سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۴ پیام های آسمانی هفتم

۱-ویژگی پیشرفته ترین دوربین دنیا را بنویسید.

این دوربین بسیار سبک و زیباست و به راحتی حرکت می کند تازه بدون اینکه احتیاج به فیلم داشته باشد تا ده ها سال می تواند بدون کمترین مشکلی فیلمبرداری کند اگر کمی گرد و غبار داخل اش شود خود به خود به کار افتاده و خودش را شست و شو میدهد. حتی گاهی اوقات که دچار مشکلی می شود، به صورت طبیعی خودش را تعمیر و تنظیم می کند. در هر زمانی با توجه به میزان نور عدسی اش به صورت خودکار تنظیم می شود. وقتی هم که صاحباش نخواهد از آن استفاده کند خود به خود خاموش و بسته می شود.

۲-چرا خداوند به ما عقل داده است؟

ما با عقل درباره انچه می بینیم فکر می کنیم و از دنیای پیرامون خود درس خدا شناسی می آموزیم

۳-امیر مؤمنان در مورد برگزیدن یک دوست خوب چه می فرماید؟

پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی ،به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد

۴-سه ویژگی یک دوست خوب را نام ببرید؟

اهل نماز و نیکی – وفای به عهد – راستگویی

۵-چرا در انتخاب دوست باید به اهل نماز بودن وی توجه کرد؟

چون کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته ی او برای اقامه ی نماز بی توجه باشد، به ما و خواسته های ما هم بی توجه خواهد بود

۶-خداوند وفای به عهد را نشانه ی چه می داند؟

نشانه ی ایمان

۷-ترجمه آیه ی «قَد أَفلَحَ المؤمنون الَّذین هُم لّأَماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعون» را بنویسید.

به راستی که مؤمنان رستگار شدند، کسانی که آنان امانت ها و پیمان خویش را رعایت می کنند

۸-پایبند نبودن به قول و عده موجب چه می شود؟

موجب می شود که دوستی ها پایدار نماند

۹-علی (ع) در مورد وفای به عهد توسط دوستان چه می فرماید؟

بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد نکن

۱۰-امام صادق (ع) در باره ی اعتماد به دوست چه می فرماید؟

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید

کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد شد

۱۱-به نظر علی (ع) عاقبت راستگویی ……. است و دروغگویی …….. و ………..

نتیجه دروغگویی در این دنیا …………. و در آخرت …………. است

نجات – حسرت و پشیمانی

خواری – عذاب جهنم

۱۲-دروغ های بزرگ نتیجه ی چیست؟

نتیجه ی دروغ های کوچک که به شوخی گفته می شود

۱۳-کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

رعایت اوقات نماز – نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

۱۴-راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟

نجات و رستگاری و بدست آوردن اعتماد دیگران

۱۵-یکی از ویژگی های مؤمنان که آنها را رستگار می سازد چیست؟

امانت داری و وفای به عهد و پیمان

۱۶-با توجه به سخن امام علی(ع)، برای اینکه بهترین دوستان را انتخاب کنیم باید چکار کرد؟

امام علی (ع) می فرمایند: پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی، به هم نشینی با بدان گرفتار خواهی شد

۱۷-خداوند ……………را نشانه ایمان می داند.

وفای به عهد

۱۸-یکی از ویژگی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟

وفای به عهد و خوش پیمانی

۱۹-امام علی (ع) درباره ی وفای به عهد چه می فرمایند؟

بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد نکن

۲۰-امام صادق (ع) درباره ی راستگو بودن بودن دوستان چه فرمودند؟

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید، بلکه به راست گویی و امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راست گو باشد، اعمالش نیز پاک خواهد شد.

۲۱-راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟

عاقبت راست گویی: نجات است و عاقبت دروغ گویی، حسرت و پشیمانی

نتیجۀ دروغ گویی: در دنیا خواری و در آخرت عذاب جهنم است

۲۲-بسیاری از دروغ های بزرگ، نتیجه ی دروغ هایی است که به …………. گفته می شوند.

شوخی

۲۳-کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

الف) اوقات نماز را رعایت نکند نمازش را در اول وقت آن نخواند

ب) در سختی و راحتی در کنار هم نوعانش نباشد.

۲۴-راست گویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد؟

راست گویی باعث پاک شدن اعمال انسان می شود

۲۵-یکی از ویژگی های مومنان که آنان را رستگار می سازد چیست؟

وفای به عهد

۲۶-امیر مؤمنان در مورد برگزیدن یک دوست خوب چه می فرماید؟

پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی ،به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد .

۲۷-سه ویژگی یک دوست خوب را نام ببرید؟

۱.اهل نماز و نیکی

۲.وفای به عهد

۳.راستگویی

۲۸-امام صادق(ع)دو ویژگی برای آزمودن دوستان معرفی کرده است. آنها کدامند؟

۱.رعایت اوقات نماز

۲.نیکی به همنوعان در سختی و راحتی

۲۹-خداوند وفای به عهد را نشانه ی چه می داند؟

نشانه ی ایمان

۳۰-ترجمه آیه ی«قَد أَفلَحَ المؤمنون .الَّذین َ هُم لّأَماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعون»

به راستی که مؤمنان رستگار شدند ، کسانی که آنان امانتها و پیمان خویش را رعایت می کنند .

۳۱-پایبند نبودن به قول و وعده موجب چه می شود ؟

موجب می شود که دوستی ها پایدار نماند .

۳۲-علی(ع) در مورد وفای به عهد توسط دوستان چه می فرماید؟

بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند ، اعتماد نکن.

۳۳-امام صادق(ع) در باره ی اعتماد به دوست چه می فرماید؟

برای اینکه کسی را به درستی بشناسید ، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید . کسی که زبانش راستگو باشد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد .

۳۴-به نظر علی(ع) عاقبت راستگویی ……. است و دروغگویی …….. و . …………

۱.نجات

۲.حسرت و پشیمانی

۳۵-نتیجه دروغگویی در این دنیا …………. و در آخرت …………. است .

۱.خواری

۲.عذاب جهنم

۳۶-دروغهای بزرگ نتیجه ی چیست؟

نتیجه ی دروغ های کوچک که به شوخی گفته می شود .

۳۷-کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

۱.رعایت اوقات نماز

۲.نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

۳۸-راستگویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟

نجات و رستگاری و بدست آوردن اعتماد دیگران

۳۹-یکی از ویژگیهای مؤمنان که آنها را رستگار می سازد چیست؟

امانت داری و وفای به عهد و پیمان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه