سوالات متن درس ۱۴ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۴ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۴ مطالعات چهارم

۱-شهر کرمانشاه در کجا قرار دارد؟

در غرب ایران و مرکز استان کرمانشاه و در میان رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد

۲-کرمانشاه چه ویژگی‌هایی دارد؟

بارندگی نسبتا خوب چشمه و رودهای پرآب مناظر زیبا دارد

۳-در شهر کرمانشاه آثار باستانی از کدام دوره وجود دارد؟

دوره‌های هخامنشی اشکانیان ساسانیان را می شود

۴-به چه دلیل گردشگران نظرشان به طاق بستان جلب می‌شود

هم آثار تاریخی مهمی دارد و هم مکان زیبایی و خوش منظره است

۵-چه آثاری در طاق بوستان وجود دارد

مجموعه‌ای از سنگ نوشته‌ها و سنگنگاری‌های دوره ساسانیان در این مکان قرار دارد

۶-پس از اشکانیان چه قومی به قدرت رسید

حکومت ساسانیان

۷-سنگ نگاره موجود در طاق بستان مربوط به چه کسانی است

تاجگذاری خسرو پرویز

۸-سنگ نگاره موجود در طاق بستان مربوط به چه کسانی است

تاجگذاری خسرو پرویز اردشیر دوم شاهپور دوم و سوم که همه از پادشاهان ساسانی بودند

۹-با ضعیف شدن حکومت اشکانی چه اتفاقاتی رخ داد

جنگ میان فرمانروایان برای گرفتن حکومت رخ داد و یکی از آن فرمانروایان اردشیر بود

۱۰-اردشیر نوه چه کسی بود

ساسان

۱۱-حکومت ساسانی چگونه نامگذاری شد

اردشیر با جنگ با اشکانیان پیروز شد و خود را شاه خواند او حکومتی را به وجود آورد که به نام جدش ساسانیان نامید

۱۲-در زمان ساسانیان وضعیت معماری چگونه بود

معماری و سنگ تراشی پیشرفت زیادی کرد در این دوره همانند گذشته هنرمندان رویدادهای مهم را مانند پیروزی یادگاری روی سنگ‌های بزرگ کوه کنده کاری می‌کرد

۱۳-هنرمندان برای یادگاری نگه داشتن پیروزی و چه کاری انجام می‌دادند

به یادگار روی سنگ‌های بزرگ کوه کنده کاری می‌کردند

۱۴-یکی از شاهان قدرتمند ساسانی چه نام داشت

شاپور اول

۱۵-شاپور اول توانست چه کارهایی را انجام دهد

توانست بر رومی‌ها پیروز شود امپراطور روم را اسیر کند

۱۶-صحنه تسلیم شدن امپراطور روم بر بدنه کوه فارس به دستور چه کسی بود

شاپور اول

۱۷-نام یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی چیست

انوشیروان

۱۸-در زمان انوشیروان چه تغییراتی در ایران به وجود آمد

شهرهای بزرگ ساخته شد همچنین کاخ‌های باشکوهی برای خود ساخت

۱۹-ساخت دانشگاه بزرگ جندی شاپور در خوزستان به دستور چه کسی بود

خسرو انوشیروان ساخته شد

۲۰-دانشگاه جندی شاپور در کجا قرار دارد

خوزستان

۲۱-در ایران باستان مردم پیرو چه دینی بودند

دین زرتشت

۲۲-بقایای آتشکده‌ها در کجا قرار دارد

کرمانشاه

۲۳-به خاطر وجود چه چیزی در خوزستان دانش پزشکی رونق گرفت

وجود دانشگاه جندی شاپور

۲۴-زرتشتیان چه قومی بودند

آتش را منقبض می‌شمردم و آتشکده اهورا مزدا را نیایش می‌کردند

۲۵-کتاب زرتشتیان چه نام دارد

اوستا

۲۶-سه پایه اصلی دین زرتشت چیست

پندار نیک گفتار نیک کردار نیک

۲۷-کدام دین آتش را مقدس می‌شمارد

دین زرتشت

۲۸-در بی ستون چه نگاره‌ای وجود دارد

نگاره پیروزی داریوش بزرگ و مخالفانش

۲۹-حکومت ساسانی چگونه از بین رفت

وقتی حضرت محمد سلام الله علیه به پیامبری مبعوث شد به پادشاه ساسانی نامه نوشت او را به اسلام دعوت کرد اما این دعوت را نپذیرفت و مردم روز به روز ناراضی‌تر می‌شدند

۳۰-پادشاه ساسانی که دعوت پیامبر را نپذیرفت که نام داشت

خسرو پرویز

۳۱-مردم دوره ساسانی به چه دلیل از اوضاع ناراضی بودند

پرداخت مالیات زیاد محروم بودن از آموزش و سواد پادشاه به فعل خوشگذرانی بودند و مردم توجهی نداشتند سپاهیان به دلیل جنگ‌های زیاد ضعیف شده بودند

۳۲-پیام دین اسلام چه بود

برادری و برابری

۳۳-مردم چگونه اسلام را پذیرفتند

وقتی عرب‌های مسلمان به قلمرو ایران حمله کردند سپاه ساسانی شکست خوردند مردم نواحی مختلف ایران به تدریج اسلام را پذیرفتند

۳۴-دو نمونه از غذاهای معروف کرمانشاه

آش عباسعلی خورش خلال

۳۵-از صنایع دستی استان کرمانشاه

نان برنجی کاک گیوه کرمانشاهی

۳۶-کاک و خورش خلال از سوغاتی‌های کدام شهر است

کرمانشاه

۳۷-شهر کرمانشاه در___ وجود دارد

غرب ایران

۳۸-___در رشته کوه‌های زاگرس قرار دارد

کرمانشاه

۳۹-در شهر کرمانشاه آثار باستانی دوره_و_و___ دیده می‌شود

هخامنشی اشکانی ساسانی

۴۰-مجموعه‌ای از سنگ نوشته‌ها و سنگ نگاره‌ها در_________ وجود دارد

طاق بستان

۴۱-حکومت ساسانیان پس از____ به قدرت رسیدند

اشکانیان

۴۲-موجود در طاق بستان مربوط به______ است

تاج گذاری خسرو پرویز

۴۳-اردشیر _ساسان بود .

نوه

۴۴-___یکی از قدرتمندترین شاهان ساسانی بوده

شاپور اول

۴۵-اردشیر با جنگ با اشکانیان پیروز شد و___ را بنیانگذاری کرد

حکومت ساسانی

۴۶-__ بر رومی‌ها پیروز شد امپراطور روم را اسیر کرد

شاپور اول

۴۷-صحنه تسلیم __ بر کوه فارس به دستور شاپور اول حکاکی شد

امپراطور روم

۴۸-_ یکی دیگر از شاهان معروف ساسانی است

انوشیروان

۴۹-دانشگاه بزرگ__ به دستور انوشیروان ساخته شد

جندی شاپور

۵۰-دانشگاه جندی شاپور در ______ساخته شد

خوزستان

۵۱-در ایران باستان مردم پیرو دین ___بودند

زرتشت

۵۲-زرتشتیان _را مقدس می‌شماردند

آتش

۵۳-__ نام کتاب زرتشتیان است

اوستا

۵۴-_،__،__ سه پایه دین زرتشت است

پندار نیک گفتار نیک کردار نیک

۵۵-در بی ستون نگاره__ قرار دارد

پیروزی داریوش بزرگ

۵۶-حکومت___ با دعوت پیامبر اسلام به دین اسلام و نارضایتی مردم پایان یافت

ساسانی

۵۷-مردم حکومت ساسانی به دلیل _و__ از حکومت ناراضی بودند

پرداخت مالیات زیاد و محروم از تحصیلات

۵۸-پیام دین __برابری برادری بود

اسلام

۵۹-و از غذاهای اصیل کرمانشاه هستند

آش عباسعلی و خورش خلال

۶۰-کاک گیوه نان برنجی از سوغات _است

کرمانشاه

۶۱-در زمان __شهر های بزرگی ساخته شد

انوشیروان

۶۲-آبرفت چیست

رودها دامنه کوه را می‌شویند و سنگ‌های بزرگ و کوچک را با خود می‌برند به شن و ماسه گل و لایی که همراه خود می‌برد می‌گویند

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها