه حق و آنان که در مسیر بندگی خداحرکت کرده اند، دوستان خداهستند و برترین این دوستان پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) ایشان می باشند.

۲۸- پیام آیه « ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله» را بنویسید؟

ویژگی مومنان دوستی و محبت شدید نسبت به خدا است.

۲۹- پیام آیه « قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفر لکم ذنوبکم» را بنویسید؟

لازمه دوستی باخداوند، پیروی از دستورات اوست ونتجیه پیروی از خداوند، دوست داشته شدن توسط خدا وبخش گناهان است.

مقایسه صفحه 97

انسان هایی را که دارای عزم قوی هستند، با انسانهایی که عزم و اراده ضعیف دارند، مقایسه کنید و فرق آنها را با یکدیگر بنویسید.

سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم

سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم

بررسی صفحه 96

چه عواملی میتواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید

١- عزم و اراده ضعیف و غفلت از تصمیم

۲- نداشتن برنامه ریزی

٣- وجود کمبودها و نقصها و عدم تحمل سختی ها

۴- شرایط محیطی، زمان و رفتار اطرافیان

پاسخ اندیشه و تحقیق درس نهم دینی دهم

1- چرا در میان موجودات، فقط انسان ممکن است زمان هرز رفته و تلف شده داشته باشد؟

زیرا موجودات دیگر بر اساس هدایت غریزی به سوی رفع نیاز و هدف خود حرکت می کنند اما انسان با قدرت تفکر و انتخاب خود به سوی اهداف خود در حرکت است که گاهی با نداشتن هدف زمان و عمر خود را بیهوده می گذراند و عمر خود را تلف میکند.

۲- مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است، چیست؟

چون می دانیم هر کاری که انجام داده درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است، اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست که ما عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم، بلکه بدین معناست که در حد توان از ایشان پیروی کنیم و روز به روز موفق تر باشیم.

تهیه کننده سوالات متن درس نهم دین و زندگی دهم : جناب آقای سید رحیم موسوی نسب

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.