سوالات متن درس هفتم و هشتم سواد رسانه ای دهم

در این نوشته با سوالات متن درس هفتم و هشتم تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم برای مشاهده جزوه پرسش و پاسخ درس هفتم و هشتم تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم به ادامه مطلب مراجعه کنید.

سوالات متن درس هفتم و هشتم سواد رسانه ای دهم

1- منظور از اقناع چیست؟

بیشترین هدف زندگی اجتماعی و تفهیم و تفاهم با دیگران و فرستادن پیام، تشویق گیرنده به تغییر رفتار، نگرش، باور،  ارزش یا دیدگاه افراد،مطابق نظر فرستنده است که به آن اقناع می گویند. 

2- منظور از زبان اقناع چیست؟

پاسخ: رسانه ها نیز با استفاده از شیوه های اقناعی سعی می کنند از طریق عقل(منطق )یا احساس یا هردوی آن ها بر ما تأثیر بگذارند .تأثیرات رسان هها بر ذهن و قلب مخاطب دقیق، ماهرانه و پیچیده است .

این مهم توسط فنون و روش هایی برای:  جلب توجّه و نظر ما 

 پدیدآوردن اعتبار و اعتماد برای خودشان 

 شبیه سازی آمال و آرزوهای خودشان در وجود ما 

 تحریک ما برای انجام دادن کاری مانند خرید، رأی دادن، سرمایه گذاری و ……. 

 و در مجموع قانع کردن ما انجام می شود .این روش ها و فنون زبان اقناع نامیده می شود. 

3- چرا یاد گرفتن زبان اقناع از مهم ترین مهارت های سواد رسانه ای است؟

پاسخ: اگر ما بفهمیم که رسانه چطور و به چه روشی سعی می کند پیام خود را بفرستد تا بتواند ما را قانع کند؛ به چیزی اعتقاد پیدا کنیم یا کاری را انجام دهیم، آن وقت ما بهتر و با چشمان بازتر می توانیم تصمیم بگیریم.

4- داستان نمادین زیر نشان دهندۀ چیست؟ نکتۀ مهم در این داستان کدام است؟ تحلیل کنید.

روزی ملانصرالدین در کوچه ای راه می رفت که تعدادی بچه او را دوره کرده، اذیت می کردند .مال برای اینکه از دست آنها  خلاص شود به دروغ گفت: کوچه مجاور، منزل فالنی دارند آش نذری می دهند .بچه ها باور کردند و آش آش گویان به سمت آن کوچه دویدند .مردم نیز که دیدند عده ای به دنبال گرفتن آش مسابقه گذاشته اند و می دوند، آنها نیز به سوی آن محل  دویدند. مال نیز وقتی دید همه دارند می دوند، پیش خود گفت:نکند واقعاً آش می دهند که این همه آدم دارند به آن سو می  دوند.پس او هم به همان سو شروع به دویدن کرد


 پاسخ: این داستان نمادین، نشانۀ نقطۀ ضعف شخصیتی برخی افراد است .افرادی که به جای سبک سنگین کردن اصل ادعا یا بهتر بگوییم تفکّر  دربارۀ آن به دنبال شمارش طرفداران هر ادعا هستند.

همه دارن میگن …!لابد چیزی هست که این همه می گویند. تا نباشد چیزکی، مردم  نگویند چیزها! مگر می شود مطلبی که همه می گویند و این میزان هم تکرار شده، غلط باشد! نکتۀ مهم در کلمۀ” همه” در عبارات فوق است  یکی از فنون رسانه ای آن است که رسانه چنین وانمود می کند که همه در حال انجام کاری واحد هستند

سوالات متن درس هفتم و هشتم سواد رسانه ای دهم
سوالات متن درس هفتم و هشتم سواد رسانه ای دهم

تکنیک اقناعی تصاویر زیر را بررسی کنید:

سوالات متن درس هفتم و هشتم سواد رسانه ای دهم

این تصویر در کنار متن زیر آن در شبکه تلگرام منتشر شده است. جملۀ به کار برده شده در زیر تصویر هرگز جمله گاندی نیست و در هیچ منبع معتبری وجود ندارد. اما در شبکه های اجتماعی و سایت های نامعتبر منتشر شده است. عدم ذکر منبع در مورد »جملات« از نشانه های عدم اعتبار   پیام است. 

 تکنیک اقناعی به کار برده شده: استفاده از تصویر شخصیت برای تداعی »منتسب بودن جمله« به وی. 

 هدف انتشار دهنده: تخریب مفهوم »امر به معروف و نهی از منکر« به واسطه استفاده از چهره های مشهور .  

 راه تشخیص به جز بررسی منبع : جمله با روح فعالیت و زندگی خود گاندی در تضاد است. کسی که خودش باعث شد ملتی به همراه خودش   برای بهشت تلاش کنند چنین جمله ای نخواهد گفت. )شناخت فرامتن جملات گاندی، می تواند به تحلیل متن موجود و هر متن منتسب به وی کمک کند(   حتی تصویر منتسب به زکریای رازی نیز صحیح نیست و تصویر مربوط به ابن سینا است

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

4 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه