سوالات متن درس ۱۴ هدیه ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۴ هدیه ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۴ هدیه ششم

۱-امام علی (ع) در نامه ی ۴۷ نهج البلاغه میفرمایند: «شما را به رعایت ……………… در کارهایتان سفارش میکنم.

نظم

۲-در هر کاری اگر می خواهی موفق شوی باید از ……….. نترسی.

شکست

۳-خدا در آیه ی ۳۹ سوره ی نجم میفرماید: برای انسان جز آنچه ……… کرده است هیچ نصیب و بهره ای نیست.

تلاش

۴-امام علی (ع) در خصوص داشتن نظم در کارها چه می فرمایند؟

امام علی (ع) می فرمایند: شما را به رعایت نظم در کارهایتان سفارش میکنم.

۵-پنج گام موفقیت را نام برده و بنویسید چرا برای رسیدن به موفقیت باید همه ی پنج گام را طی کرد؟

داشتن ابزارهای مخصوص آن کار.
داشتن استاد ماهر و باتجربه.
داشتن نظم و برنامه ریزی.
سعی و تلاش فراوان.
صبر داشتن و از شکست نترسیدن زیرا انجام پنج گام بالا، ما را در رسیدن سریع به موفقیت یاری می کنند و اگر یکی از این گام ها را انجام ندهیم یا به موفقیت نمیرسیم و یا در رسیدن به موفقیت با سختی های زیادی رو به رو میشویم.

۶-خداوند در آیه ی ۳۹ سوره ی نجم درباره ی سعی و تلاش چه فرموده است؟

خداوند می فرماید: «برای انسان جز آنچه تلاش کرده است (هیچ نصیب و بهره ای) نیست.»

۷-عوامل مهمی که مارا به موفقیت می رساند چیست؟

کوشش و پشتکار

۸-خداوند در قرآن درباره ی تلاش و کوشش چه فرموده است؟

برای انسان جز آنچه تلاش کرده هیچ نصیب و بهره ای نیست.

۹-تلاش و کوشش در چه صورتی موفقیت را به دنبال خواهند داشت؟

در صورتی موفقیت را به دنبال دارند که با نظم و برنامه ریزی همراه شوند.

۱۰-نظم و برنامه ریزی در کارها یعنی چه؟

یعنی ابتدا فعالیت هایی را که لازم است برای رسیدن به هدف انجام دهیم، مشخص کنیم و سپس هر کاری را در وقت خود انجام دهیم و ترتیب کارها رعایت شود.

۱۱-حضرت علی علیه سلام در مورد نظم در کارها چه سفارشی نموده است؟

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم.

۱۲-در هر کاری اگر میخواهی موفّق شوی باید ………….. آن کار را فراهم کنی.

ابزار مخصوص

۱۳-در هر کاری اگر می خواهی موفّق شوی باید …………….. ماهر و با تجربه داشته باشی.

استاد

۱۴-در هر کاری اگر میخواهی موفّق شوی باید ……………. و برنامه ریزی داشته باشی.

نظم

۱۵-انسان نباید هرگز از شکست ها و ناکامی هایش ناامید شود.

انسان نباید هرگز از شکست ها و ناکامی هایش ناامید شود.

۱۶-حضرت علی (ع) درباره ی نظم در کارها در نامه ی ۴۷ نهج البلاغه چگونه مسلمانان را سفارش می کنند؟

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش میکنم.

۱۷-از نگاه استاد، نظم داشتن در کار، مثلاً در خوشنویسی چه معنایی دارد؟

روزی یک ساعت تمرین کن ولی هر روز آن کار را انجام بده.

۱۸-آیا تنها تلاش کردن برای موفّقیت کافی است؟ چه موارد دیگری هم باید رعایت شود؟

خیر، کافی نیست؛ بلکه انسان باید در کنار تالش، صبر و حوصله و نظم و برنامه ریزی هم داشته باشد و در کاری که انجام می دهد، استاد ماهری او را راهنمایی کند و ابزار و وسایل او هم مناسب آن کار باشد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه