سوالات متن درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی + پاسخ پرسش های نمونه


haladars آبان 28, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی + پاسخ پرسش های نمونه

در این نوشته با سوالات متن درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی با جواب همراه شما یازدهمی های رشته انسانی هستیم در ادامه مطلب می توانید جزوه پرسش و پاسخ درس پانزدهم تاریخ 2 رشته انسانی را مشاهده کنید.

سوالات متن درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

قرون وسطا

١- قرون وسطا به چه دوره ای می گویند؟

به دورانی از تاریخ اروپا که با فروپاشی تدریجی امپراتوری روم غربی در اواخر قرن ۵م شروع شد و تافتح قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی توسط ترکان مسلمان عثمانی (۱۴۵۳ م) ادامه یافت، قرون وسطا یا میانه گفته می شود.

۲- علت تقسیم امپراتوری روم را بنویسید.

در قرن ۴م، امپراتوری روم بر اثر مشکلات اداری و اقتصادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد.

۳- علت دوام و موفقیت امپراتوری روم شرقی (بیزانس) چه بود؟

امپراتوری روم شرقی یا بیزانس از اقتصاد و ارتش نسبتا نیرومندی تری برخوردار بود.

۴- چرا قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری بیزانس پایگاه مهمی برای تسلط امپراتوری بر ولایات تابع و حفاظت از راه های مهم تجارت بین المللی به شمار می رفت؟

قسطنطنیه به سبب برخورداری از موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ویژه و داشتن باروهای دفاعی مستحکم

۵- عمر امپراتوری روم شرقی (بیزانس) چگونه به پایان رسید؟

امپراتوری روم شرقی، سرانجام با فتح قسطنطنیه (۱۴۵۳ م/ ۸۵۷ ق) توسط ترکان مسلمان عثمانی متلاشی شد.

۶- علت فروپاشی امپرای روم غربی چه بود؟

تور برخلاف امپراتوری بیزانس، امپراتوری روم غربی به دلیل تداوم افول اقتصادی و تشدید مشکلات اداری و سیاسی نتوانست در برابر سیل تهاجم طایفه های ژرمن در سده های ۵ و۶ م ایستادگی کند و فروپاشید.

۷- پیامدهای تهاجم ژرمن ها به امپراتوری روم غربی را بنویسید.

1- این یورش ها موجب افول شهرنشینی و تجارت و گسترش زندگی روستانشینی شد.

۲- بیشتر شهرهای بزرگ و کوچک اروپای غربی که بر پایه تجارت رونق گرفته بودند، به سرعت رو به انحطاط و ویرانی نهادند و متروکه شدند.

۳- بازرگانان و صنعتگران شغل خود را رها کردند و به مکان های امن گریختند.

۴- تعلیم و تربیت و فعالیت های فرهنگی از رونق افتاد و بیشتر مدارس تعطیل شد.

۵- به مرور زمان علوم، ادبیات، معماری و هنر یونانی و رومی از یاد رفت.

۸- فرانکها چه کسانی بودند و چه پادشاهی را بنیاد نهادند؟

فرانکها، طایفه ای از ژرمن ها بودند که با تصرف سرزمین گل، حکومت خود را بنیان نهادند. آنان پس از گرویدن به دین مسیحیت و اتحاد با کلیسای رم، قلمرو خود را به سرزمین های مجاور گسترش دادند.

۹- پادشاهی فرانکها در زمان چه کسی به اوج قدرت رسید؟

پادشاهی فرانک ها در زمان شارل بزرگ مشهور به شارلمانی (ح ۷۶۸ – ۸۱۴ م)، به اوج قدرت رسید.

۱۰- اقدامات شارلمانی را بنویسید.

1- شارلمانی با جنگ های پی درپی که همراه با خونریزی بسیار بود، بخش اعظم اروپای غربی و مرکزی را تا سال ۸۰۰ م تحت سلطه خود در آورد.

٢- شارلمانی همچون پدر و نیای خود با پاپ، رهبری کلیسای مسیحیت غربی متحد شد و از پاپ در برابر دشمنان و رقیبانش پشتیبانی کرد.

٣- شارلمانی برای اداره قلمرو خود، نهاد اداری دوران امپراتوری روم موسوم به کوس یا گنت را احیاء کرد.

۴- وی همچنین مأموران ویژه ای را برای نظارت دقیق بر عملکرد گنتها برگزید که مستقیما به پادشاه گزارش می دادند.

۱۱- چه کسانی شارلمانی را به عنوان امپراتور مقدس روم ملقب ساخت؟

پاپ

۱۲- وظیفه مهم کنتها در زمان شارلمانی چه بود؟

کنت ها به عنوان نماینده پادشاه، مناطق مختلف امپراتوری فرانکها را اداره می کردند.

۱۳- انقراض حکومت شارلمانی چه پیامد مهمی داشت؟

پس از انقراض امپراتوری شارلمانی در اوایل قرن ۹م، هرج و مرج اروپا را فرا گرفت و حملات طوایف غیر متمدن از شرق و شمال موجب گسترش ناامنی شد.

۱۴- ناتوانی شاهان پس از سقوط شارلمانی چه نتیجه ای داشت؟

پادشاهان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند. به همین دلیل اربابان (زمین داران بزرگ)، از جمله شاهان، درصد برآمدند قسمتی هایی از زمین ها و املاک خود را در برابر دریافت خدمات نظامی و غیرنظامی به زیردستان و یا اشراف درجه دوم واگذار کنند.

۱۵- واسال که بود؟ 

اشراف درجه دوم هم به نوبه خود همین کار را با زیردستان خود کردند و سلسله مراتبی از ارباب یا فئودال و باجگزار یا واسال به وجود آمد.

۱۶- وظایف واسال چه بود؟

واسال به ارباب خود سوگند وفاداری یاد می کرد و موظف بود که هنگام جنگ او را یاری دهد، از کاخ و کوشک او حفاظت نماید و به او عوارض و مالیات بپردازد.

همچنین ببینید: سوالات متن جامعه شناسی یازدهم

۱۷- فئودال ها در قرون وسطا چه حقوقی داشتند؟

اربابان یا فئودال ها کلیه حقوقی را که خاص شاهان بود، تصاحب کردند، به این معنا که از زیردستان خود مالیات می گرفتند، به قضاوت می پرداختند و حتی بعضی از آنان حکم اعدام صادر می کردند. آنان همچنین حق اعلان جنگ و صلح داشتند و پرچم و لوای مخصوص به خود داشتند.

۱۸- مهم ترین نتیجه فئودالیسم را بنویسید.

نظام فئودالیسم باعث شد که قدرت سیاسی میان فئودال ها یا زمین داران بزرگ و کوچک تقسیم شود.

۱۹- سرف به چه کسانی می گفتند؟

در قرون وسطا کار بر روی زمین های اربابان (فئودا لها) به عهده میلیون ها کشاورز وابسته به زمین بود که به آنها سرف می گفتند.

۲۰- سرفها چند گروه بودند؟

۱- گروهی از سرفها، کشاورزان آزادی بودند که به علت بدهکاری سرف شدند.

۲- همچنین عده ای از رعایا به خاطر ناامنی و هرج و مرج زمین خود را به فرد نیرومندی واگذار کردند و در عوض آن از حفاظت و حمایت او برخوردار شدند.

۲۱- ویژگی های سرفها را بنویسید.

سرف ها در پایین ترین مرتبه اجتماعی نظام فئودالی قرار داشتند. سرف اجازه نداشت که ملک ارباب خود را ترک کند، اما در عین حال مانند برده نیز نبود که قابل خرید و فروش باشد.

۲۲- در قرون وسطا چه عواملی موجب بهبود کشاورزی و افزایش محصول شد؟

اختراع خیش آهنی، بهره گیری وسیع از اسب در امور زراعی و استفاده درست از کود حیوانی

۲۳- چرا افزایش میزان تولید محصول در قرون وسطا محدود بود؟

زیرا هر سال حدود یک سوم تا نیمی از زمین به منظور بازیابی قوت زمین زیر کشت نمی رفت. قحطی و گرسنگی به کرات اتفاق می افتاد و وضعیت نامناسب جاده ها و حمل و نقل موجب تشدید آن می شد.

۲۴- جنگ های صلیبی به چه جنگهایی می گویند؟

جنگ های صلیبی به سلسله ای از جنگ های مذهبی گفته می شود که مسیحیان به دعوت پاپ و به فرماندهی شاهان و اشراف اروپایی علیه مسلمانان بر پا کردند. این جنگ ها حدود دویست سال (۱۰۹۶ / ۴۹۰ ق ۱۲۹۱م/۶۹۰ ق) طول کشید و چون مسیحیان شرکت کننده در آن نشان صلیب را بر لباس و پرچ مهای خود نصب کرده بودند، به جنگ های صلیبی مشهور شد.

۲۵- علل و عوامل شروع جنگ های صلیبی را بنویسید؟

١- مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی

۲- به خطر افتادن موجودیت امپراتوری بیزانس

۳- موفقیت های نظامی مسیحیان در اندلس

۲۶- مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی در آستانه شروع جنگ های صلیبی را بنویسید.

به دنبال هجوم و مهاجرت گسترده طوایف ژرمنی به سرزمین های اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالیت های تجاری و کارگاهی، این سرزمین ها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون افزایش جمعیت، بیکاری، فقر و کمبود مواد غذایی مواجه شده بود.

۲۷- چرا امپراتور بیزانس از پاپ درخواست کمک کرد؟

پیروزی سلجوقیان بر امپرتوری بیزانس در جنگ ملازگرد (۴۶۳ ق /۱۰۷۱ م) و پیشروی آنان در آسیای صغیر، موجب شد که امپراتور روم شرقی از پاپ، علیه مسلمانان درخواست کمک نماید. در پی این تقاضا، پاپ اوربان دوم مسیحیان را به حمله به سرزمین های اسلامی و جنگ با مسلمانان فرا خواند.

۲۸- موفقیت های نظامی مسیحیان در اندلس چه نقشی در شروع جنگ های صلیبی داشت؟

در قرن ۱۱ م، به دلیل ضعف و اختلافات داخلی حاکمان مسلمان در اندلس، مسیحیان توانستند بخش های وسیعی از آن سرزمین را به تصرف خود در آوردند. این پیروزی ها، انگیزه و روحیه صلیبیون را برای شرکت در نبرد علیه مسلمانان که از سوی کلیسا جنگ مقدس اعلام شده بود، دو چندان کرد.

۲۹- صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از چه شرایطی بیت المقدس را تصرف کردند؟

صلیبیون در نخستین جنگ صلیبی با استفاده از غفلت حکومت سلجوقی و اختلاف و دشمنی هایی که میان خلافت های فاطمیان و عباسیان وجود داشت، شهر بیت المقدس و چند شهر دیگر منطقه شام در سواحل شرقی مدیترانه را تصرف کردند (۱۰۹۹ م/ ۴۹۳ ق)

۳۰- کدام سردار مسلمان، بیت المقدس را از اشغال صلیبیون آزاد کرد؟

صلاح الدین ایوبی

۳۱- جنگ های صلیبی با چه نتیجه ای به پایان رسید؟

جنگهای صلیبی سرانجام با پیروزی مسلمانان و بیرون راندن صلیبیون از آخرین پایگاهشان در سواحل شام به پایان رسید (۱۲۹۱م/۶۹۰ ق). ۳۲- آثار و پیامدهای جنگ های صلیبی را بنویسید.

1- از آنجایی که میدان های جنگ، در بخشی از قلمرو اسلامی یعنی فلسطین، شام و مصر واقع بود، آسیب و خسارت های جانی و مالی فراوانی برای ساکنان این مناطق به بار آورد.

۲۔ صلیبیون اگر چه در جنگ های صلیبی به لحاظ سیاسی و نظامی شکست خوردند، اما بهره های اقتصادی، فرهنگی و علمی فراوانی از این جنگ ها بردند.

٣- اروپاییان که در آن زمان از نظر پیشرفت های علمی و فرهنگی و رفاه اقتصادی در سطح بسیار پایین تری از مسلمانان و دیگر مردمان مشرق زمین بسر می بردند، در نتیجه این جنگ ها با تمدن باشکوه اسلامی آشنا شدند.

۴- جنگ های صلیبی زمینه ساز انتقال دستاورد های گوناگون تمدن اسلامی به خصوص دستاوردهای علمی مسلمانان به اروپا شد.

۵- اطلاعات جغرافیایی اروپاییان افزایش یافت و بنادر مهم اروپایی در دریای مدیترانه روزگار نوشکوفایی را آغاز نهادند و تجارتشان رونق گرفت. 

۳۳- به چه علت در سده های ۱۲ و ۱۳ م به تدریج شاهان نیرومندی در اروپا به ویژه در انگلستان و فرانسه بر سر کار آمدند؟

با احیای شهرها و رشد تجارت چون این فرمانروایان به منظور ایجاد تمرکز و کاهش وابستگی به نیروی نظامی فئودا لها، اقدام به تشکیل ارتش منظم و دائمی کردند. در نتیجه این اقدام، حکومت مرکزی تقویت شد و قدرت اشراف فئودال به طرز چشمگیری کاهش یافت.

۳۴- چرا در قرون وسطا بازرگان و صنعتگران در این کار از شاه پشتیبانی می کردند؟

زیرا حکومت مرکزی مقتدر از طریق برقراری نظم و امنیت، وحدت اداری و یکسان سازی قوانین، شرایط مساعدتی برای توسعه تجارت و صنعت فراهم می آورد.

۳۵- چرا کلیساهای متعددی در سراسر امپراتوی روم سر برآوردند؟

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوری روم، کلیساهای متعددی در سراسر آن امپراتوی سر برآوردند.

۳۶- موقعیت و جایگاه کلیسا در قرون وسطا(میانه) را توضیح دهید؟

1- در قرون وسطا هیچ نهادی تأثیری به نیرومندی کلیسا نداشت.

۲- تمام کسانی که در خانواده های مسیحی زاده می شدند و غسل تعمید می یافتند، به این نهاد قدرتمند تعلق داشتند. کلیسا بر تمام جنبه های زندگی پیروان دین مسیح اعمال نفوذ و نظارت می کرد.

۳- در سده های میانه کلیساییان هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفتند و کلام، فلسفه، اخلاق، ادبیات و هنر را مطابق میل و سلیقه خود تعلیم می دادند.

۴- آنان تفسیر کتاب مقدس را حق انحصاری خود می شمردند و اجازه نمی دادند که این کتاب جز به زبان لاتین به زبان های دیگری ترجمه و منتشر شود.

۵- کلیسا همچنین در قرون وسطا موفقیت زیادی در گسترش مسیحیت در میان ژرمن ها و سایر اقوام مهاجم به اروپا کسب کرد. ۶- علاوه بر اینها، کلیسای دارای املاک و زمین های بسیاری در سرتاسر اروپا و به خصوص ایتالیا بود.

۳۷- منظور از رسم بخشش گناه در کلیسا چیست؟ توضیح دهید.

رسم بخشش گناهان از جمله رسوم دینی بود که نفوذ و تأثیر گسترده کلیساییان را در قرون وسطا نشان می دهد. بخشش پس از آن صورت می گرفت که شخص گناهکار در برابر کشیش به گناه خود اعتراف می کرد. معمولا بخشش خواهان برای لغو کیفر گناهان خویش پولی را پرداخت می کردند که برای کارهای خیر و عام المنفعه مانند ساخت و تعمیر کلیسا، بیمارستان، سدها و جاده ها مصرف می شد.

۳۸- کلیسا برای روش مقابله با مخالفان از چه روش هایی استفاده می کرد؟

کلیسا در قرون وسطا برای مقابله با بی دینی و بدعت گذاری و جلوگیری از اندیشه های مخالفان خود، از حربه تفتیش عقاید یا انکیزیسیون استفاده می کرد. متهمان به بی دینی و بدعت گرایی از کلیسا اخراج و به سختی مجازات می شدند. تبعید، مصادره دارایی، به چوب بستن و سوزاندن از جمله مجازات های این گونه متهمان بود.

۳۹- روابط پاپ و کلیسا پیش از مرگ شارلمانی را توضیح دهید؟

روابط کلیسا با شاهان و فئودال ها در قرون وسطا آمیزه ای از اتحاد و همکاری و رقابت و کشمکش بر سر قدرت بود. در سدههای نخستین قرون وسطا، پاپ ها از طریق همکاری و اتحاد با شاهان و اشراف اروپای غربی، تلاش های سیاسی و نظامی امپراتوری بیزانس را برای تسلط بر کلیسای رم ناکام گذاشتند.

۴۰- روابط پاپ و کلیسا پس از مرگ شارلمانی را توضیح دهید؟

پس از مرگ شارلمانی (۸۱۴ م)، اسقف ها و پاپ به سبب آشفتگی های اوضاع، مدعی حقوق سیاسی و قدرت دنیوی شدند و در مواقعی برای نشان دادن برتری خود، با شاهان و امپراتوران به رقابت و کشمکش پرداختند. در سده های ۱۱ و ۱۲ م اختلاف و درگیری شدیدی میان پاپ و امپراتور آلمان (امپراتور مقدس روم) بر سر انتصاب اسقف ها و اعطای حلقه و عصای اسقفی به وجود آمد.

۴۱- در نیمه نخست قرون وسطا به چه دلیل فعالیت های علمی و فرهنگی کساد و بی رونق شد؟

افول شهرها

۴۲- عمده آموزش در نیمه نخست قرون وسطا چه بود؟

عمده آموزش به تربیت کشیشان و مبلغان مذهبی اختصاص داشت و به طور کلی کلیسا تسلط بلامنازعی بر فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت داشت.

در میان فرمانروایان آن عصر، شارلمانی علاقه و توجه خاصی به دانش و تعلیم و تربیت نشان داد. او مدرسه ای در کاخ سلطنتی در پایتخت خود تأسیس نمود و علمای مسیحی را از انگلستان، ایرلند و ایتالیا برای مطالعه و تدریس در آن مدرسه دعوت کرد.

همچنین ببینید: سوالات متن فلسفه یازدهم

۴۳- چرا در نیمه دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی نیاز به علم و آموزش بیشتر شد؟ 

اما در نیمه دوم قرون وسطا به ویژه بعد از جنگ های صلیبی به سبب رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعیت شهری، نیاز به علم و آموزش بیشتر شد.

پادشاهان، فئودال ها، کلیسا و بازرگانان نیازمند افراد باسواد و حساب دان بودند. همچنین در آن دوره ضرورت وجود حقوق دانان برای حل و فصل دعاوی بیش از گذشته احساس می شد.

۴۴- نخستین مراکز آموزش عالی اروپا در نیمه دوم قرون وسطا را بنویسید.

مدرسه های حقوق و طب از نخستین مراکز آموزش عالی اروپایی بودند که در ایتالیا گشایش یافتند (قرن ۱۱ م). پس از آن به تدریج مدارس و دانشگاه ها توسعه پیدا کردند.

۴۵- در دانشگاه پاریس (فرانسه) چه علومی آموزش داده می شد؟

دانشگاه پاریس نیز به فرمان پادشاه فرانسه تأسیس شد (۱۲۰۰ م). طالبان علم در این دانشگاه به تحصیل حقوق، فلسفه و الهیات مسیحی می پرداختند. 

46- در نیمه دوم قرون وسطا آموزش به چه زبانی انجام می شد؟ و بر چه موضوعاتی تأکید می شد؟ 

در آن زمان آموزش رسمی به زبان لاتینی بود و بر موضوع های الهیات مسیحی، فلسفه و منطق تأکید می شد و به علوم تجربی و مهندسی توجهی نمی شد.

۴۷- دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از چه طریق با اندیشه های فلسفی فیلسوفان بزرگ یونان باستان همچون ارسطو، افلاطون و… آشنا شدند؟

دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق ترجمه آثار و نوشته های فیلسوفان مسلمان مانند ابوعلی سینا و ابن رشد با اندیشه های فلسفی فیلسوفان بزرگ یونان باستان همچون ارسطو، افلاطون و … آشنا شدند.

۴۸- برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های ۱۲ و ۱۳ م که بود؟

نام اثر وی را بنویسید. توماس آکویناس، برجسته ترین فیلسوف اروپایی در سده های ۱۲ و ۱۳ م بود که در کتاب خود با عنوان «اصول الهیات» از برهان های ارسطو برای اثبات خدا استفاده کرد.

پاسخ پرسش های نمونه درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

مهم ترین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یورش ژرمن ها به امپراتوری روم غربی چه بود؟

این یورش ها موجب افول شهرنشینی، رکود تجارت و گسترش زندگی روستانشینی شد. بیشتر شهرهای اروپای غربی که بر پایه ی تجارت رونق گرفته بودند به سرعت رو به انحطاط نهادند و متروکه شدند.

 بازرگانان و صنعتگران شغل خود را رها کردند و به مکان های امن گریختند. تعلیم و تربیت و فعالیت های فرهنگی از رونق افتاد و بیشتر مدارس تعطیل شد. به مرور زمان علوم، ادبیات، معماری و هنر یونانی و رومی از یاد رفت. 

۲. چه عواملی موجب گسترش نظام فئودالی (زمین داری در اروپای غربی شد؟

پادشاهان به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه ی ارتش، قادر به حفظ اقتدار و امنیت قلمرو خود نبودند. به همین دلیل اربابان (زمین داران بزرگ)، از جمله شاهان، درصد بر آمدند قسمتی هایی از زمین ها و املاک خود را در برابر دریافت خدمات نظامی و غیر نظامی به زیردستان و یا اشراف درجه ی دوم واگذار کنند.

اشراف درجه ی دوم هم به نوبه ی خود همین کار را با زیر دستان خود کردند و سلسله مراتبی از ارباب یا فئودال و باجگزار یا واسال به وجود آمد. 

٣. تأثیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی سرزمین های اروپایی را بر بروز جنگ های صلیبی توضیح دهید.

به دنبال هجوم و مهاجرت گسترده ی طوایف ژرمنی به سرزمین های اروپای غربی و رکود و تعطیلی فعالیت های تجاری و کارگاهی، این سرزمین ها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی همچون افزایش جمعیت، بیکاری، فقر و کمبود مواد غذایی مواجه شده بود.

از این رو، پادشاهان و فئودال ها به منظور کاهش مشکلات اقتصادی و اجتماعی قلمرو خود، تلاش می کردند تا مردم را تشویق کنند که برای شرکت در جنگ های مذهبی راهی سرزمین های دور دست شوند.

در آن زمان، گروهی از اروپاییان که به عنوان زائر به بیت المقدس رفت و آمد داشتند، آوازه ی ثروت، رفاه و رونق سرزمین های اسلامی را به گوش دیگران رسانیده بودند.

۴. موقعیت کلیسا را در قرون وسطا به اختصار شرح دهید.

با گسترش مسیحیت و افزایش شمار مسیحیان در قلمرو امپراتوری روم، کلیساهای متعددی در سراسر آن امپراتوی سر بر آوردند.

 در قرون وسطا هیچ نهادی به اندازه ی کلیسا تأثیر گذار نبود. تمام کسانی که در خانواده ی مسیحی به دنیا می آمدند، به این نهاد قدرتمند تعلق داشتند. کلیسا بر تمام جنبه های زندگی مسیحیان اعمال نفوذ و نظارت می کرد.

در سده های میانه مقام های کلیسا هدایت جریان فکر و فرهنگ را به دست گرفتند و کلام، فلسفه، اخلاق، ادبیات و هنر را مطابق میل و سلیقه ی خود تعلیم می دادند. آنان تفسیر کتاب مقدس را حق انحصاری خود می شمردند و اجازه نمی دادند که این کتاب جز به زبان لاتین به زبان های دیگری ترجمه و منتشر شود.

 کلیسا همچنین در قرون وسطا موفقیت زیادی در گسترش مسیحیت در میان ژرمن ها و سایر اقوام مهاجم به اروپا کسب کرد. علاوه بر اینها، کلیسا دارای املاک و زمین های بسیاری در سرتاسر اروپا و به خصوص ایتالیا بود.

۵. عوامل مؤثر بر رونق و رشد علم و آموزش در نیمه دوم قرون وسطا را بیان کنید.

به سبب رونق شهرهای اروپایی و افزایش ثروت و رشد جمعیت شهری، نیاز به علم و آموزش بیشتر شد.

پادشاهان، فئودال ها، کلیسا و بازرگانان نیازمند افراد باسواد و حسابدان بودند. همچنین در آن دوره ضرورت وجود حقوق دانان برای حل و فصل دعاوی بیش از گذشته احساس می شد.

تهیه کننده سوالات متن درس پانزدهم تاریخ یازدهم انسانی: جناب آقای بهرام شفیعی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن تاریخ یازدهم انسانی روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. سروش

    بهترین سایت کمک درسی دنیا واقعا ازتون ممنون خیلی خیلی تشکر