در این نوشته تمامی سوالات متن درس هفتم دین و زندگی یازدهم رشته های (تجربی ریاضی و فنی) گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس هفتم دین و زندگی یازدهم را مشاهده کنید.

سوالات متن درس هفتم دین و زندگی یازدهم

درس هفتم: « وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا (ص)»

صفحه چرا نظام حکومت اسلامی که بر مبنای «امامت» طراحی شده بود، پس از رحلت رسول خدا(ص) تحقق نیافت؟

پاسخ: زیرا حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبر (ص) «برنامه ریزی کرده و بدان «فرمان» داده بود، [۸۹ خارج کرد.

پس از رحلت رسول خدا(ص)، امامان معصوم ( علیهم السلام) با وجود حضور در جامعه، فاقد« ….» و «…» لازم برای اجرای همه جانبه مسئولیتهای خود شدند.

پاسخ: «قدرت» و «امکانات».

حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، چه مدت زمانی طول کشید؟

پاسخ: «چهار سال و نه ماه».

کدام امام معصوم(ع)، در مدت کوتاه حکومت خود و با وجود مشکلات و جنگهایی که با« عهدشکنان» و «دشمنان داخلی»داشت؛ عالی ترین نمونه حکومت را عرضه کرد؟

پاسخ: «امیر المؤمنین علی(ع)».

آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم (ص) مبارزه می کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامبر اکرم (ص)، شهر «مکه» را فتح کرد و آنان راهی جز «سلیم» و «اطاعت» نداشتند؟

۱) بنی امیه 

۲) بنی عباس

۳) مارقین 

4) قاسطین

وی رهبری مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر اکرم (ص) به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعلام  مسلمانی کرد؟

پاسخ: «ابوسفیان».

کدام یک از موارد زیر، از کارهای «معاویه» نیست؟

۱) جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین علی(ع) به راه

۲) با بهره گیری از ضعف یاران امام حسن (ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفت

 ۳) آشکارا شراب می خورد، سگ بازی و میمون بازی می کرد

4) خلافت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کرد

معاویه، در سال چهلم هجری چگونه توانست حکومت مسلمانان را به دست بگیرد؟

پاسخ: «با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن(ع)».

معاویه بر خلاف تعهدی که به مسلمانان داده بود، مروان را جانشین خود قرار داد.

درست

نادرست

  چهار مورد از کارهای یزید را بنویسید

پاسخ: ۱) هر کار زشت و ناپسندی را انجام می داد.

۲) احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و سخره می گرفت.

۳) آشکارا شراب می خورد و سگ بازی و میمون بازی می کرد.

۴) با همان سگ و میمون، وارد مجالس می شد و آنها را در کنار دست خود می نشاند

5) نوۂ گرامی پیامبر اکرم (ص) ، امام حسین (ع) و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی به شهادت رساند. ) خانواده امام حسین(ع) را که از نوادگان پیامبر اکرم (ص) بودند، به عنوان اسیر در شهرها گرداند.

امیرالمؤمنین علی (ع)، در سخنرانی های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت  لا ……. » پیم می داد.

 پاسخ: «بنی امیه.

امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی خود، علت پیروزی شامیان برز عراقی ها را چه چیزی معرفی کرده اند؟

پاسخ: «نه از آن جهت که آنان به حق نزدیک ترند، بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان [حاکمشان می رود، شتابان فرمان او را می برند و شما در حق من، بی اعتنایی و کندی می کنید.»

امام علی (ع) در سخنرانی خویش با مردم عراق، کدام مطلب را سبب «به درد آوردن قلب انسان» بیان می کند؟

پاسخ: این مطلب که؛ «آنها شامیان در مسیر باطل خود، این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق و پراکنده اید.»

امام علی (ع) کدام عوامل را در آینده، موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت؛ پیش بینی کرد و عراقی ها را از چنین روزی « پیم» داد؟

پاسخ: ۱) سرپیچی از دستورات امام

۲) اختلاف و تفرقه میان مسلمانان

امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: « به خدا سوگند، «…….» چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آن که حلال شمارند.

پاسخ: «بنی امیه).

امام علی (ع)، پیش بینی کرد که دو دسته در هنگام تسلط بنی امیه بر مسلمانان گریه می کنند؛ کدام اند؟

پاسخ: ۱) دسته ای بر «دین خود» که آن را از دست داده اند.

۲) دستهای دیگر، برای «دنیای خود که به آن نرسیده اند.

 با این که خود را عموزادگان پیامبر (ص) می دانستند و به نام اهل بیت (علیهم السلام ) قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی آنان را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر(ص) از چیزی فروگذار نکردند»؟

1) الزیارا

۲) بنی مروان

۳) بنی عباس 

4) بنی سفیان

اگر کدام عوامل در دوران اپنی امیه و بنی عباس) نبود، جز نامی از «اسلام» باقی نمی ماند؟

پاسخ: ۱) تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر اکرم (ص)

۲) دو میراث گرانقدر آن حضرت یعنی قرآن و ائمه اطهار(ع) یا (عترت].

مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رحلت رسول خدا (ص) را فقط نام ببرید.

مهم ترین چالش های عصر ائمه (ع) که نتیجه دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر (ص) و جانشینان ایشان بود را بنویسید

پاسخ: ۱) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)

2) تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث

۳) ارائه الگوها و اسوههای نامناسب

4) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

مهم ترین مسائل و مشکلات عصر ائمه (علیهم السلام ) که نتیجه دوری از راه آن بزرگواران بوده کدام اند؟بنویسید.

پس از رحلت رسول خدا (ص)، سفارش آن حضرت به «نوشتن سخنانش» نادیده گرفته شد و هر گونه نوشتن احادیت ایشان

ممنوع» شد؛

پیامد و نتیجه این کار چه بود؟

پاسخ: کسانی که به احادیث پیامبر اکرم (ص) علاقه مند بودند، فقط می توانستند آنها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند.

نتایج نامطلوب نگهداری حدیث به شیوه به حافظه سپردن» را بنویسید.

پاسخ: الف) احتمال خطا در نقل احادیث «افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن اصل حدیث فراهم شد.

ب) شرایط مناسب برای جاعلان حدیث پیش آمد و آنان براساس غرضهای شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.

ج) بسیاری از مردم و محققان، از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباه بزرگ شدند.

چرا با این که سالها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر (ص) در میان مردم برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما احادیث زیادی «جعل» یا «تحریف» شد، به طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود؟

پاسخ: به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر(ص) در میان مردم [ به علت فوت یا شهادت ].

 چرا بسیاری از مردم و محققان بعد از منع شدن نقل حدیث پیامبر(ص) ناچار شدند سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دهند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند؟

پاسخ: «زیرا از یک منبع مهم هدایت بی بهره بودند.»

چرا پس از منع نوشتن حدیث پیامبر اکرم (ص)، اوضاع نابسامان حدیث برای پیروان ائمه (علیهم السلام) پیش نیامد؟

پاسخ: زیرا ائمه (علیهم السلام)، احادیث پیامبر اکرم (ص) را حفظ کرده بودند و شیعیان، این احادیث را از طریق این بزرگواران که خود، انسان هایی «معصوم» و «به دور از خطا» بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا (ص) معتبر و موثق بود، به دست آوردند.

 از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران پس از رحلت رسول خدا (ص) «تحریف در معارف اسلامی و جعل حدیث است»؛ آن را توضیح دهید.

 پاسخ: برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب مانند کعب الأحبار که ظاهرا مسلمان شده بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسلامی، « مطابق با افکار خود » و « موافق با منافع قدرتمندان » پرداختند.

برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی درباره پیامبران برای مردم نقل می کردند. این مطالب، به کتاب های تاریخی» و «تفسیری» راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.

عموم مردم در «اعتقادات» و «عمل خود» از چه کسانی دنباله روی و آنها را «اسوه» قرار می دهند؟

پاسخ: «شخصیتهای برجسته جامعه». در زمانی که رسول خدا (ص) «اسوه» مردم بود، چه انسان هایی تربیت شدند 

بعد از رحلت ایشان چه اتفاقی افتاد؟

پاسخ:انسان های آزاده، با ایمان و شجاعی چون امام علی (ع)، مقداد، عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند، اما هر چه که جامعه از زمان پیامبر اکرم (ص) فاصله می گرفت،

حاکمان وقت تلاش می کردند که شخصیت های اصیل اسلامی، به خصوص اهل بیت پیامبر (ص) را در انزوا قرار دهند و افرادی که در اندیشه، عمل و اخلاق از معیارهای اسلامی دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و راهنمای مردم معرفی کنند.

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت چگونه وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد بنویسید.

پاسخ: «با شکلی جدید» ؛ یعنی شخصیت های با تقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر اکرم منزوی شدند» و طالبان قدرت و ثروت، «قرب و منزلت یافتند.

از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران پس از رحلت رسول خدا (ص) «تبدیل حکومت عدل بوی به سلطنت است»؛ آن را توضیح دهید.

پاسخ:حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز، به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و برای خود و اطرافیانشان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قیمت، انباشته کردند.

این تغییر مسیر، جامعه مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش رسول خدا (ص)، تبدیل کرد.

این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمه اطهار (علیهم السلام) با مشکلات زیادی روبرو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.

هر کدام از موارد زیر، از نتایج کدام یک از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران ائمه (علیهم السلام) است؟

الف) منزوی شدن شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر(ص) و قرب و منزلت یافتن صاحبان قدرت و ثروت

ب) نگهداری حدیث فقط به شیوه «به حافظه سپردن» و از این طریق، به دیگران منتقل کردن

ج) به جایگاه برجسته رساندن افرادی که در اندیشه، عمل و اخلاق از معیارهای اسلامی دور بودند

د) راه یافتن داستانهای خرافی به کتابهای تاریخی و تفسیری مسلمانان و در نتیجه، گمراهی بسیاری از مسلمانان

پاسخ: الف) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

ب) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم(ص)

ج) ارائه الگوها و اسوههای نامناسب

د) تحریف در معارف اسلامی و جعل حدیث

تهیه کننده سوالات متن درس هفتم دین و زندگی یازدهم : جناب آقای قاسم منداونی

برای مشاهده سایر سوالات درس به درس دین و زندگی یازدهم روی عبارت رنگی کلیک کنید