سوالات متن درس ۱۵ تفکر و سواد رسانه ای

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ تفکر و سواد رسانه ای همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ تفکر و سواد رسانه ای

۱-رسانه ها بر طبق چه چیز به تولید پیام می پردازند؟

ارزش ها و دیدگاه های خود

۲-ابعادی از سبک زندگی یک فرد را بنویسید؟

افراد در زندگی روزمرۀ خود الگوهایی را انتخاب میکنند و بر مبنای آنها رفتارهای روزمره همچون نوع و چگونگی غذا ،خوردن پوشش و آرایش ،ظاهری تفریح و سرگرمی و … خود را سازمان میدهند اینها ابعادی از سبک زندگی فرد است.

۳-برخی مؤلفه های سبک زندگی را نام ببرید؟

پوشش ( لباس زیورآلات – طرز آرایش و پیرایش ظاهر ) آرایش مو و چهره و… – نوع و نحوۀ غذا خوردن – نوع و میزان خرید کردن – تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت

۴-مد ها چه الگوهایی هستند ؟

الگوهای فرهنگی ای است که توسط بخشی از افراد ،جامعه پذیرفته میشود و دارای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه است و سپس فراموش می شود.

۵-رسانه شامل چه عامل هایی می شود؟

پیوندهای جامعه سنتی را تضعیف و افراد را در مقابل تبلیغات ،تجاری ،سیاسی فرهنگی آسیب پذیر

۶-آیا رسانه تنها عامل تغییر سبک زندگی محسوب میشود ؟ مثال بزنید

نمیشود بلکه عواملی دیگر هم در این امر اثر گذار است به طور مثال اگر برای یک فرد ساکن در مناطق سردسیر ساعتها تبلیغات تجاری انواع نوشیدنیهای سرد را نشان دهید فکر می کنید.

۷-نمیشود بلکه عواملی دیگر هم در این امر اثر گذار است به طور مثال اگر برای یک فرد ساکن در مناطق سردسیر ساعتها تبلیغات تجاری انواع نوشیدنیهای سرد را نشان دهید فکر می کنید.

موجب تغییر سبک زندگی برای مثال ورود تلویزیون به خانه و پخش برنامه تا ساعات پایانی شب به تغییر ساعت خواب و بیداری بسیاری از خانوادهها منجر شده است. همچنین استفاده از تلویزیون و بعدها ،رایانه اینترنت و تلفن همراه در خان هها به کاهش میزان تعامل رو در رو بین اعضای خانواده منجر شده است.

۸-برخی از مولفه های سبک زندگی را نام ببرید.

پوشش لباس زیورآلات

طرز آرایش و پیرایش ظاهر آرایش مو و چهره …. نوع و نحوه غذا خوردن

نوع و میزان خرید کردن

تفریح و سرگرمی و چگونگی گذران اوقات فراغت – منزل اسباب و اثاثیه و تزئینات آن

۹-مد چیست؟

مدها الگوهای فرهنگی ای است که توسط بخشی از افراد جامعه پذیرفته میشود و دارای یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه است و سپس فراموش می شود.

۱۰-مد چیست؟

بسیاری از ابعاد سبک زندگی ، ذیل مصرف تعریف میشود و تنها پوشش و آرایش را شامل نمی شود.

۱۱-………..الگوهای فرهنگی ای در ارای یک دوره نسبتا کوتاه است و سپس فراموش می شود.

مدها الگوهای فرهنگی ای در ارای یک دوره نسبتا کوتاه است و سپس فراموش می شود.

۱۲-بسیاری از ابعاد سبک زندگی ذیل مصرف تعریف می شود و تنها ………………… را شامل نمی شود.

بسیاری از ابعاد سبک زندگی ذیل مصرف تعریف میشود و تنها پوشش و آرایش را شامل نمیشود.

۱۳-دو دیدگاه در مورد تاثیر رسانه در الگوی مصرف را بنویسید و به طور خلاصه شرح دهید.

دیدگاه اول مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند. دیدگاه دوم برخی از صاحب نظران معتقدند که مخاطبان در برابر ،رسانه همواره فعالانه و هدفمند عمل می کنند.

۱۴-ورود ابزارهای رسانه ای به زندگی روزمره موجب چه چیزی شده است؟ مثال بزنید.

ورود ابزارهای رسانه ای به زندگی روزمره نیز موجب تغییر سبک زندگی شده است؛ برای مثال ورود تلویزیون به خانه و پخش برنامه تا ساعات پایانی شب به تغییر ساعت خواب و بیداری بسیاری از خانوادهها منجر شده است.

۱۵-تولید کنندگان تبلیغات فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی از فشارهای اجتماعی برای لاغر بودن استفاده میکنند تا …………….. خود را به فروش برسانند.

تولید کنندگان تبلیغات فیلمهای سینمایی و برنامه های تلویزیونی از فشارهای اجتماعی برای لاغر بودن استفاده میکنند تا محصولات خود را به فروش برسانند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه