سوالات متن درس 1 مطالعات سوم


haladars مرداد 12, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس 1 مطالعات سوم

در این نوشته با سوالات متن درس 1 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 مطالعات سوم

١ -چه کارهایی در بیمارستان انجام می دهند تا نوزادان با یکدیگر عوض نشوند؟
الف) دور دست آن ها نواري می بندند که روي آن نام خانوادگی ،نام مادر، قد،جنسیت، وزن نوشته اند.
ب) کف پاي نوزاد را جوهري می کنند و روي کاغذ فشار می دهند و اثر کف پاي نوزاد را می گیرند.
2 -توانایی نوزاد دوماهه در دیدن و شنیدن چگونه است ؟
در دو ماهگی درست نمی بیند ولی صداها را خوب می شنود
3 -منظور از محل تولد و محل صدور در شناسنامه چیست ؟

منظور از محل تولد مکانی است که شخص به دنیا آمده است و محل صدور مکانی که شناسنامه صادر و دریافت شده است

4 -چرا هنگام بغل کردن نوزاد باید مراقب سرش باشیم ؟

چون نوزاد نمی تواند سرش را نگه دارد.
5 -شناسنامه چه اهمیتی داردونشان دهنده ي چه چیزهایی است؟
شناسنامه ي هر کسی نشان می دهد که او کیست . و از کدام خانواده و اهل کدام کشور است.
6 -چرا باید در نگهداري شناسنامه دقت کنیم ؟
چون براي خیلی کارها مانند ثبت نام در مدرسه ، گرفتن دفترچه ي بهداشتی ، ازدواج و کار از شناسنامه استفاده می کنیم براي همین باید در نگهداري آن دقت کنیم 
7-چه اطلاعاتی در صفحه ي اوّل شناسنامه ثبت شده است ؟

نام و نام خانوادگی ، نام پدر، نام مادر، تاریخ تولّد
(روز / ماه/ سال) شماره ي ملّی ، محلّ تولّد ، محلّ صدور شناسنامه

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه