در این نوشته با سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم همراه شما دهمی های انسانی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین جزوه پرسش و پاسخ درس یازدهم اقتصاد پایه دهم رشته انسانی را در ادامه نوشته می توانید مشاهده کنید.

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

در اقتصاد کدام کشورها را پیشرفته تر می دانند؟

کشورهایی که از قدرت تولیدی بالاتر و درآمد بیشتری برخوردار باشند.

 1- اقتصاد پیشرفته کشورها به چه عواملی بستگی دارد؟ اقتصاد پیشرفته دارای چه ویژگی هایی است؟

افزایش قدرت تولید شرکت های تولیدی ، روش های مناسب کسب و کار و دادوستد، درآمد بالا،توزیع عادلانه درآمدها، تعداد کم بیکاران، نداشتن رکود اقتصادی، مقاومت در برابر شوک های اقتصادی، ثبات نسبی قیمت ها و بازارها، تامین نیازهای اولیه در شرایط بحرانی، اعتماد و همبستگی اجتماعی بالا، سطح سواد و بهداشت عمومی بالا، تاثیر گذاری در سطح منطقه و جهان

٢- منظور از توزیع عادلانه در آمدها در جامعه چیست؟

در طبقه بندی جمعیت بر اساس در آمد، در آمد طبقات ثروتمند(طبقات بالا نسبت به درآمد طبقات فقیر (طبقات پایین) خیلی زیاد نباشد .(بخش

عمده ثروت و درآمد جامعه در دست یکی دو طبقه بالای جامعه متراکم نشود.)

۳- منظور از شوک های اقتصادی چیست؟

بحران هایی که می تواند تعادل اقتصادی کشوری را بر هم بزند مانند افزایش ناگهانی قیمت انرژی، رکود اقتصادی جهانی

 ۴- ثبات نسبی قیمت ها و بازار ها چه پیامد مثبتی دارند؟

امکان برنامه ریزی وامنیت و پس انداز برای فعالیت های اقتصادی وجود خواهد داشت.

۵- مهم ترین مولفه های پیشرفت اقتصادی یک کشور شامل چه مواردی است؟

رشد اقتصادی، شاخص های توسعه انسانی نظیر بهداشت.سواد وامید به زندگی ، شاخص توزیع عادلانه درآمدها 

۶- منظور از رشد اقتصادی چیست؟ منشا رشد اقتصادی چیست؟

افزایش تولید و درآمد یک جامعه در دوره ای معین نسبت به دوره ماقبل را رشد اقتصادی می گویند. منشا رشد اقتصادی ، افزایش در منابع و ظرفیت های تولیدی، سرمایه گذاری بیشتر به کارگیری روش های بهتر و فناوری مناسب تر ، افزایش عرضه نیروی کار متخصص (سرمایه انسانی است.

۷- رشداقتصادی با الگوی مرز امکانات تولید چه رابطه ای دارد؟

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

هرچه منحنی مرز امکانات تولید به سمت راست حرکت کند نشان دهنده رشد اقتصادی است. هر چه رشد اقتصادی بیشتر شود نشان دهنده وجود امکانات تولید بیشتر و افزایش توانایی استفاده از امکانات تولید است.

با مقایسه دو نمودار بالا متوجه می شویم که جامعه در موقعیت ب نسبت به جامعه در موقعیت الف از رشد اقتصادی برخوردار شده است، یعنی میزان امکانات تولیدی اش از نقطه

به نقطه ۷ تغییر یافته است.( هرگاه امکانات تولید افزایش یابد شرایط تحقق رشد اقتصادی امکان پذیر می شود.)

 ۸- چرا رشد اقتصادی به افزایش رفاه اقتصادی منجر می شود؟

چون با رشد اقتصادی امکان تولید بیشتر کالا و خدمات ورفع نیازهای بیشتری برای مردم فراهم می شود . وقتی اقتصاد رشد می کند ، کشور قادر است از هر کالا و خدماتی مقدار بیشتری تولید کند و جامعه به درآمد بیشتری دسترسی پیدا می کند.

9- هر کشوری برای اینکه از مواهب رشد اقتصادی بیشتر بهره گیرد چگونه باید عمل نماید؟

باید بخشی از منابعی که می تواند جهت ساختن و مصرف کالاهای مصرفی در زمان حال استفاده کند، برای ایجاد سرمایه ها و توسعه روش های تولید بهتر برای آینده استفاده کند. یعنی سرمایه گذاری برای آینده صورت پذیرد.

