سوالات متن درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۳ پیام های آسمانی هفتم

۱-با توجه به فرمایش پیامبر، خداوند ایشان را برای چه فرستاده است؟

برای تعلیم و آموزش مردم

۲-به نظر شما چرا پیامبر در مسجد هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟

خواست اهمیت علم و دانش و فراگیری علم را یادآور شود و ارزش آن را نشان دهد.

۳-پیامبر در چه جامعه ایی به پیامبری برگزیده شد؟

در جامعه ایی که کسی به علم و دانش اهمیّت نمی داد و تعداد اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

۴-پیامبر اکرم در مورد فراگیری علم و دانش چه می فرماید؟

هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۵-ترجمه ی آیه ی «قُل ربِّ زِدنی عِلماً» چیست؟

بگو، پروردگارا، دانش مرا بیفزا

۶-دلیل تاکید دین اسلام بر کسب دانش چیست؟

رسیدن به اهداف و رستگاری – نجات از بیراهه ها و پرتگاه ها – قدم برداشتن در مسیر درست زندگی

۷-امام صادق (ع) درباره ی ارزش دانش چه می فرماید؟

کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هر چه سریعتر حرکت می کند، از مقصدش دورتر می شود.

۸-چه کسانی می توانند به اهداف خود برسند؟

کسانی که به راه خود علم و آگاهی داشته باشند

۹-پیدا کردن راه درست زندگی بدونِ ………. و ………. امکان پذیر نیست.

دانش و بینش

۱۰-موفّقیت های علمی مسلمانان در چه زمان هایی بیشتر روی داده است؟

در زمان هایی که در کنار توجه جدّی به علم و دانش، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند

۱۱-مراحل علم آموزی را به ترتیب نام ببرید.

سکوت – گوش دادن – به خاطر سپردن – عمل کردن – آموزش به دیگران

۱۲-نمونه هایی از پیشرفت های علمی دانش آموزان و کشور عزیزمان ایران را نام ببرید.

موفقیت در المپیادهای علمی – ساخت ماهواره – پیشرفت و دستیابی به فناوری پیچیده ی هسته ایی …

۱۳-عالمان چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟

هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند

۱۴-انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی دارد؟

سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی

۱۵-چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند؟

پیامبر فرمودند: این افراد همگی مشغول انجام کارهای نیک هستند، اما خداوند مرا برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده است

۱۶-پیامبر برای تشویق مؤمنان به فراگیری دانش چه فرمودند؟

ای مردم، بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است، با هر قدمی که بر می دارد، در کارنامۀ اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود. فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند مهربان آمرزش می طلبد

۱۷-عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟

هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۱۸-خداوند به ما آموخته است که برای افزایش علم خود؛ از او چه بخواهیم؟

وَ قُل رَبِّ زِدنی عِلماً

بگو پروردگارا دانش مرا بیفزا

۱۹-انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود

۲۰-جابر بن حیان (پدر علم شیمی) یکی از این چهار هزار شاگردی بود که سال ها نزد …………. کسب علم می کرد.

امام صادق (ع)

۲۱-بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با یک مثال آن را توضیح دهید.

موفقیت های علمی مسلمانان همواره در زمان هایی روی می داد که در کنار توجه، به کسب علم و دانش، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند

مانند:

  • موفقیت دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی ریاضی با وجود مشکلات جنگ تحمیلی
  • ساخت و پرتاب ماهواره و موجود زنده به فضا
  • دست یابی به فناوری پیچیده هسته ای

۲۲-عالمان چگونه مردم را از انحراف نجات می دهند؟

هنگامی که شیطان تلاش میکند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند. (فرمایش رسول خدا)

۲۳-بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با ذکر یک مثال توضیح دهید.

موفقیت های علمی مسلمانان همواره در زمان هایی روی می داد که در کنار توجه جدی به کسب علم و دانش از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند به عنوان مثال می توان به گسترش علم در زمان امام جعفر صادق «علیه السلام» اشاره کرد. در مجالس گوناگون درس ایشان چهار هزار نفر شرکت می کردند که از میان آنها دانشمندان بزرگی مانند جابرابن حیان تربیت شدند.

۲۴-انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد؟

انجام کار بدون دانش و بینش انسان را از رسیدن به هدف دور می کند و هر چه انسان بیشتر تلاش کند کمتر به نتیجه دلخواه دست خواهد یافت.

۲۵-با توجه به فرمایش پیامبر ، خداوند ایشان را برای چه فرستاده است؟

برای تعلیم و آموزش مردم

۲۶-به نظر شما چرا پیامبر در مسجد همنشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند .

خواست اهمیت علم و دانش و فراگیری علم را یادآور شود و ارزش آن را نشان دهد.

۲۷-پیامبر در چه جامعه ایی به پیامبری برگزیده شد؟

در جامعه ایی که کسی به علم ودانش اهمیّت نمی داد و تعداد اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

۲۸-پیامبر اکرم در مورد فراگیری علم و دانش چه می فرماید؟

ای مردم ؛ بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است ، با هر قدمی که بر می دارد ، در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود .فرشتگان بالهایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند طلب آمرزش می کند.

۲۹-پیامبر درباره برتری عالمان چه می فرماید؟

هنگامی که شیطان تالش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریبکارانه از راه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۳۰-ترجمه ی آیه ی « قُل ربِّ زِدنی عِلماً » چیست؟

بگو، پروردگارا ، دانش مرا بیفزا.

۳۱-دلیل تاکید دین اسلام بر کسب دانش چیست؟

۱.رسیدن به اهداف و رستگاری

۲.نجات از بیراهه ها و پرتگاهها

۳.قدم برداشتن در مسیر درست زندگی

۳۲-امام صادق(ع) درباره ی ارزش دانش چه می فرماید؟

کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هر چه سریعتر حرکت می کند، از مقصدش دورتر می شود.

۳۳-چه کسانی می توانند به اهداف خود برسند؟

کسانی که به راه خود علم و آگاهی داشته باشند.

۳۴-پیدا کردن راه درست زندگی بدونِ ………. و ………. امکان پذیر نیست.

دانش و بینش

۳۵-موفّقیت های علمی مسلمانان در چه زمانهایی بیشتر روی داده است؟

در زمانهایی که در کنار توجه جدّی به علم و دانش ، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند .

۳۶-مراحل علم آموزی را به ترتیب نام ببرید.

۱.سکوت

۲.گوش دادن

۳.به خاطر سپردن

۴.عمل کردن

۵.آموزش به دیگران

۳۷-نمونه هایی از پیشرفت های علمی دانش آموزان و کشور عزیزمان ایران را نام ببرید.

۱.موفقیت در المپیادهای علمی

۲.ساخت ماهواره

۳.پیشرفت و دستیابی به فناوری پیچیده ی هسته ایی

۳۸-عالمان چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟

هنگامی که شیطان تالش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریبکارانه از راه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

۳۹-انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی دارد ؟

سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه