سوالات متن درس ۱ هدیه چهارم


haladars مرداد 25, 1401 دقیقه مطالعه
سوالات متن درس ۱ هدیه چهارم

در این نوشته با سوالات متن درس 1 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 هدیه چهارم

سری اول سوالات متن درس 1 هدیه چهارم

1: آیه ی (( أن الله على کل شی قدیر وأن الله قد أحاط بکل شی علما )) را معنی کنید.

پاسخ : خداوند بر هرچیز تواناست و علم او برهمه چیز احاطه دارد.

2 : آیه ی (( أن الله على کل شی قدیر وأن الله قد أحاط بکل شی علما )) به کدام صفت های خدا دلالت دارد؟

پاسخ : قدرت و توانایی، علم و دانایی

3 : ارتباط (( أن الله على کل شی قدیر وأن الله قد أحاط بکل شی علما )) با درس رشد دانه چیست؟

پاسخ : خداوند با علم و قدرت بی کران خود نیازهای همه ی موجودات را می داند و آن ها را خلق کرده است. 

4 : اگر همه ی دندان ها یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد؟

پاسخ : قیافه ی ما زشت می شد و نمی توانستیم همه ی غذا ها را بخوریم و سلامتی ما به خطر می افتاد.

5 : وجود انواع دندان ها کدام نیاز ما را برطرف می کند؟ 

پاسخ : نیاز ما به خوردن انواع غذاهای مختلف را برطرف می کند.

6 : خداوند نیاز نوزاد به چهار گروه غذایی برای رشد را چگونه برطرف کرده است؟

پاسخ : همه ی آن ها را در شیر مادر قرار داده است.

7 : دانه برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارد؟

پاسخ : به آب و هوا و خاک ونور و گرما نیاز دارد.

8 : چرا خداوند شب را آفریده است ؟

پاسخ : برای استراحت ما، تا با انرژی کافی برای روز جدید داشته باشیم.

9 : نمونه هایی از چگونگی رفع نیاز جانوران توسط خدا را بیان کنید.(دو مورد)

پاسخ : دریا را خانه ی ماهی ، گیاهان و موجودات ریز دریایی را غذای ماهی و باله و دم را برای حرکت ماهی آفریده است همچنین جنگل و کوهستان را خانه ی خرس ، میوه های جنگلی وعسل وماهی را غذای خرس و دست و پا را برای حرکت آن

خلق کرده است.

10 : گاو و گوسفند به منظور رفع کدام یک نیاز های ما آفریده شده اند؟ 

پاسخ : انسان از شیر و گوشت آن ها برای غذا از پوست وپشم آن ها برای تهیه ی لباس و از استخوانش برای ساخت ابزار و… استفاده می کند.

سری دوم سوالات متن درس 1 هدیه چهارم

سوال 1)دانه برای رشدبه چه چیزهایی نیازدارد؟

جواب)به آب و هواوخاک ونوروگرمانیازدارد.

سوال2)خداوندنیازنوزادبه چهارگروه غذایی را چگونه برطرف کرده است؟

جواب )همه ی آن ها را درشیرمادرقرار داده است.

سوال3)وجودانواع دندان ها کدام نیازمارابرطرف می کند؟

جواب )نیاز ما به خوردن انواع غذاهای مختلف رابرطرف می کند.

سوال4)اگرهمه ی دندان ها یک شکل بودندچه اتفاقی می افتاد؟

جواب)قیافه ما زشت می شدونمی توانستیم انواع غذاها رابخوریم.

سوال 5)آیه)) ان الله علی کل شی قدیروان الله قداحاط بکل شی علما (( به کدام صفت های پروردگاراشاره دارد؟

جواب  )به صفت های توانایی وعلم خدا اشاره دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه