در این نوشته با سوالات متن درس 1 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 مطالعات ششم

 ١. یکی از نیازهای اجتماعی ما انسان ها چیست؟

دوستی

۲. چرا انسان به تنهایی نمی تواند زندگی کند؟

چون انسان موجودی اجتماعی است.

۳. خداوند در سرشت ما انسانها چه چیزهایی قرار داده است؟

میل به محبت کردن و محبت دیدن و نیاز به برقراری ارتباط با دیگران

۴.آیا داشتن دوستان خوب مزایا و فواید زیادی دارد؟

انسان از صحبت کردن و همنشینی با دوستان خوب لذت می برد. هر یک از ما گاهی با موضوعاتی برخورد می کنیم که می خواهیم درباره آنها با دیگران صحبت و همفکری کنیم.

-نکته-همه ما دوست داریم گاهی شادی ها با ناراحتی های خود را با دوستانمان در میان بگذاریم. صحبت کردن با دوست عاقل و صبور باعث می شود احساس سبکی و آرامش کنیم.

 همه ما در زندگی به کمک دیگران نیاز داریم. دوستان به ما در مشکلات یاری می کنند.

 یکی دیگر از فواید مهم دوستی این است که انسان از طریق همنشینی و گفت وگو با دیگران چیز های جدیدی یاد می گیرد و به آگاهی های خود می افزاید.

۵. یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی چیست؟

انتخاب دوست

۶. چرا انتخاب دوست یک موضوع مهم است؟

چون رفتار و اخلاق دوستان در ما تأثیر می گذارد و ما نیز تأثیراتی بر دوستان خود داریم. دوست خوب مایه آرامش انسان است.

۷. آیا هر فردی را می توان به عنوان دوست انتخاب کرد؟

خیر با هر کسی نمی توان دوستی کرد و همه افراد برای دوستی و رفاقت شایستگی ندارند.

۸. چرا باید در انتخاب دوست بسیار دقت کنیم؟

گاه ممکن است یک دوست، مسیر آینده و زندگی دوستش را به سوی موفقیت و سعادت تغییر دهد و گاه ممکن است در شرایطی، یک دوست موجب ناراحتی و سر شکستگی دوست خود شود؛ به همین دلیل باید در انتخاب دوست بسیار دقت کنیم.

۹. ویژگی های دوست خوب را نام ببرید؟

دوست خوب، خیرخواه شما است و شما را از کارهای بد و نامناسب باز می دارد. دوست خوب با شما صادق و یکرنگ است. دوست خوب خوش اخلاق و با ادب است.

۱۰. امیرمؤمنان حضرت علی بن ابیطالب (ع) در نامه خود به فرزندشان امام حسن (ع) چه فرمودند؟

با نیکان همدلی و رفاقت کن تا از آنان باشی و از بدان جدا شو تا از آنان نباشی.

۱۱. سخنان امام علی (ع) درباره ی دوست را بنویسید؟ 

کسی را برای دوستی انتخاب کن که تو را از بدیها و کارهای نامناسب بازدارد؛ زیرا چنین دوستانی به تو یاری می رسانند و سبب پیشرفت تو می شوند.

– دوست کسی است که در پشت سر هم صادق باشد؛ یعنی حقوق دوست خود را صادقانه رعایت کند و با او یکرو باشد.

– هر کس ادب ندارد، عقل هم ندارد.

۱۲. پیشوایان بزرگ دینی درباره دوستی به ما چه توصیه می کنند؟

با افراد عاقل، با ایمان و نیکوکار دوستی کنیم، آنها از ما می خواهند که از دوستی با افراد دروغگو، بخیل و سخن چین خودداری کنیم.

۱۳. پیامبر عزیز ما حضرت محمد (ص) درباره دوستی چه می فرمایند؟

بدترین افراد کسانی هستند که میان مردم سخن چینی می کنند و بین دوستان جدایی می اندازند.