سوالات متن درس ۱۱ تفکر و سواد رسانه ای

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۱ تفکر و سواد رسانه ای همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۱ تفکر و سواد رسانه ای

۱-هر کس برای چگونگی انتخاب و چینش خبرها بر اساس چی عمل می کند؟

بر اساس دیدگاهها و ارزش خود عمل می کند.

۲-چرا هر رسانه ارتباط جمعی باید در بین حوزه گسترده ای از دادههای خبری و اطلاعاتی که دنیای امروز درگیر آن است دست به گزینش بزند؟

زیرا هرگز قادر نیست تمامی حوادث و اطلاعات را منعکس نماید.

۳-دروازه بانی خبر را توضیح دهید.

دروازه بانی فرایند گسترده ای از کنترل ،اطلاعات شامل تمام جنبههای رمزگذاری ،پیام نه فقط ،انتخاب بلکه ممانعت از نشر انتقال شکل دهی ارائه و ،عرضه ،تکرار زمان بندی در طول مسیر انتقال از منبع به گیرنده است. به عبارتی دیگر دروازه بانی شامل تمام جنبه های انتخاب نگه داشتن و کنترل پیام است.

۴-عبارت لطفا لا به لای سطرها را بخوانید به چه معناست؟

دیدگاهها و ارزش های تولید کننده پیام در انتخاب کلمات تصاویر صداها و همه ابزارهایی دخالت دارد که برای انتقال یک پیام رسانه ای به کار میرود. اما این ارزشها و دیدگاه ها در نگاه اوّل و به راحتی قابل تشخیص نیست مخاطب منفعل در صورتی که پیوسته در رویارویی با این گونه پیام ها قرار گیرد تحت تأثیر عقاید و ارزشهای سازندگان پیام قرار می گیرد و آنها را می.پذیرد به ویژه وقتی برخی دیدگاه ها کم رنگ و بی اهمیت انگاشته یا حذف شده باشد.

۵-برجسته سازی چیست؟

استخراج یک پیام از میان دیگر پیامها یا از میان عبارتهای یک پیام در حالی که موضوعات دیگر مطرح شده از سوی رسانه کوچک و کم اهمیت جلوه ،کند برجسته سازی نام دارد.

۶-…………. در هر کدام از رسانه های جمعی ، به شیوه ای خاص انجام می شود.

برجسته سازی در هر کدام از رسانه های جمعی ، به شیوه ای خاص انجام می شود.

۷-برجسته سازی یک خبر در مطبوعات چگونه صورت می گیرد؟

برجسته سازی یک خبر در مطبوعات با استفاده از فنون صفحه بندی اندازه عنوان استفاده از عکس نقش طرح و جایگاه خبر در صفحه انجام می شود.

۸-برجسته سازی خبر در رادیو چگونه صورت می گیرد؟

در رادیو برجسته سازی با اولویت دهی در ترتیب شنیدن خبر میزان زمان اختصاص داده شده به آن و نیز تغییر در لحن و صوت گوینده انجام می شود.

۹-برجسته سازی خبر در تلویزیون چگونه صورت می گیرد؟

در تلویزیون برجسته سازی خبر با اولویت دادن به خبر استفاده از خلاصه خبر میزان زمان اختصاص داده شده استفاده از عکس، دستانه (اسلاید)، فیلم … صورت می گیرد.

۱۰-خبر چیست؟

خبر گزارشی از رویدادهای واقعی و عینی است که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد.

۱۱-هر کس برای چگونگی انتخاب و چینش خبرها بر اساس چه عمل میکند مثال بزنید؟

بر اساس دیدگاه ها و ارزشهای خود مثلاً کسی که اخبار سیاسی داخلی را مهم تر میداند نسبت به کسی که ورزش برایش ارزشمند است از ترتیب متفاوتی برای چینش اخبار و اختصاص زمان استفاده کرده است.

۱۲-دروازه بانی خبر چیست؟

تجربه ای که شما در خصوص گزینش چینش و پردازش چند خبر از بین تعداد زیادی از اخبار داشتید نمونه بسیار ساده ای از دروازه بانی خبر است.

۱۳-دروازه بانی چه فرآیندی است؟

دروازه بانی فرایند گسترده ای از کنترل ،اطلاعات شامل تمام جنبههای رمزگذاری ،پیام نه فقط ،انتخاب، بلکه ممانعت از نشر، انتقال شکل دهی ارائه و ،عرضه ،تکرار زمان بندی در طول مسیر انتقال از منبع به گیرنده است به عبارتی دیگر دروازه بانی شامل تمام جنبه های انتخاب نگه داشتن و کنترل پیام است.

۱۴-برجسته سازی چیست؟

یکی دیگر از راهکارها و شیوه هایی که رسانه ها در انتقال پیام به کار می گیرند برجسته سازی است. استخراج یک پیام از میان دیگر پیامها یا از میان عبارتهای یک پیام؛ در حالی که موضوعات دیگر مطرح شده از سوی ،رسانه کوچک و کم اهمیت جلوه کند برجسته سازی نام دارد.

۱۵-دیدگاه ها و ارزش های تولید کننده ی پیام در انتخاب به چه چیزهای دخالت دارد؟

به کلمات و تصاویر و صداها و همه ی ابزاری که برای انتقال یک پیام رسانه ای به کار می رود.

۱۶-آیا همه ی اخبار ها مشابه اند ؟

خیر – زیرا چند نفر پیام را مینویسند شاید خبرها متفاوت باشند.

۱۷-ایا رسانه ها بی طرفند؟

خیر زیرا برای نوشتن خبر باید حتما به یک طرف گرایش یافت.

۱۸-در تلوزیون برجسته سازی خبر چگونه صورت می گیرد؟

اولویت دادن به خبر استفاده از خلاصه خبر میزان زمان اختصاص داده شده.

۱۹-هر کس برای انتخاب خبر برچه اساسی انتخاب می کند؟

ارزش ها

۲۰-کدام ایه قرآن در مورد تحقیق خبرها اشاره می کند.

ابراهیم

۲۱-آر اف آی دی ها مربوط به چه شاخه ای از علوم می شود؟

فناوری اطلاعات

۲۲-عنصر اصلی در « تبلیغات » چیست؟

مخاطب است .

۲۳-رسانه ها با چه تکنیکی در ذهن مخاطب همهٔ اعضای هر جمع را به یک گونه در ذهن گیرندگان پیام قالب میزنند؟

تکرار و تعمیم

۲۴-تا نباشد چیزکی مردم نگویند «چیزها نشان دهندهی کدام فن رسانه ای است؟

سوت قطار

۲۵-کدام گزینه بیشتر از بقیه گزینه ها کار برجسته سازی یک خبر را در برنامه خبری تلویزیون انجام می دهد؟

سرتیر خبر قرار گیرد.

۲۶-نقش یک مهندس پیام در ساخت یک پیام رسانه ای درست مشابه نقش ……. می باشد.

نقش یک مهندس پیام در ساخت یک پیام رسانه ای درست مشابه نقش معمار – ساختمان می باشد.

۲۷-اگر یک پیام در زمان حال و آینده مقدار زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد این همان ارزش خبری …………….. می باشد.

اگر یک پیام در زمان حال و آینده مقدار زیادی از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد این همان ارزش خبری مجاورت می باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه