سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هشتم

۱-امام علی (ع) در نامه ی خود به امام حسن عسکری (ع) به ایشان توصیه می کنند که در دعای خود از خداوند چه چیزهایی بخواهد؟

اندوه خود را در پیشگاه او بگشای تا غم هایت را برطرف کند گشایش روزی در مشکلات، تو را یاری رساند افزونی عمر و تندرستی بدن، گشایش روزی

۲-چرا پیشوایان دین برای ما هر زمان و مکانی به ما دعاهایی آموخته اند؟

تا بتوانیم به این وسیله همواره با خدا ارتباط داشته باشیم و از یاری او بهره مند شویم.

۳-آیه ” وَقالَ رَبّکُم اُدعونی اَستَجِب لَکُم” به چه موضوعی اشاره دارد؟

این آیه نورانی به خوبی نشان می دهد که دعا کردن باعث جلب توجه ویژه خداوند می شود و کسانی که دعا نمی کنند، در حقیقت، خود را از لطف خاص پروردگار محروم می کنند. دعا کردن همانند چراغ همواره فروزانی است که انسان را به پناهگاه اصلی و واقعی هدایت می کند.

۴-دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

۱- ما با دعا کردن مورد توجه خداوند قرار می گیریم

۲- از پاداش روز قیامت بهره مند می شویم.

۳- شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم.

۴- فایده ی دیگر دعا کردن، آرامش روحی است.

۵-امام صادق (ع) درباره ی اثر مهم نیایش و دعا چه می فرمایند؟

«نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با دعا نمی توان به آن رسید. اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد، چیزی به دست نخواهد آورد، پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان! هر دری که پیوسته کوبیده شود، بلاخره به روی انسان باز خواهد شد.

۶-چرا باید آداب دعا را رعایت کنیم؟

دعا آدابی دارد که رعایت آنها باعث جلب توجه بیشتر خداوند می شود و دعا زودتر به اجابت می رسد.

۷-چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

الف) اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود.

ب) هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر آغاز کن؛ زیرا خداوند، کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد، و دیگری را نپذیرد.

ج) نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.

د) هرگاه امام باقر (ع) حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آن گاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

۸-چهار وقت مناسب برای دعا کردن کدامند؟

۱- هنگام قرائت قرآن وقت اذان

۲- هنگام باریدن باران

۳- هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر

۹-بنابر فرمایش امام علی (ع)، چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند؟

چه بسا در اجابت دعا تأخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود. گاهی چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و (در عوض) بهتر از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایۀ تباهی دین تو خواهد بود. پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو برکنار!

۱۰-با توجه به نامه امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام چه کسی پاسخ دعاهای ما را خواهد داد؟

کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست.

۱۱-چند نمونه از گنجینه های رحمت خداوند را نام ببرید.

افزونی عمر، تندرستی بدن و گشایش روزی.

۱۲-آیا دعا کردن مخصوص زمان گرفتاری و سختی است؟

ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و خواست او نمی توانیم حتی کوچکترین کارها را نیز انجام دهیم. به همین دلیل، پیشوایان دین دعاهایی به ما آموخته اند تا بتوانیم به این وسیله همواره با خدا ارتباط داشته باشیم و از یاری او بهره مند شویم.

۱۳-نمونه هایی از دعاهایی که انسان به وسیله آنها با خدا ارتباط بر قرار می کند را نام ببرید.

دعاهای روزهای هفته، دعاهای قبل از غذا خوردن و بعد از آن، دعای قبل از خواب، دعای وقت مطالعه، دعاهای هنگام وضو، دعای هنگام بیدار شدن، دعای سوار شدن به وسیله نقلیه و…..

۱۴-آیه «ادعونی استَجِب لَکُم» را ترجمه کرده و بنویسید این آیه چه مفهومی را بیان می کند؟

ترجمه کنید: بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را – مفهوم این آیه این است که دعا کردن باعث جلب توجه ویژه خداوند می شود و کسانی که دعا نمی کنند، در حقیقت، خود را از لطف خاص پروردگار محروم می کنند. دعا کردن همانند چراغ همواره فروزانی است که انسان را به پناهگاه اصلی و واقعی هدایت می کند.

۱۵-ثمرات و فایده های دعا و نیایش را بنویسید.

۱- توجه خداوند قرار می گیریم

۲- علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم.

۱۶-با توجه به فرمایش امام صادق «علیه السلام» اهمیت و ارزش دعا کردن را بنویسید.

نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با دعا نمی توان به آن رسید. اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد، چیزی به دست نخواهد آورد، پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان! هر دری که پیوسته کوبیده شود، بالاخره به روی انسان باز خواهد شد.

۱۷-رعایت آداب دعا چه فایده هایی دارد؟

دعا آدابی دارد که رعایت آنها باعث جلب توجه بیشتر خداوند می شود و دعا زودتر به اجابت می رسد.

۱۸-برخی از آداب دعا کردن را بیان کنید (چهار مورد)

۱- اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود. دعاى بنده اى که در شکمش حرام باش یا حقّ یکى از بندگان خدا به گردنش باشد، به درگاه خداوند بالا نمى رود.

۲- هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر آغاز کن؛ زیرا خداوند، کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد، و دیگری را نپذیرد.

۳- در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، و قت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان ولشکر کفر؛

۴- هرگاه امام باقر حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

۱۹-با توجه به احادیث معصومین علیهم السلام دعاکردن در چه وقت هایی بهتر است؟

در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، و قت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان ولشکر کفر

۲۰-با توجه به نامه ی امام علی «علیه السلام» به فرزندش امام حسن «علیه السلام» چرا برخی از دعا های مان مستجاب نمی شود؟

زیرا گاهی چیزی را خواسته ایم که به ما نداده اند ولی بهتر از آن را در این دنیا یا آن دنیا به ما داده اند یا گاهی چیزی که از خدا می خواهیم مایه تباهی دین ماست.

۲۱-دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

۱- ما با دعا کردن مورد توجه خداوند قرار می گیریم و علاوه بر بهره مندی از پاداش در روز قیامت، در همین دنیا نیز شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا را به دست می آوریم.

۲- فایدهٔ دیگر دعاکردن، آرامش روحی است.

۲۲-چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

۱- صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان پاکش

۲- صدقه دادن

۳- در حق دیگران دعا نمودن

۴- پاک و حلال کردن در آمد

۲۳-بنابر فرمایش حضرت علی علیه السلام چرا برخی دعاها فوری برآورده نمی شوند؟

چه بسا در اجابت دعا تأخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود گاهی چیزی را خواسته ای، ولی آن را به تو نداده اند و در عوض بهتر از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند؛ و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است، زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایه تباهی دین تو خواهد بود پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو بر کنار

۲۴-با توجه به جعبه ی کلمات، جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. (هزاران – هنگام قرائت قرآن – آرامش روحی – تکیه گاهی قوی – دعای پنهانی در حق دیگران – صلوات )

۱- نزدیک ترین دعاها به اجابت ….

۲- برای اینکه حتماً دعای ما مستجاب شود آن را با …. خواست

۳- از فواید دعا کردن …. است

۱- دعای پنهانی در حق دیگران

۲- صلوات

۳- آرامش روحی

۲۵-با توجه به حدیث زیر ، آداب دعا کردن را با توجه به روش عملی امام باقر «علیه السلام» بنویسید.

«هرگاه امام باقر «علیه السلام» حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد. سپس خود را معطر می کرد و به مسجد می رفت و آن گاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت »

ابتدا صدقه بدهیم سپس خود را معطر کنیم و در آخر به مسجد رفته و هنگام اذان ظهر با خدا راز و نیاز کنیم.

۲۶-در چهار وقت دعا کردن فرصتی غنیمت است، آنها را بنویسید.

۱- قرائت قرآن

۲- وقت اذان

۳- باریدن باران

۴- هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان با لشکر کفر

۲۷-کلید گنجینه خدا……………. است.

دعا کردن

۲۸-کسانی که دعان نمی کنند در حقیقت خود را از ….. محروم می کنند.

لطف خاص پروردگار

۲۹-دعا چراغ فروزانی است که انسان را به ……..هدایت می کند

پناه گاه اصلی و واقعی

۳۰-بهترین دعا………………. است.

صلوات بر پیامبرخدا وخاندان پاکش

۳۱-امام صادق(ع): نزد خداوند جایگاهی است که زبان ………. نمی توان به آن رسید.

دعا

۳۲-هرگاه خواستی دعا کنی آن را با …………. آغاز کن.

صلوات بر پیامبر

۳۳-نزدیک ترین دعا به استجابت دعای کسی است؟

در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.

۳۴-در دعا چیزی را بخواه که……………. برایت ماندگار…………… از تو برکنار باشد.

نیکی و زیبایی – رنج و سختی

۳۵-هرگاه امام باقر (ع) وقتی حاجتی داشت ابتدا………می داد سپس خود را………….. و به ………….می رفت و در هنگام اذان …………… به دعا می پرداخت.

صدقه – معطر – مسجد

۳۶-برخی دعاها سبب تباهی……….. می شود.

دین انسان

۳۷-گنجینه ای از رحمت خدارا بنویسید. ۳ مورد

افزونی عمر، تندرستی بدن و گشایش روزی

۳۸-فواید دعا را از دیدگاه امیرالمومنین (ع) بنویسید.

ما با دعا کردن کلید گنجینه های خداوند به دست می آوریم و در نعمت های خداوند را بگشاییم.

۳۹-چند نمونه از دعاهای روزانه را نام ببرید.

دعاهای روزهای هفته، دعاهای قبل از غذا خوردن و بعد از آن، دعای قبل از خواب

۴۰-آیا ما فقط در زمان گرفتاری به دعا نیاز داریم؟ چرا؟

خیر – زیرا انسان به صورت پیوسته به خدا نیاز دارند و به همین دلیل همیشه پیش درگاه خداوند عرض نیاز می کنیم.

۴۱-چرا پیشوایان دینی ما تاکید بر دعا کرده اند؟

براساس تعالیم قرآن، ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و خواست او نمی توانیم حتی کوچک ترین کارها را نیز انجام دهیم. به همین دلیل، پیشوایان دین دعاهایی به ما آموخته اند تا بتوانیم به این وسیله همواره با خدا ارتباط داشته باشیم و از یاری او بهره مند شویم.

۴۲-چگونه دعا سبب آرامش می شود؟

فایدهٔ دیگر دعاکردن، آرامش روحی است. احساس اضطراب و ناامیدی، وقتی به سراغ انسان می آید که خود را در برابر سختی ها تنها ببیند و کسی را نیابد تا مشکلاتش را با او در میان بگذارد و از او یاری بطلبد.

۴۳-رعایت آداب دعا چه فوایدی دارد؟

جلب توجه بیشتر خداوند می شود و دعا زودتر به اجابت می رسد

۴۴-اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود چه وظیفه ای برعهده دارد؟

اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود. دعاى بنده اى که در شکمش حرام باشد، یا حقّ یکى از بندگان خدا به گردنش باشد، به درگاه خداوند بالا نمى رود.

۴۵-چهار فرصت مناسب برای دعا را بنویسید.

۱- قرائت قرآن

۲- وقت اذان

۳- باریدن باران

۴- هنگام روبه رو شدن سپاه ایمان با لشکر کفر

۴۶-امام باقر(ع) هرگاه می خواست دعا کند چه آدابی را به جا می آوردند؟

هرگاه امام باقر(ع) حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آنگاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

۴۷-نزدیک ترین دعا به اجابت دعای چه کسی است؟

نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.

۴۸-احساس اضطراب چه زمانی به سراغ انسان می آید؟

احساس اضطراب و ناامیدی، وقتی به سراغ انسان می آید که خود را در برابر سختی ها تنها ببیند.

۴۹-چرا فرستادن صلوات ابتدای دعا فضیلت دارد؟

هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر آغاز کن؛ زیرا خداوند، کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد، و دیگری را نپذیرد.

۵۰-من کیستم؟

الف) چراغ فروزانی هستم که انسان را به پناهگاه اصلی هدایت می کنم.

ب) شروع دعا با من سبب برآورده شدن زودتر دعا می گردد.

الف) دعا

ب) صلوار بر پیامبر اکرم (ص)

۵۱-آیه ی انما المومنون اخوه ……… در مورد چیست؟

برادر یا خواهر بودن مسلمانان(همدلی همبستگی بین آنها)

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه