سوالات متن درس ۱۵ مطالعات ششم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ مطالعات ششم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ مطالعات ششم

۱-گروه های مختلف ……… و ………. نیز لباس های به خصوصی به تن میکنند.

اجتماعی – شغلی

۲-در فصول مختلف سال لباس های ما ………. است.

متفاوت

۳-در زمستان بیشتر، لباس هایی به رنگ ………. میپوشیم.

تیره

۴-لباس های ………. اقوام ایرانی بسیار زیبا است.

محلّی

۵-امروزه لباس های محلّی اغلب در ……… یا ………. پوشیده میشوند.

مراسم – جشن های خاص

۶-در دوره های مختلف تاریخی، …….. مردم تغییراتی داشته است.

پوشاک

۷-در موزه ی ……….. میتوانیم انواع لباسهای محلّی را کنیم.

مردم شناسی

۸-چه عواملی باعث متفاوت بودن لباس مردم میشود؟

موقعیت های مختلف، گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، فصول مختلف سال و نواحی مختلف آب و هوایی، اقوام مختلف

۹-سه مثال برای این که ما در موقعیّت های مختلف، لباس های مختلف به تن می کنیم، بزنید.

۱- لباس منزل ما با لباس مدرسه و با لباسی که در مهمانی میپوشیم، فرق دارد.

۲- وقتی میخواهیم ورزش کنیم از لباسهای ورزشی یا لباس های راحت استفاده میکنیم.

۳- در بعضی مراسم مختلف اجتماعی مثل عزاداری برای حضرت اباعبداللّه امام حسین لباس سیاه میپوشیم.

۱۰-لباس های گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چه چیز متفاوت است؟

لباس های این گروه بسته به کار و نقش آنها در اجتماع، متفاوت است و از روی لباس آنها میتوانیم به شغل و حرفه ی این افراد پی ببریم.

۱۱-چرا در زمستان بیشتر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن برای لباس هایمان استفاده می کنیم؟

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیشتر به خود جذب می کنند و در زمستان باعث گرم شدن ما می شوند و رنگ های روشن نور خورشید را کمتر به خود جذب می کنند و در تابستان کمتر احساس گرما می کنیم.

۱۲-پوشاک مردم در نواحی مختلف آب و هوایی از چه نظر با هم فرق میکند؟

از نظر شکل، جنس و رنگ

۱۳-چرا در مناطق مختلف ایران پوشاک مردم با هم متفاوت است؟

چون در کشور ما تنوع آب و هوایی وجود دارد و در بعضی جاها آب و هوا گرم و خشک، در بعضی جاها سرد و در بعضی مکان ها گرم و مرطوب و در بعضی نواحی معتدل است.

۱۴-چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود داند، را نام ببرید.

فارس، ترک، لُر، گیلک، کرد، بلوچ

۱۵-در زمان های گذشته کدام گروه های اجتماعی مختلف لباس های مخصوص به خود میپوشیدند؟

شاهزادگان، روحانیون، نظامیان

۱۶-سرپوش مردان در عکس های دوره های مختلف تاریخی چه چیزهایی نشان داده شده است؟

تاج، انواع کلاه، عمامه، دستار و …

۱۷-چرا لباس های محلّی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری میکنند؟

برای حفظ و نگهداری فرهنگ و تمدّن ایران و آشنایی مردم با فرهنگ گذشتگان

۱۸-چه عواملی باعث تفاوت در نوع لباس می شود؟

موقعیت های مختلف، گروه های مختلف اجتماعی و شغلی، فصول مختلف سال و نواحی مختلف آب و هوایی، اقوام مختلف

۱۹-برای تفاوت لباس در موقعیت های مختلف چند مثال بزنید

لباس منزل ما با لباس مدرسه و لباسی که در مهمانی می پوشیم فرق دارد. وقتی می خواهیم ورزش کنیم از لباس های ورزشی یا لباس های راحت استفاده می کنیم. بعضی از لباس ها را هم در مراسممختلف اجتماعی می پوشیم، مثال در مراسم عزاداری برای ابا عبدالله امام حسین لباس سیاه به تن می کنیم.

۲۰-تفاوت لباس گروه های مختلف اجتماعی و شغلی بسته به چیست؟

گروه های مختلف اجتماعی و شغلی نیز لباس های بخصوصی به تن می کنند. لباس های این گروه ها بسته به کار و نقش آنها در اجتماع، متفاوت است. ما می توانیم از روی لباس این گروه ها پی ببریم که شغل و حرفه ی این افراد چیست یا چه خدمتی به اجتماع می کنند.

۲۱-در زمستان بیشتر چه نوع لباس هایی می پوشیم؟

لباس های ضخیم و گرم با الیاف پشمی و پنبه ای

۲۲-پوشاک ما در تابستان و زمستان چه تفاوت هایی با هم دارد؟

در زمستان از لباس های ضخیم و گرم و با رنگ های تیره بیشتر استفاده می شود ولی در تابستان از لباس های نازک و خنک و با رنگ های روشن.

۲۳-چرا در زمستان بیش تر از رنگ های تیره و در تابستان از رنگ های روشن برای لباس هایمان استفاده می کنیم؟

زیرا رنگ های تیره نور خورشید را بیش تر و رنگ های روشن نور خورشید را کم تر به خود جذب می کنند.

۲۴-وجود مناطق مختلف آب و هوایی در کشور ما چگونه باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم می شود؟

در کشور عزیز و پهناورمان ایران تنوع آب و هوایی وجود دارد؛ یعنی نوع آب و هوا در همه جا یکسان نیست. در بعضی جاها آب و هوا گرم و خشک ، در بعضی جاها سرد و در بعضی مکان ها گرم و مرطوب و در بعضی نواحی معتدل است و این باعث تفاوت در نوع پوشاک مردم مناطق مختلف می شود.

۲۵-چند نمونه از اقوام ایرانی را که لباس های مخصوص به خود دارند، نام ببرید.

فارس، ترک، لر، گیلک، کرد، بلوچ و …

۲۶-به نظر شما چرا لباس های محلّی را در موزه ی مردم شناسی حفظ و نگهداری می کنند؟

زیرا لباس ها ی هر دوره تاریخی قسمتی از فرهنگ و هویت مردمان آن زمان را نشان می دهد. با نگه داری لباس های محلّی در موزه ی مردم شناسی در واقع فرهنگ، گذشته و تاریخ اقوام مختلف ایرانی را حفظ می کنند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

10 دیدگاه ها