در این نوشته با سوالات متن درس 11 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس 11 پیام های آسمانی نهم

1-پیام آیه شریفه «اَلَّذینَ یُنِفقونَ اَموالَهُم بِاللَّیلِ وَ النَّهار سِرًّا وَ عَلاِنیَه فَلَهُم اَجرُهُم عِندَ رَبّهِم» چیست؟

تشویق به انفاق و اعطای مال است.

2-پیامبر اکرم (ص) دلیل این که در میان مردم گرسنه یا برهنه ای پیدا می شود را چه می دانند؟

این که ثروتمندان حقوق واجب اموال خود را نپرداخته اند.

3-پیامبر اکرم (ص) کدام انفاق مستحب را پس از مرگ مؤمن باقی می داند؟

وقف پس از مرگ مؤمن مانند صدقه جاریه ای می ماند.

4-زکات در اصل به معنی ……….. از دلبستگی ها و آلودگی هاست.

پاک شدن

5-زکات فطره …………………از زکات است.

نوعی

6-برای پرداختن خمس لازم است برای خود ……………. داشته باشیم.

سال مالی

7-قرض نوعی انفاق ………….. است که بسیار بر آن تاکید شده است.

مستحب

8-ثواب صدقه ده برابر و ثواب قرض …………..برابر است.

هجده

9-زکات به غلات دام و …………. تعلق می گیرد.

سکه ها

10-حکمت انفاق از جانب خدا چیست؟

توزیع ثروت میان فقرا و جلوگیری از انحصار در دست ثروتمندان است.

11-راه کار دین اسلام برای حل مشکل فقر در جامعه چیست؟

انفاق می باشد.

12-انفاق واجب چند نوع است؟

واجب و مستحب

13-وقف به چه معناست؟

وقف یعنی انسان در راه جلب رضایت خداوند مالکیت بخشی از اموال را از دست خود خارج کنیم و استفاده آن را یا استفاده از درآمد آن را به دیگران بسپاریم.

برچسب شده در: