در این نوشته با سوالات متن درس پنجم مطالعات نهم همراه شما نهمی ها هستیم.

سوالات متن درس پنجم مطالعات نهم

درس پنجم (پراکندگی زیست بوم های جهان)

١- زیست بوم (بیوم) چیست؟

زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه مشخصی را بوجود می آورند. )

۲-هر زیست بوم از چه چیزهایی تشکیل شده است؟

از چند بوم سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده است.

٣- وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟

به عوامل مختلفی چون آب و هوا و شکل ناهمواری ها، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک بستگی دارد.

۴-از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر .. دما.. و .. بارش .. بر نوع و میزان پوشش گیاهای اثر می گذارد.

۵- آیا تغییر دما و بارش بر پوشش گیاهی یک منطقه تأثیر می گذارد؟

با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر، پوشش گیاهی تغییر می کند. ۶-کدام عامل جزء عوامل تنوع زیست بوم ها نیست؟

الف) آب و هوا 

ب) شکل ناهمواری 

ج) جنس خاک

د) باد ( *)

۷-تأثیر دما و بارش در نوع و میزان پوشش گیاهی چیست؟

دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی توانند برویند. میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند.

۸-سطح زمین دارای چند زیست بوم است؟

8

۹-ناحیۀ توندرا در کجا قرار دارد؟

در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی

۱۰-ناحیۀ توندرا چه ویژگی هایی دارد؟

این ناحیه، زمستان های طولانی دارد و سرمای هوا در آن، بسیار شدید است، به طوری که به ۳۴درجه سانتی گراد زیر صفر نیز می رسد.

در این ناحیه، تابستان ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر ۱۲ درجه سانتی گراد است.

زمین های توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخ ها، در زیر خاک، باتلاق های کم عمق ایجاد می شود.  در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می توانند بر ویند. و بزرگ جثه ترین جانور توندرا، خرس قطبی است.

۱۱-در این ناحیه فقط گیاهانی چون خزه و گل سنگ می توانند بر ویند؟

الف) توندرا (*) 

پب) تایگا 

ج کاوان

۱۲-در جنوب توندرا کدام زیست بوم قرار دارد؟ 

الف) توندرا

ب) تایگا (*)

ج ساوان 

د) بیابان

۱۳-ناحیه تایگا در کدام قاره ها گسترش دارد؟

قاره های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی.

۱۴-ناحیه تایگا چه ویژگی هایی دارد؟

شش ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است.  بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی متر و زمین همیشه مرطوب است. و به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است. 

درختان این ناحیه، مانند کاج و سرو، همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند. 

تقریبا تمام جنگل های کشور کانادا از نوع تایگاست.

۱۵- درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟

الف) توندرا 

ب) تایگا (*)

جلساوان 

د) بیابان

۱۶-جنگل های کدام منطقه بخش عمده ای از چوب نرم برای کاغذ را تأمین می کنند؟

الف) توندرا

ب) تایگا (*)

جکاوان 

د) بیابان ()

۱۷- تمام جنگل های کدام کشور از نوع تایگا است؟

الف) کانادا (*)

ب) استرالیا 

ج آمریکا 

د برزیل 

۱۸-جنگل های بارانی استوایی در کجا گسترده شده است؟

این زیست بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است.

۱۹-جنگل های طبقاتی مربوط به کدام زیست بوم است؟

الف) توندرا

ب) جنگل های بارانی استوایی (*)

ج)ساوان 

د) بیابان

۲۰-ویژگی های زیست بوم جنگل های بارانی استوایی را بنویسید؟ 

در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود ۸۰ درصد و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی متر است. 

جنگل های بارانی استوایی چند طبقه اند. در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه تر و علف ها، که رشد بسیار سریعی دارند، وجود دارند. 

این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره ها، پرندگان، خزندگان و پستانداران در آن زندگی می کنند.

 درختان شاه پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوه سودانی، هوا و بامبو از جمله گیاهان این ناحیه اند.

۲۱-نمونه ای از گیاهان ناحیه جنگل های بارانی استوایی را نام ببرید.

درختان شاه پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوه سودانی، هوا و بامبو.

۲۲-کدام زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد؟

الف) توندرا

ب) جنگل های بارانی استوایی (*) 

ج)ساوان 

د) بیابان 

۲۳-ساوان چگونه ناحیه ای است؟

ساوان منطقه علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل های استوایی واقع شده است. بیشترین وسعت ساوان در قاره آفریقاست.

۲۴-ویژگی های ناحیه ساوان را بنویسید.

آب و هوای ساوان در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد.

25- ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است.

در ساوان، علف خواران تنومند چون گورخر، فیل، زرافه و کرگدن فراوان اند و گوشت خواران درنده، چون شیر از این گیاه خواران تغذیه می کنند.

۲۵-بیشترین وسعت ساوان در کدام قاره قرار دارد؟

قاره آفریقا

۲۶-کدام ناحیه دارای دو فصل خشک و مرطوب می باشد؟

الف) توندرا 

ب) تایگا 

ج)ساوان (*)

د) بیابان 

۲۷-درختان .. بائوباب .. از گونه های گیاهی مشهور ساوان هستند.

۲۸- بیابان به کجا گفته می شود؟

به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلی متر باشد، بیابان گفته می شود. 

۲۹- بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در کجا واقع شده اند؟

در مجاورت مدار رأس السرطان و رأس الجدی واقع شده اند، مانند صحرا در آفریقا، ربع الخالی در عربستان و لوت در ایران.

۳۰-کدام بیابان جزء بیابان های سرد جهان است؟

الف) ربع الخالی 

ب) گبی (*)

ج)سالوت 

د) صحرا

۳۱-بیابان ها از نظر پوشش گیاهی چگونه است؟

بیابان ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته های خاردار، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم اند یا آب را در خود ذخیره می کنند، می توانند در آنجا زندگی کنند.

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم مطالعات نهم : جناب آقای علی ندافی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن مطالعات نهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.