در این نوشته با سوالات متن درس 1 پیام هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 1 پیام هشتم

1- چرا در نگاه اول به پدیده های جهان بسیاری از جزییات را نمی بینیم؟

معمولاً نگاهی سریع و گذراست؛ به همین دلیل در نگاه اول بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده میماند

2 -چگونه می توانیم شگفتیهای جهان را بهتر دریابیم؟

کافی است دست کم برای یک روز نگاهمان را به جهان تغییر دهیم تا برای اولین بار به برخی شگفتیها پی ببریم.

3- امام علی(ع)درباره شگفتی آفرینش انسان چه می فرماید؟

از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکه ای چربی نگاه میکند با پاره ای گوشت سخن میگوید و با چند استخوان هاریز میشنود

4-چرا خدا دنیا را پرا زیبایی و نعمت ها کرده است؟

تا بدانیم چقدر ما را دوست دارد.

5 -وظیفه ما در مقابل خدا و نعمتهایش چیست؟

پس ما نیز او را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم این همان راهی است که نتیجه اش رسیدن به بهشت زیبای خداست

برچسب شده در: