سوالات متن درس ۱۰ هدیه پنجم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۰ هدیه پنجم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۰ هدیه پنجم

۱-حرم کدام امامان شیعه در سامرا قرار دارد ؟

امام هادی ع و امام حسن عسکری ع

۲-نام پدر امام هادی ع چیست ؟

امام جواد ع

۳-متوکل از چه چیزی در مورد امام هادی ع می ترسید ؟ و دستورش چه بود؟

ازاتحاد و همدلی ایشان با مردم – دستور داد امام را با زور و اجبارازمدینه به سامرا بیاورند .

۴-پایتخت حاکمان عباسی کجا بود ؟

سامرا

۵-متوکل مرقد کدام امام شیعه را تخریب کرد ؟

امام حسین ع

۶-حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در کجاست ؟

شهر ری

۷-حضرت عبدالعظیم حسنی از شاگردان کدام امام بود ؟

امام هادی ع

۸-امام جواد ع پدر کدام امام است ؟

امام هادی ع

۹-کدام خلیفه ی عباسی در زمان امام هادی ع حکومت می کرد ؟

متوکل

۱۰کدام امام فرزند امام هادی ع است؟

امام حسن عسکری ع

۱۱-حرم امام هادی ع و امام حسن عسکری ع در کجاست ؟

سامرا

۱۲-دو نمونه از ویژگی های اخلاقی امام هادی ع را نام ببرید .

باهوش و با استعداد – بسیار مهربان

۱۳-امام هادی ع چگونه به نیازمندان کمک می کرد ؟

قبل از آنکه نیازمند سخنی بگوید به او کمک می کرد آنقدر که بتواند مشکلش را حل کند .

۱۴-حدیثی از امام هادی ع درباره موفقیت بنویسید .

به جای اینکه برای عدم موفقیت های گذشته حسرت واندوه بخوری با داشتن تصمیم و اراده قوی آن هارا را جبران کن

۱۵-امام هادی ع را از کدام شهر به سامرا آوردند ؟

مدینه

۱۶-حرم امام حسین ع را چه کسی تخریب کرد ؟

متوکل

۱۷-امام هادی ع را از …………. به ………….. آوردند .

مدینه – سامرا

۱۸-…………… فرزند امام هادی ع بود.

امام حسن عسکری ع

۱۹-حرم ………………… در شهر ری است .

حضرت عبالعظیم حسنی

۲۰-حضرت …………… از شاگردان امام هادی ع بود .

عبدالعظیم حسنی

۲۱-…………….. از راه دیدار های مخفیانه و نامه نگاری با مردم ارتباط داشت .

امام هادی ع

۲۲-حرم امامان …………. و…………. در سامرا قرار دارد .

امام هادی ع و امام حسن عسکری ع

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه