سوالات متن درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته با سوالات متن درس هشتم تاریخ دوازدهم رشته انسانی با جواب پاسخ پرسش های نمونه این درس همراه شما دوازدهمی ها هستیم. برای مشاهده جزوه پرسش و پاسخ درس هشتم تاریخ دوازدهم انسانی به ادامه مطلب مراجعه کنید

سوالات متن درس هشتم تاریخ دوازدهم

1. مهم ترین مسائل و مشکلات جهان میان دو جنگ جهانی که زمینه را برای جنگ جهانی دوم فراهم آورد را ذکر کنید؟

۱- صلح ناپایدار و ناخشنودی از قراردادهای صلح ورسای

۲- ضعف جامعه ی ملل

۳- بحران اقتصادی

۴- ظهور حکومت های خودکامه ی تک حزبی و نظامی گرا.

۲. چرا پیمان های صلح ورسای ناپایدار بود؟

پیمان های مذکور خیلی از دولت ها را راضی نکرد. آلمانی ها که پیمان صلح ورسای را تحقیر آمیز و ناعادلانه می دانستند، از همان ابتدا در صدد تغییر یا لغو آن بر آمدند.

3. عوامل ضعف جامعه ی ملل و ناتوانی آن را در جلوگیری از جنگ جهانی دوم بیان کنید؟

۱- جامعه ی ملل که به منظور کمک به حل و فصل اختلافات کشورها و جلوگیری از دشمنی و جنگ میان دولت ها به وجود آمده بود، از قدرت کافی برای تحقق این اهداف برخوردار نبود و تصمیماتش ضمانت اجرایی لازم را نداشت.

 ۲-حضور نداشتن برخی از کشورها در این نهاد بین المللی نقش مهمی در ناکامی آن داشت. آمریکا که خود پیشنهاد تأسیس جامعه ی ملل را داده بود به عضویت آن در نیامد، شوروی نیز در این نهاد جهانی عضویت نیافت؛ آلمان و ژاپن هم که عضویت داشتند، با خروج از آن موجب بی اعتباری بیشتر جامعه ی ملل شدند.

۴. چرا جامعه ی ملل در مقابل تهاجم نظامی برخی دولت ها به کشورهای دیگر در فاصله ی میان دو جنگ، جز محکوم کردن، اقدام مؤثر دیگری نتوانست انجام دهد؟

 ۱- تصمیماتش ضمانت اجرایی لازم را نداشت

۲- حضور نداشتن برخی از کشورها در این نهاد بین المللی مانند آمریکا، شوروی، ژاپن و آلمان.

 ۵. کدام کشورها با عدم عضویت یا لغو عضویت در جامعه ی ملل باعث بی اعتباری این نهاد بین اللملی در فاصله ی دو جنگ جهانی شدند؟

آمریکا و شوروی به عضویت آن در نیامدند و آلمان و ژاپن با خروج از آن باعث بی اعتباری این نهاد جهانی شدند.

 ۶. یکی از مسائل مهم جهان و به خصوص اروپا در دوران پس از جنگ جهانی اول چه بود؟

بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ و ایجاد رونق و رفاه اقتصادی بود.

7- چرا برخی از کشورها مانند انگلستان پس از جنگ جهانی اول دچار بحران اقتصادی نشدند؟

به اتکای منابع و ثروت مستعمرات.

۸. کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی اول با چه بحران های اقتصادی مواجه شدند؟

رکود و تورم.

۹. چرا آلمان در نخستین سال های پس از جنگ جهانی اول شرایط اقتصادی وخیمی داشت؟

زیرا علاوه بر خرابی های حاصل از جنگ، مستعمراتش را از دست داده و محکوم به پرداخت غرامت سنگین شده بود.

 ۱۰. کدام عامل بعد از جنگ جهانی اول تأثیر بسزایی در روی کار آمدن حکومت های دیکتاتوری به خصوص در اروپای مرکزی داشت؟

مسائل و مشکلات اقتصادی.

 ۱۱. پس از مرگ لنین، چه کسی و چگونه در شوروی قدرت را در دست گرفت؟

ژورف استالین، دبیر کل حزب کمونیست، رقیب قدرتمند خود (تروتسکی) را از سر راه برداشت و قدرت را در شوروی به دست گرفت.

۱۲. استالین با تحکیم موقعیت سیاسی خود، چگونه گام در مسیر دیکتاتوری نهاد؟

او عده ی زیادی از بلشویک های قدیمی، اندیشمندان، افسران ارتش، اعضای حزب کمونیست، دیپلمات ها و مردم عادی را که در برابر او مقاومت یا مخالفت می کردند به مرگ محکوم کرد و یا به اردوگاه های کار اجباری در سیبری فرستاد که هیچ گاه از آنجا بازنگشتند.

۱۳. حکومت استالین با اجرای کدام برنامه های اقتصادی و فرهنگی تغییر و تحول چشمگیری در شوروی ایجاد کرد؟

۱- طرح اشتراکی کردن مزارع کشاورزی بود که با قدرت و خشونت بسیار آغاز شد.

۲- برنامه ای را با هدف صنعتی شدن سریع کشور به اجرا در آورد.

۱۴. اساس برنامه ی صنعتی استالین بر تولید چه کالاهایی بود و چه نتایجی داشت؟

اساس برنامه ی صنعتی استالین بر تولید کالاهای سرمایه ای و سلاح های جنگی استوار بود. با اجرای این برنامه، تولید ماشین آلات صنعتی، نفت، برق، فولاد و ذغال سنگ به طرز فوق العاده ای افزایش یافت.

۱۵. حکومت استالین در عرصه ی خارجی به دنبال چه بود؟

به دنبال گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپای شرقی بود.

۱۶. استالین در سال ۱۹۳۹ با کدام کشور پیمان عدم تجاوز امضا کرد؟

با وجود بی اعتمادی و دشمنی که میان شوروی و آلمان وجود داشت، دو کشور با یکدیگر پیمان عدم تجاوز امضا کردند.

 ۱۷. کشور ایتالیا در سال های پس از جنگ جهانی اول با چه مشکلاتی مواجه شد؟

تورم، بیکاری و اعتصاب و ناآرامی های کارگری.

۱۸. موسولینی چگونه در ایتالیا قدرت را به دست گرفت؟

چون حکومت پادشاهی مشروطه ی ایتالیا نمی توانست مشکلات را حل و فصل کند، روزنامه نگار و سیاستمداری به نام بنیتو موسولینی که رهبر حزب کوچکی موسوم به فاشیست بود، از فرصت استفاده کرد و قدرت را در آن کشور به دست گرفت.

 ۱۹. فاشیست ها چه گروهی بودند؟

فاشیست ها گروهی ملی گرای افراطی بودند که می خواستند دولت تک جزبی قدرتمند و متمرکزی در ایتالیا ایجاد کنند و برای آزادی و دموکراسی ارزش و اعتباری قائل نبودند.

۲۰. پادشاه ایتالیا به تشویق چه گروه هایی و چرا موسولینی را به نخست وزیری منصوب کرد؟

به تشویق صاحبان صنایع، زمین داران و نظامیان. زیرا خواستار دولتی مقتدر بودند.

 ۲۱. موسولینی پس از پیروزی در انتخابات مجلس، دست به چه اقداماتی زد؟

۱- در مدت کوتاهی با از بین بردن احزاب رقیب، قدرت را یکپارچه کرد و خود را دو چه به معنای رهبر نامید

۲- او همچون سایر دیکتاتورها به کمک وسایل ارتباط جمعی و شگردهای تبلیغاتی گوناگون، مردم را تحت نظارت و مراقبت کامل حکومت در آورد

۳- با استفاده از یک سازمان امنیتی و پلیسی به سرکوب معترضان و مخالفان پرداخت.

۲۲. موسولینی به کدام یک از وعده های خود عمل کرد؟

کاهش بیکاری و تورم و پایان دادن به اعتصاب ها.

۲۳. در بعد روابط خارجی موسولینی چه افکاری را در سر می پروراند؟

سودای احیای دوباره ی امپراتوری رم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا را در سر می پروراند.

 ۲۴. موسولینی در راستای احیای دوباره ی امپراتوری رم باستان و تسلط بر دریای مدیترانه و شمال آفریقا، چه اقدامی انجام داد؟

تجاوز نظامی به اتیوپی در آفریقا.

 ۲۵. پس از خاتمه ی جنگ بین الملل اول چه حکومتی در آلمان شکل گرفت و چرا آلمانی ها از آن ناخشنود بودند؟

حکومتی جمهوری در آلمان شکل گرفت. زیرا بسیاری از آلمانی ها از این حکومت به خاطر امضای پیمان تحقیر آمیز ورسای و گسترش رکود و بیکاری ناخشنود بودند.

۲۶. هیتلر رهبر کدام حزب بود؟

نازی.

۲۷. هیتلر رهبر حزب نازی، برای رسیدن به قدرت، بر چه مسائلی تاکید می کرد؟

با شور و حرارت بسیار مشکلات آلمان را به همراه راه حل های آن توضیح می داد و بر لغو پیمان ورسای و تجدید غرور و اقتدار ملی تأکید می کرد.

 ۲۸. نازی ها چه گروهی بودند و شعار آن ها چه بود؟

نازی ها همچون فاشیست ها، ملی گرایانی افراطی و نژادپرست بودند و یکی از شعارهای آنان که تأثیر نیرومندی بر آلمانی ها گذاشت، شعار «آلمان بیدار شو» بود.

 ۲. پس از موفقیت نازی ها در انتخابات مجلس، هیتلر با تمایل چه کسانی صدر اعظم آلمان شد؟

صاحبان صنایع، اشراف زمین دار و افسران ارتش.

 ۳۰. هیتلر پس از رسیدن به مقام صدراعظمی چه اقداماتی انجام داد؟

۱-او نظام دیکتاتوری تک حزبی را در کشور برقرار کرد و خود را پیشوا خواند

 ۲- تمام حزب های سیاسی به جز حزب نازی منحل و نیروی پلیس و سازمان های دولتی از افراد غیر نازی پاکسازی شدند

۳- مسئولیت امنیت داخلی بر عهده ی سازمان پلیس مخفی مخوفی موسوم به «گشتاپو» قرار گرفت

 ۴- اردوگاه های کار اجباری برای مخالفان بر پا گردید.

۳۱. هیتلر و نازی ها پس از به دست گرفتن زمام امور و لغو قرارداد ورسای برای متحول کردن اقتصاد آلمان چه اقداماتی انجام دادند؟

ساخت شبکه ی وسیعی از جاده ها و راه آهن، بنای مؤسسات عمومی و راه اندازی کارخانه های بزرگ به خصوص صنایع تسلیحاتی از جمله طرح های عمرانی و اقتصادی بود که انجام گرفت و به بحران رکود و بیکاری در آلمان پایان داد.

۳۲. هیتلر در بعد نظامی چه اقداماتی انجام داد؟

ارتش و تشکیلات نظامی را گسترش داد و به سلاح ها و فناوری های پیشرفته ی جنگی مجهز کرد.

۳۳. هیتلر در بعد روابط خارجی چه اقداماتی انجام داد؟

علاوه بر بستن پیمان های دوجانبه و یا چند جانبه با برخی کشورها، دست به اقدام های توسعه طلبانه سرحدی و سرزمینی زدند.

 ۳۴. به عقیده ی هیتلر، آلمان برای به دست آوردن فضای حیاتی باید چه کاری انجام دهد؟

باید سرزمین هایی را در اروپا فتح کند.

۳۵. اقدام ژاپنی ها در نیمه ی دوم قرن ۱۹ م چه بود؟

با عزم و اراده ای محکم مبادرت به انجام اصلاحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی کردند.

۳۶. انجام اصلاحات اساسی و اخذ تمدن جدید غربی توسط ژاپنی ها در نیمه ی دوم قرن ۱۹ م به چه نامی معروف شد؟

انقلاب میجی.

۳۷. پیامد های انقلاب میجی در ژاپن چه بود؟

ژاپن به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متحول شد. در چارچوب قانون اساسی جدید، حکومتی مشروطه زمام امور را به دست گرفت و این کشور را به سرعت در مسیر توسعه ی صنعتی و تحول اقتصاد کشاورزی هدایت کرد. در نتیجه ی این تحولات، ژاپن در ابتدای سده ی ۲۰ م به کشوری نیرومند تبدیل شد و سیاست خارجی تهاجمی در پیش گرفت.

۳۸. پیروزی ژاپن بر امپراتوری قدرتمند روسیه چه پیامدی برای آنان داشت؟

انگیزه و جسارت ژاپنی ها را در حمله به دیگر کشورها تقویت کرد.

۳۹. پیروزی ژاپن بر کدام کشور انگیزه و جسارت ژاپنی ها را در حمله به دیگر کشورها تقویت کرد؟

امپراتوری قدرتمند روسیه.

۴۰. ژاپن در جنگ جهانی اول به کدام گروه پیوست؟

اتفاق مثلث.

۴۱. چرا در فاصله ی دو جنگ جهانی، نظامیان هدایت سیاست داخلی و خارجی ژاپن را در اختیار خود گرفتند و در جهت توسعه طلبی نظامی سوق دادند؟

 چون اقتصاد ژاپن وابسته به واردات مواد خام بود، رشد صنعتی این کشور با قدرت نظامی و دریانوردی ارتباط تنگاتنگی داشت.

۴۲. در فاصله ی دو جنگ جهانی، چه کسانی هدایت سیاست داخلی و خارجی ژاپن را در اختیار خود گرفتند؟

نظامیان

۴۳. تسلط نظامیان بر ژاپن در فاصله ی دو جنگ جهانی چه پیامدهایی به همراه داشت؟

آن ها به کشورهای همسایه از جمله چین لشکر کشی کردند، از جامعه ی ملل خارج شدند و به همراه آلمان و ایتالیا کشورهای محور را شکل دادند.

 ۴۴. کشورهای محور با حضور چه کشورهایی شکل گرفت؟

ژاپن، آلمان و ایتالیا.

۴۵. جنگ جهانی دوم چگونه آغاز شد؟

در اول سپتامبر ۱۹۳۹ ارتش آلمان برق آسا به لهستان یورش برد و نیمه ی غربی این کشور را تصرف کرد. بلافاصله انگلستان و فرانسه که به عنوان متفقین شناخته شدند به آلمان اعلان جنگ کردند.

 ۴۶. ایتالیا با حمله به کدام کشور وارد جنگ جهانی دوم شد؟

با حمله به فرانسه وارد جنگ شد.

 ۴۷. هیتلر پس از فتح پاریس چه درخواستی از انگلیسی ها کرد؟

از انگلیسی ها خواست که تسلیم شوند.

۴۸. چرچیل، نخست وزیر جدید انگستان، برای مبارزه با هیتلر چه شیوه ای به کار گرفت؟

با سخنرانی های قاطع، مهیج و تأثیر گذار مردم کشورش را به مقابله با نازی ها فراخواند.

 ۴۹. نبرد آلمان و انگلیس در جنگ جهانی دوم چگونه بود؟

نبرد شدیدی در هوا، دریا و زیر دریا میان دو کشور در گرفت و نیروی هوایی آلمان چندین ماه به بمباران شدید انگلستان پرداخت اما انگلیسی ها سخت پایداری کردند و ضربه ی سنگینی به آن زدند.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی دوازدهم

۵۰. چگونه سرتاسر شمال آفریقا در جنگ جهانی دوم صحنه ی کارزار شد؟

با تهاجم نیروهای ایتالیایی و آلمانی به شمال آفریقا.

۵۱. بن بست جنگ با انگلستان در جبهه ی غرب، هیتلر را به چه کاری واداشت؟

هیتلر را واداشت که جبهه ی دیگری در شرق بگشاید. از این رو، ارتش نازی با نادیده گرفتن پیمان عدم تجاوز با شوروی، توفان آسا به خاک این کشور که تا آن زمان در جنگ بی طرف مانده بود، هجوم برد.

۵۲. برخورد ارتش استالین با نیروهای هیتلر چگونه بود؟

ارتش استالین که غافلگیر شده بود، ضربات و تلفات سنگینی را متحمل شد و آلمانی ها تا نزدیکی مسکو پیش رفتند، اما روس ها به خود آمدند و سرسختانه به مقاومت پرداختند.

۵۳. چه عواملی باعث شد شوروی ها پیشروی نیروهای آلمانی را متوقف و حملات متقابلی را آغاز کنند؟

آنان با بهره گیری از سرمای زود هنگام زمستان و کمک های تدارکاتی و تسلیحاتی انگلستان و آمریکا که از طریق خاک ایران به آن ها می رسید، پیشروی نیروهای آلمانی را متوقف و حملات متقابلی را آغاز کردند.

 ۵۴. همگام با تاخت و تازهای ارتش های آلمان و ایتالیا در اروپا و شمال آفریقا، نیروهای ژاپن دست به چه اقداماتی زدند؟

اقدام به عملیات نظامی گسترده ای در شرق و جنوب شرقی آسیا کردند و سرزمین ها و جزایر بسیاری را به تسخیر خود در آوردند.

 ۵۵. سیاست آمریکا در قبال جنگ جهانی دوم تا قبل از حمله ژاپنی ها به ناوگان آمریکا در پرل هاربر چه بود؟

آمریکا تا آن زمان به طور رسمی در جنگ بی طرف بود، اما در عین حال به انگلستان و فرانسه کمک های مالی، تدارکاتی و تجهیزاتی می کرد.

 ۵۶. پس از کدام واقعه، آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ جهانی دوم شد؟

پس از حمله ی ژاپنی ها به ناوگان آمریکا در «پرل هاربر».

۵۷. ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم چه پیامدهایی به دنبال داشت؟

با ورود آمریکا به جنگ، جبهه ی قدرتمندی در برابر کشورهای محور شکل گرفت و اوضاع را به سود متفقین تغییر داد. نیروهای متفق که اینک روحیه و توان دو چندانی پیدا کرده بودند، حملات متقابلی را در شمال آفریقا و اروپا علیه ارتش های محور آغاز کردند و به موفقیت های بزرگی دست یافتند.

 در اقیانوس آرام و جنوب شرقی آسیا نیز نیروهای آمریکایی در چندین نبرد مهم ژاپنی ها را شکست دادند و به عقب راندند.

 ۵۸. موفقیت های نظامی متفقین در سال ۱۹۴۳م چه بود؟

ایتالیا به زانو در آمد و بسیاری از سرزمین ها و کشورهای شرق اروپا از نیروهای محور پاکسازی شد. در سال بعد، نیروهای متفقین با پیاده شدن در خاک فرانسه و آزاد کردن این کشور، کمر آلمان نازی و هیتلر را شکستند.

 ۵۹. سرانجام هیتلر چه شد؟

با ورود نیروهای شوروی به برلین، هیتلر آشفته حال خودکشی کرد.

۶۰. دادگاه نورنبرگ چه بود؟

در این دادگاه که پس از جنگ جهانی دوم تشکیل شد، تعدادی از فرماندهان و سران حکومت آلمان به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات شدند.

۶۱. سرنوشت کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم چه شد؟

شوروی بخش شرقی و نیروهای انگلیسی و آمریکایی نیز بخش غربی آلمان را اشغال کردند.

۶۲. جنگ جهانی دوم چگونه به پایان رسید؟

هواپیماهای آمریکایی در شهر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن را که مسکون از جمعیت غیرنظامی بودند با بمب های اتمی نابود کردند تا جنگ جهانی دوم با این تراژدی وحشتناک به پایان رسد.

۶۳. آثار و نتایج جنگ دوم را ذکر کنید؟

حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر انسان بر اثر این جنگ کشته شدند. تلفات روس ها و آلمانی ها در این جنگ بیش از سایر ملت ها بود. بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز به شدت صدمه دیدند.

گرسنگی، بیماری های مسری، آواره گی و اختلال های روحی و روانی دیگر مصیبت های ناشی از جنگ بود که بسیاری از مردم جهان را سخت آزار داد.

 ۶۴. سیاست ایران در قبال جنگ جهانی دوم چه بود؟

دولت ایران اعلان بی طرفی کرد.

۶۵. روابط ایران و آلمان در آستانه شروع جنگ جهانی دوم چگونه بود؟

در آن زمان کشور ما روابط بازرگانی گسترده ای با آلمان داشت و تعداد زیادی از کارشناسان ( تکنسین های آلمانی در ایران مشغول کار بودند.

۶۶. چه عاملی در جریان جنگ جهانی دوم اعتراض حکومت رضاشاه را برانگیخت و باعث شد که ایران از طریق شوروی به تجارتش با آلمان ادامه دهد؟

 تلاش های انگلستان برای جلوگیری از داد و ستد آلمان با کشورهای بی طرف.

۶۷. چرا با حمله ی هیتلر به شوروی، یکبار دیگر شوروی و انگلستان علیه میهن ما متحد شدند؟

در پی هجوم ارتش نازی به خاک شوروی، حفاظت از منابع نفت باکو برای روس ها و منابع نفت جنوب ایران برای انگلیس ها اهمیت حیاتی یافت. از سوی دیگر خاک ایران مناسب ترین مسیر برای رساندن کمک های تسلیحاتی و تدارکاتی متفقین به نیروهای شوروی بود.

۶۸. علت تصرف ایران توسط شوروی و انگلیس در جریان جنگ جهانی دوم چه بود؟

در حالی که ارتش آلمان در خاک شوروی به سوی ایران پیشروی می کرد، دولت های شوروی و انگلستان از حکومت ایران تقاضا کردند که آلمانی ها را اخراج و علیه هیتلر دست به اقدام خصمانه بزند.

چون حکومت رضاشاه به این درخواست توجهی نکرد، نیروهای شوروی و انگلستان در سوم شهریور ۱۳۲۰ از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند. ارتش ایران مقاومت چندانی نکرد و به سرعت تسلیم شد.

 ۶۹. سرنوشت رضاشاه پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین چه شد؟

رضاشاه به نفع پسرش محمدرضا از سلطنت کناره گیری کرد و به جزیره ی موریس در جنوب غربی اقیانوس هند تبعید شد.

۷. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بر پایه ی توافق هایی که از پیش میان سران متفقین صورت گرفته بود چه تصمیماتی اتخاذ شد؟

 شوروی تسلط سیاسی نظامی خود را بر اروپای شرقی برقرار کرد. آلمان نیز به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد؛ روس ها نیمه ی شرقی و سایر دولت های متفق نیمه ای غربی آن را تحت سلطه ی خود گرفتند.

۷۱. سران متفقین در کدام شهر در خصوص تأسیس سازمانی جهانی با عنوان ملل متحد به توافق رسیدند؟

سان فرانسیسکو آمریکا.

۷۲. هدف از تاسیس سازمان ملل متحد چه بود؟

مسئولیت صلح و همکاری میان کشورها را عهده دار شود.

۷۳. نقش شوروی و آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در جهان به چه صورتی در آمد؟

آمریکا به اتکای قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی فزاینده ی خود رهبری جهان غرب با کشورهای دارای نظام سرمایه داری (بلوک غرب) را بر عهده گرفت. شوروی نیز رهبر کشورهای کمونیستی (بلوک شرق) شد.

۷۴. همکاری و وحدت شوروی با دیگر قدرت های متفق در زمان جنگ جهانی دوم به چه واسطه ای بود؟

به واسطه ی ضرورت مقابله با دشمن مشترک یعنی فاشیسم و نازیسم صورت گرفته بود.

 ۷۵. جنگ سرد چگونه آغاز شد؟

همکاری و وحدت شوروی با دیگر قدرت های متفق در زمان جنگ جهانی دوم به واسطه ی ضرورت مقابله با دشمن مشترک یعنی فاشیسم و نازیسم صورت گرفته بود. با از میان رفتن دشمن مشترک، رقابت و بی اعتمادی شدیدی میان شوروی و کشورهای اقماری آن از یک سو و آمریکا و کشورهای تحت حمایت آن از سوی دیگر در گرفت و تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی نظام کمونیسم ادامه یافت. این دوره از تاریخ به عصر جنگ سرد معروف شده است.

۷۶. جنگ سرد میان چه کسانی آغاز شد؟

میان شوروی و کشورهای اقماری آن از یک سو و آمریکا و کشورهای تحت حمایت آن از سوی دیگر.

۷۷. جنگ سرد چه تا زمانی ادامه یافت؟

تا سقوط دیوار برلین و فروپاشی نظام کمونیسم.

۷۸. در دوران جنگ سرد، آمریکا و شوروی و کشورهای دو بلوک غرب و شرق از چه طرقی به رویارویی پرداختند؟

از طریق مسابقه ی تسلیحاتی و علمی، برقراری اتحادها و پیمان های سیاسی نظامی مانند ناتو و ورشو، جنگ تبلیغاتی شدید و رقابت های اقتصادی به رویارویی پرداختند و از برخورد مستقیم نظامی با یکدیگر اجتناب کردند.

 ۷۹. چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپای غربی در سال های پس از جنگ جهانی دوم شد؟

کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ، بی درنگ با کار سخت، برنامه ریزی مؤثر و هوشمندانه، انجام اصلاحات اجتماعی و دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا، بازسازی را آغاز کردند و به سرعت در مسیر رشد و رونق علمی، فناوری و اقتصادی قرار گرفتند.

 ۸۰. پیامد سیاسی جنگ جهانی دوم چه بود؟

از نظر سیاسی دمکراسی توسعه پیدا کرد و حکومت های آزاد و مردمی گسترش یافت.

۸۱. ژاپن، پس از شکست در جنگ جهانی دوم به اشغال کدام کشور در آمد؟

آمریکا.

۸۲. چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادی و صنعتی ژاپن در سال های پس از جنگ جهانی دوم شد؟

قانون اساسی جدید این کشور، دموکراسی را تقویت و قدرت سیاسی را از اختیار امپراتور و فرماندهان نظامی خارج کرد و به نمایندگان منتخب ملت سپرد. ژاپنی ها با سخت کوشی و برنامه ریزی دقیق به صورت موفق ترین قدرت پیشرو اقتصادی در جهان در آمدند.

 ۸۳. جمهموری خلق چین چگونه تاسیس شد؟

پس از شکست و تسلیم شدن ژاپن، جنگ داخلی در چین میان ملی گرایان و کمونیست ها شدت یافت. آمریکا از ملی گرایان و شوروی از کمونیست ها پشتیبانی می کرد. سرانجام کمونیست ها به رهبری مائو بر ملی گراها پیروز شدند و جمهوری خلق چین را تأسیس کردند.

۸۴. در هندوستان، حزب کنگره ی ملی به رهبری چه کسی خواستار استقلال کامل هند از انگلستان شد؟

مهاتما گاندی.

۸۵. جنبش های استقلال طلبی بعد از جنگ جهانی دوم در کدام مناطق سربر آوردند؟

در جنوب شرقی آسیا و قاره ی آفریقا.

۸۶. در کدام کشور، دولت فرانسه تلاش کرد با استفاده از نیروی نظامی جنبش استقلال خواهی آن کشور را سرکوب کند؟

الجزایر .

۸۷. یکی از مسائل مهم منطقه ی خاورمیانه و جهان اسلام در سده ی ۲۰ م چیست؟

اشغال کشور مسلمان فلسطین و تأسیس رژیم غاصب اسرائیل

۸۸. انگلستان در سال ۱۹۱۷ م با صدور اعلامیه بالفور چه مسائلی را اعلام کرد؟

انگلستان در سال ۱۹۱۷ م با صدور اعلامیه ی بالفور نظر مساعد خود را با ایجاد سرزمین یهودی در فلسطین اعلام کرد.

 ۸۹. دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین در سال های پس از جنگ جهانی اول چه پیامدهایی داشت؟

یهودیان بیشتری به این کشور مهاجرت کردند و با خرید و تصرف زمین های وسیع بر اقتصاد آنجا مسلط شدند.

 90. دولت صهیونیستی اسرائیل چگونه شکل گرفت؟

پس از آن که سازمان ملل متحد پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین به دو کشور یهودی و عربی را تصویب کرد، دولت صهیونیستی اسرائیل شکل گرفت.

91. مبارزه مردم فلسطین برای آزادی سرزمین خویش از اشغال صهیونیست ها از چه زمانی آغاز شد؟

با تشکیل دولت اسرائیل.

۹۲. عکس العمل اعراب نسبت به تشکیل دولت اسرائیل چه بود؟

برخی از کشورهای عرب مانند مصر، سوریه و اردن در حمایت از فلسطینیان با اسرائیل که توسط دولت های غربی به خصوص آمریکا و انگلستان پشتیبانی می شد وارد جنگ شدند اما شکست خوردند. پس از آن برخی دولت های عرب تمایل به مذاکره و سازش با رژیم صهونیستی یافتند.

 ۹۳. نخستین رئیس جمهور یک کشور عرب و مسلمان که با وساطت آمریکا با اسرائیل پیمان صلح امضا کرد که بود؟

انورسادات رئیس جمهور مصر.

۹۴. رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین که به روند سازش با اسرائیل پیوست که بود؟

یاسر عرفات.

پاسخ پرسش های نمونه درس هشتم تاریخ دوازدهم

عوامل ضعف جامعه ملل و ناتوانی آن را در جلوگیری از جنگ جهانی دوم بیان کنید.

۱-جامعه ی ملل که به منظور کمک به حل و فصل اختلافات کشورها و جلوگیری از دشمنی و جنگ میان دولت ها به وجود آمده بود، از قدرت کافی برای تحقق این اهداف برخوردار نبود و تصمیماتش ضمانت اجرایی لازم را نداشت.

۲-حضور نداشتن برخی از کشورها در این نهاد بین المللی نقش مهمی در ناکامی آن داشت. آمریکا که خود پیشنهاد تاسیس جامعه ی ملل را داده بود به عضویت آن در نیامد، خروج ژاپن، آلمان و ایتالیا و نیز اخراج شوروی از جامعه ی ملل، موجب بی اعتباری بیشتر این نهاد بین المللی شد

۲. ویژگی های مشترک دیکتاتورهای استالین، موسولینی و هیتلر را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فهرست نمایید.

۱- استفاده از اعمال قدرت و خشونت برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود

۲- تولید کالاهای سرمایه ای و سلاح های جنگی

۳- تلاش برای گسترش مرزها و تسلط بر برخی کشورها و سرزمین های اروپایی

۴- برای آزادی و دموکراسی ارزش و اعتباری قائل نبودند

۵- با استفاده از یک سازمان امنیتی و پلیسی به سرکوب معترضان و مخالفان می پرداخت

 ۶- ملی گرایانی افراطی و نژادپرست بودند.

3- رویدادهای مهم منتهی به جنگ جهانی دوم و دوران آن جنگ را بر روی نمودار خط زمان نشان دهید.

۱- سپتامبر ۱۹۳۱ : حمله ژاپن به منچوری چین

۲- اکتبر ۱۹۳۵ : حمله ایتالیا به حبشه

۳- نوامبر ۱۹۳۶: پیمان رم – برلین

۴- نوامبر ۱۹۳۶ : پیمان ضد کمونیستی المان و ژاپن

۵- مارس ۱۹۳۸: الحاق اتریش به المان

۶- سپتامبر ۱۹۳۸: کنفرانس مونیخ و الحاق چک اسلواکی به آلمان

۷- اوت ۱۹۳۹ : توافقنامه عدم تجاوز المان و شوروی

۸- سپتامبر ۱۹۳۹ : حمله المان به لهستان و شروع جنگ جهانی دوم

 4- ارزیابی شما از سیاست حکومت رضاشاه در قبال جنگ جهانی دوم چیست؟ (برای دیدگاه خود استدلال بیاورید).

بنظر می رسد با توجه به حضور فیزیکی شوروی و انگلستان و تقسیم کشور ایران به حوزه های نفوذ خود، برای مقابله با این دو کشور، گرایش به آلمان به ویژه گرایش اقتصادی و همچنین گسترش روابط ایران و آلمان در زمینه های علمی و اقتصادی موجب عدم تمایل دولت ایران به همکاری با متفقین و در نتیجه اعلام بیطرفی در جنگ شد.

 رضاشاه به دلایل زیر به المان گرایش داشت: رهایی ایران از نفوذ دو رقیب روس و انگلستان، چیزی که بدلیل سابقه بد و نامناسب دو قدرت ایران مورد نفرت و انزجار مردم ایرن بودند. هراس رضاشاه از کمونیست و امکان شیوع آن در ایران. از منظر اقتصادی بدلیل مشکلات تجاری و اقتصادی که در ایران در برقراری روابط تجاری میان ایران و المان می توانست مشکلات اقتصادی ایران را حل کند

۵. چه عواملی موجب رشد سریع اقتصادی و صنعتی کشورهای اروپایی و ژاین در سال های پس از جنگ جهانی دوم شد؟

کشورهای اروپای غربی پس از پایان جنگ، بی درنگ با کار سخت، برنامه ریزی مؤثر و هوشمندانه، انجام اصلاحات اجتماعی و دریافت کمک های اقتصادی از آمریکا، بازسازی را آغاز کردند و به سرعت در مسیر رشد و رونق علمی، فناوری و اقتصادی قرار گرفتند.

 المان غربی در کمتر از ۲۰ سال به قدرت صنعتی و اقتصادی بزرگی در جهان تبدیل گردید. به لحاظ سیاسی نیز دموکراسی توسعه ی پیدا کرد و حکومت های آزاد و مردمی گسترش یافتند.

تهیه کننده سوالات متن درس هشتم تاریخ دوازدهم: جناب آقای مهران زنگنه

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تاریخ دوازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

مقالات مرتبط
۴ نظر
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.