۱۰- تفاوت دستیابی به کارآیی و رشد اقتصادی را با کمک نمودار زیر توضیح دهید.

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

در این نمودار مرز امکانات تولید برای دو کالای Xولانشان داده شده است. نقاط Aو Bبر روی مرز امکانات تولید قرار دارند یعنی از حداکثر ظرفیت های موجود تولید استفاده شده است.

در نقطه C که زیر خط منحنی امکانات قرار دارد واحد تولیدی ما نتوانسته از تمام امکانات استفاده کند و با رشد منفی روبه رو شده است و اقتصاد این واحد تولیدی در این نقطه ، ناکارآمد به نظر می رسد ولی اگر با خلاقیت و افزایش منابع تولید مواجه شود می تواند به نقطه Dبرسد. کارآیی به معنایی حداکثر استفاده از ظرفیت ها و امکانات تولید است ولی رشد اقتصادی به معنای فراتر رفتن از حداکثر تولید فعلی است.

در رشد اقتصادی ما منابع جدیدی یافته ایم که می توانیم از منحنی خود به سمت راست تمایل پیدا کنیم

۱۱- تولید ناخالص داخلی ( G.D.P ) چیست؟

ارزش پولی کل کالا و خدماتی که در داخل مرزهای یک کشور در طول یک سال تولید شده است.

۱۲- منظور از در آمد داخلی یک کشور چیست؟

کل درآمدهایی که در طول یک سال برای کشور به دست می آید.

۱۳- درآمد سرانه و تولید سرانه چگونه محاسبه می شود؟

 کل درآمد داخلی

کل تولیدات ناخالص داخلی ————= درآمد سرانه ———————— = سرانه تولید ناخالص داخلی کل جمعیت کشور کل جمعیت کشور

 ۱۴- در محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرند؟

علاوه بر محاسبه ارزش کالاهای تولید شده با یک واحد پولی یکسان ، باید ارزش خدمات ایجادشده مانند فعالیت های آموزشی ، بهداشتی، امنیتی ، تعمیراتی و… نیز محاسبه شود. ( هرجا سخن از تولید می شود منظور تولید هم کالا وهم خدمات است.).

در محاسبه تولید کل جامعه، ارزش تولیدات کالاهای نهایی در نظر گرفته می شود و قیمت کالاهای واسطه ای محاسبه نمی شود زیرا ارزش کالاهای واسطه ای در قیمت نهایی کالای مصرفی قرار گرفته است و اگر ارزش کالاهای واسطه ای را هم محاسبه کنیم دچار خطای تکرار می شویم یعنی دو بار ارزش این کالاها محاسبه شده است .

تولید داخلی یک جامعه فقط توسط شهروندان آن جامعه صورت نمی گیرد ، بخشی از آن تولید ممکن است متعلق به خارجی های حاضر در آن کشور باشد.

۱۵- در تولید ناخالص داخلی چه مواردی محاسبه نمی شود؟

 ۱- فعالیت هایی که در ازای آن پولی پرداخت نمی شود مانند فعالیت های خیریه یا کارهای منزل

۲ خرید و فروش کالاهای دست دوم یا کالاهی واسطه ای( چون در کالاهای نهایی محاسبه شده اند.)

3- فعالیت های قاچاق (چون هم غیرقانونی هستند و اطلاعات دقیقی از میزان آنها در دسترس نیست و هم محاسبه آن موجب

مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن آنها می شود.)

۱۶- تولید خالص داخلی چگونه محاسبه می شود؟ استهلاک چیست؟

 به کاهش ارزش یک کالا در طول زمان استهلاک گفته می شود. مثلا ارزش یک خودروی یک سال کار کرده کمتر از خودروی نوی کارنکرده است.

میزان استهلاک – میزان تولید ناخالص داخلی = میزان تولید خالص داخلی

۱۷- مهم ترین دلیل برای محاسبه و اندازه گیری تولید ناخالص داخلی چیست؟

 بر میزان تولیدات در طول زمان نظارت صورت گیرد و مشخص شود که در طول سال های مختلف میزان تولید چقدر افزایش یا کاهش داشته است.

۱۸- دریک جامعه فرضی کالاهای زیر تولیدشده است. با توجه به رقم این تولیدات تولید ناخالص داخلی و تولید خالص داخلی چقدر است؟

موادغذایی ۵۰ تن از قرارهرتن ۳۰۰۰۰۰۰ریال

* ماشین آلات ۵۰۰ دستگاه از قرارهردستگاه ۵میلیون ریال ، پوشاک ۱۵۰۰ عدد از قرار هر عدد ۵۰۰۰۰ ریال هزینه استهلاک و ارزش ماشین آلات خدمات ارایه شده ارزش پوشاک ۳ میلیون ۵۰=۱۵۰ میلیون ریال ارزش موادغذایی ، ماشین آلات =۵۵۰۰ میلیون = ۲۵۰۰ میلیون ریال پوشاک ۱۵۰۰× ۵۰۰۰۰-۷۵ میلیون ریال

خدمات ۷۵ = ۵۰ میلیون ریال ( =۲۵، ۲۶۲۵= ۵۰) استهلاک 259=۱۰۰ میلیون ریال (

۲۵۰۰ میلیون ریال) تولید ناخالص داخلی =۵۰+۷۵+۱۵۰+۲۵۰۰-۲۷۷۵ میلیون ریال تولید خالص داخلی =۱۰۰-۲۶۷۵۶۲۷۷۵ میلیون ریال (میزان استهلاک را از تولید ناخالص داخلی کم می کنیم)

 ۱۹- در یک کشور فرضی کالاهای زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به رقم این تولیدات :

الف) تولید ناخالص داخلی

ب) تولید خالص داخلی

ج) اگر جمعیت کل این کشور ۴۰ میلیون نفر باشد تولید خالص داخلی سرانه را محاسبه کنید.

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

۲۰- منظور از تولید داخلی اسمی (جاری) و تولید داخلی واقعی چیست؟ منظور از سال پایه چیست؟

 اگر مقدار کل کالاها و خدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را در قیمت این کالاها و خدمات در همان سال ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت اسمی(جاری) به دست می آید.

اگر مقدار کل کالاها و خدماتی که در یک جامعه در یک سال تولید شده است را در قیمت این کالاها و خدمات در سال پایه ضرب کنیم ارزش تولیدات به قیمت واقعی(ثابت) به دست می آید.

منظور از سال پایه یعنی سالی که قیمت تولیدات در آن سال برای سال های بعد ثابت در نظر گرفته شده است. مثلا اگر ارزش کل تولیدات یک کشور به صورت جاری در سه سال پیاپی ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ باشد و بیاییم مقدار تولیدات در سال دوم و سوم را در قیمت آن کالاها در سال نخست ضرب کنیم می گوییم سال اول سال پایه است.

بنابراین ممکن است ارزش واقعی تولیدات ۱۸۰،۱۲۵،۱۰۰ باشد یعنی افزایش ۵۰ واحدی ارزش تولیدات سال دوم ۲۵ واحدش ناشی از افزایش واقعی تولید و۲۵ واحد ناشی افزایش قیمت ها(تورم) باشد.

 

۲۴- آیا به صرف افزایش تولید و افزایش درآمد جامعه می توان ادعا کرد که یک کشور دارای پیشرفت و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی است؟

خیر اگردرآمد و تولید افزایش یابد ولی توزیع درآمدها عادلانه نباشد و بخش عمده ای از این ثروت در دست بخش کوچکی از جامعه باشد چنین جامعه ای از فقر و فاصله طبقاتی رنج می برد و جامعه ی پیشرفته ای به حساب نمی آید.

رشد درآمدی زمانی مطلوب است که ناعادلانه نباشد برخی کشورها مانند آمریکا و چین گرفتار نابرابری درآمدی هستند یعنی بخش عمده درآمد بالایشان در اختیار بخش کوچکی از جامعه است.

 ۲۵- شاخص دهک چیست و به چه منظوری از آن استفاده می شود؟

 یکی از شاخص های سنجش و بررسی وضعیت توزیع درآمد ها در کشورها است.

و نشان می دهد که جامعه چقدر به سمت عدالت اقتصادی و کاهش فاصله طبقاتی رفته است.

۲۶- شاخص دهک چگونه محاسبه می شود؟

 برای محاسبه این شاخص، مردم کشور را به ده گروه جمعیتی مساوی تقسیم می کنند . در طبقه بندی این ده گروه، سطح درآمد از کمترین به بیشترین مدنظر قرار می گیرد . به عبارت دیگر، گروه اول، که ده درصد اولیه جمعیت را تشکیل می دهند، کمترین درصد درآمد ملی و ده درصد آخر بیشترین درصد درآمد ملی را دارند. هر چه فاصله بین دهک ها بیشتر باشد توزیع درآمدها در ناعادلانه تر است.

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

۳۰- وقتی که درآمدهای مردم برای به دست آوردن شاخص دهک ها قابل ثبت نباشد اقتصاد دانان از چه روشی استفاده می کنند؟

برای به دست آوردن میزان اختلاف درآمد دهک ها نسبت به یکدیگر میزان اختلاف هزینه های زندگی خانوارها را محاسبه می کنند. یعنی مشخص می شود که هر خانوار در ماه یا سال چقدر هزینه می کند سپس بر اساس میزان هزینه ی زندگی خانوارها را در

دهک های مختلف قرار می دهند.

۳۱- شاخص توسعه انسانی (1.H.D) چیست ؟ و شامل چه مولفه هایی می شود؟

شاخصی برای اندازه گیری پیشرفت های اقتصادی کشورهاست که شامل میزان امید به زندگی ، میانگین تحصیلات، سرانه درآمد ناخالص ملی، میزان نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و جنسیتی،نرخ باروری، دسترسی به آب سالم، بهداشت و پایداری محیطی می شود.

به عبارت دیگر : شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص رشد اقتصادی، شاخص دهک( نابرابری درآمدی )، شاخص های آموزشی و بهداشتی است که میزان پیشرفت کشور را ارائه می دهد.

۳۲- شاخص پایداری محیطی شامل چه مواردی است؟

 میزان استفاده از انرژی های تجدید شونده و فسیلی، کاهش آلایندهای محیط زیست و گازهای گلخانه ای،نقصان منابع طبیعی و

تغییرات نواحی جنگلی

۳۳- منظور از الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی چیست؟

یعنی برای ارزیابی ها از پیشرفت باید در کنار شاخص های توسعه انسانی ، شاخص های دیگری مانند مبارزه با فساد، بهبود فضای کسب و کار، رشد علم و فناوری ، پیشرفت های فرهنگی و معنوی را هم در نظر گرفت نه صرفا به دنبال الگوی زندگی غربی برویم، الگویی که با شرایط فرهنگی، اقلیمی و تاریخی کشورمان سازگار باشد. 

۳۴- شاخص های رشد، توسعه و پیشرفت چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

رشد شامل افزایش تولید و درآمد است و جنبه کمی(عددی دارد. توسعه مجموعه ای از موارد کمی مانند تولید و در آمد و موارد کیفی مانند آموزش و بهداشت است. پیشرفت مجموعه ای از شاخص های رشد و توسعه و شاخص های فرهنگی و اجتماعی است.

۳۵- چه رابطه ای بین پیشرفت اقتصادی یک کسب و کار و پیشرفت اقتصاد ملی وجود دارد؟

هرگاه کسب و کاری با رونق و پیشرفت رو به رو شود بر میزان تولید و درآمد ملی و سایر شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اثر مثبت می گذارد.

۳۶- فرض کنید کل اقتصاد کشور ما ز دو شرکت تولیدی بزرگ تشکیل شده باشد . مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت اول برابر با یک میلیارد تومان و مجموع ارزش تولیدات سال جاری شرکت دوم، برابر با 500 میلیون تومان است . با توجه به این دو فرض به سؤالات زیر پاسخ دهید: تولید ناخالص داخلی اسمی کشور، برای سال جاری چقدر است؟

۱/۵ میلیارد تومان

اگر سهم هرکدام از شرکت ها در تولید ناخالص داخلی ثابت و مطابق با نسبت تولیدات آنها برای سال جاری باشد و نیز اگر اقتصاد کشور از سال قبل تا امسال ده درصد رشد داشته باشد، ارزش اسمی تولیدات هر دو شرکت را برای سال قبل، محاسبه کنید. | ۱/۱ میلیارد تومان ارزش اسمی شرکت اول = 1 میلیارد+۱۰۰ میلیون

و

۱۷ میلیارد تومان ۵۵۰ میلیون تومان ارزش اسمی شرکت دوم = ۵۰۰ میلیون ۵۰۰ میلیون 100 ۵۰۰۸میلیون

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم

همچنین ببینید: گام به گام درس یازدهم اقتصاد دهم

تهیه کننده سوالات متن درس یازدهم اقتصاد دهم انسانی: جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن اقتصاد دهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.