سوالات متن درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای

در این نوشته با سوالات متن درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱ تفکر و سواد رسانه ای

۱-آرفید – RFID چیست؟

پاسخ یکی از فناوری های روز سامانه ای به نام آرفید (RFID) است که برای بازشناسی چیزها به کار می رود.

۲-کاربرد آرفید – RFID را بنویسید.

پاسخ در این فناوری ،نوین ریز تراشه هایی به شکل برچسب یا پوشینه کوچک (کپسول) روی یک وسیله و حتی بدن انسان قرار داده میشود. این وسیله دارای یک مدار و یک آنتن بسیار کوچک است که در صورت دریافت امواج خاصی از یک دستگاه بازخوان موجی رادیویی از خود تابش می کند و اطلاعات درون خود را ارسال می نماید.

۳-تشابه خورشید و رسانه در زندگی ما چیست؟

هر دو همیشه در زندگی ما هستند و وجودشان برای ما عادت شده است بودنشان را بدیهی فرض کرده ایم و بر تمامی رخدادهای زندگی ما سایه افکنده اند بر ما تاثیر ،گذارند بدون آنکه حسشان کنیم همانطور که به فکر کسب مهارت برای استفاده درست از انرژی خورشیدی نیستیم به فکر مهارت برای استفاده درست از رسانه هم نیستیم.

۴-انواع سواد را نام ببرید.

سواد عاطفی – سواد ارتباطی – سواد مالی

۵-اولین بار …………… در سال ۱۹۶۵ از واژه سواد رسانه ای استفاده کرد.

مارشال مک لوهان.

۶-در مواجهه با رسانه ها چگونه باید رفتار کنیم؟

باید واقع بین باشیم.

۷-این دو ازان کیست؟

توضیح در مورد یک راه روشن و مستقیم (الهی) در برابر انواع راه های بیراهه ای که رسانه ها در برابرمان گسترده اند.

۸-سه مجموعه اینترنت را نام ببرید.

اینترنت اشیا اینترنت انسان – اینترنت رقمی (دیجیتال)

۹-رسانه چیست؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود پیام را به گیرنده منتقل می کند.

۱۰-رسانه فردی چیست؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن امکان فرستادن پیام به تعداد محدود ، مشخص ، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد مانند تلفن همراه.

۱۱-رسانه جمعی چیست؟

ابزاری است که پیام را به سرعت ، آسانی و هزینه کم به تعداد انبوه ، گونه گون و غیر قابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند مانند تلویزیون.

۱۲-مزایای رسانه چیست؟

آسانی ارتباط – افزایش اعتماد به نفس – معرفی راحت افراد دسترسی به اطلاعات آزاد – کاهش هزینه های آموزش.

۱۳-………. جزء مزایای رسانه نیست.

آسیب فیزیکی

۱۴-مزایا آموزش مجازی را بنویسید.

هزینه های آموزش کاهش می یابد آموزش همگانی می شود.

محدودیت های زمانی و مکانی کاهش می یابد.

امکان افزایی و تعامل جمعی و گروهی افزایش مییابد کیفیت و کمیت یادگیری افزایش می یابد.

دسترسی سریع و وسیع به منابع امکان پذیر می شود.

۱۵-چالش های آموزش مجازی را بنویسید.

ارتباطات اجتماعی انسانی کم م یشود دسترسی به اینترنت و فناوری مشکلاتی دارد دشواری زبانی و فرهنگی وجود دارد.

امکان ارتباط چهره به چهره با معلم کاهش مییابد امکان انتقال احساسات بی واسطه کاهش می یابد.

فردگرایی و تک بعدی شدن بیشتر می شود.

سرریز ،اطلاعات احتمال کاهش عمق آموزش را افزایش می دهد.

۱۶-مثال هایی از رسانه ها را نام ببرید؟

کتاب ، رادیو ، تلوزیون ، شبکه های مجازی ، روزنامه.

۱۷-رسانه چیست ؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود (پیام) را به گیرنده منتقل می کند.

۱۸-انواع رسانه را نام ببرید؟

فردی – جمعی.

۱۹-رسانه فردی چیست؟

ابزاری است که فرستنده به کمک آن امکان فرستادن پیام به تعداد محدود، مشخص ، طبقه بندی شده و قابل کنترلی از مخاطبان را دارد مانند تلفن همراه.

۲۰-رسانه جمعی چیست ؟

ابزاری است که پیام را به سرعت آسانی و هزینه کم به تعداد انبوه ، گونه گون و غیر قابل کنترلی از مخاطبان منتقل می کند مانند تلوزیون .

۲۱-مزایای رسانه چیست ؟

آسانی ارتباط – افزایش اعتماد به نفس – معرفی راحت افراد – دسترسی به اطلاعات آزاد – کاهش هزینه های آموزش.

۲۲-چالش های رسانه چیست ؟

کم شدن روابط اجتماعی – عدم سواد کافی و تجربه کافی عدم تشخیص صحیح از غلط – آسیب فیزیکی – تک بعدی شدن.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه