سوالات متن درس ۱۵ مطالعات هشتم

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ مطالعات هشتم

۱-مغولان چه کسانی بودند و چگونه زندگی می کردند؟

مغولان از اقوام بیابان گردی بودند که در سرزمین مغولستان می زیستند آب و هوای سرد و خشک منطقه، موجب شده بود که آنها شیوهٔ زندگی کوچ نشینی و دامداری را برگزینند قبایل مغول تا پیش از چنگیزخان پراکنده بودند و حکومتی نداشتند این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تأمین زندگی، به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.

۲-چنگیز خان مغول چه کسی بود؟

چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبایل مغول را به فرمان خود درآورد و حکومتی نیرومند تشکیل داد و برای ادارهٔ آن، مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی تدوین کرد و به اجرا گذاشت.

۳-یکی از اصول مهم «یاسا» چه بود؟

از یکی از اصول مهم «یاسا» آن بود کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می کردند، قتل وغارت در امان بودند، اما آنان که مقاومت می کردند، باید قتل عام و غارت می شدند.

۴-چنگیز خان مغول چه خصوصیاتی داشت؟

چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله های جنگی استاد بود. وی، مردی بی رحم بود و سربازان، سرداران و حتی فرزندانش باید بدون چون و چرا فرمانش را اطاعت می کردند

۵-بهانه چنگیز خان مغول برای حمله به ایران چه بود؟

در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از شهرهای ایران آمده بودند، به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند چنگیزخان این موضوع را بهانه قرار داد و با لشکری عظیم به ایران هجوم آورد.

۶-کدام ولایات ایران مورد هجوم لشکریان چنگیزخان مغول قرار گرفتند؟

ماوراءالنهر،بخارا، گرگانج، سمرقند، مرو، توس، نیشابور، بلخ، هرات

۷-چرا سلطان جلال الدین، پسر و جانشین سلطان محمد خوارزمشاه با وجود شهامت و شجاعت نتوانست مغول ها را شکست دهد؟

به دلیل اختلافات و درگیری های داخلی برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفهٔ عباسی نه تنها جلال الدین را یاری نکردند، بلکه با وی وارد جنگ شدند.

۸-چند نمونه از جنایات مغول ها در ایران را نام ببرید.

بر اثر این هجوم، بسیاری از ایرانیان جان باختند و تعداد زیادی به اسارت درآمدند یا آواره شدند ترس و وحشت سراسر ایران را فراگرفت شهرها و آبادی های زیادی ویران شد و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی و قنات ها وارد آوردند مساجد، مدارس و کتابخانه ها را خراب کردند و سوزاندند.

۹-هلاکوخان چگونه حکومت ایلخانان مغول را تأسیس کرد؟

هلاکوخان (نوه چنگیز) نخست اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنان را ویران کرد؛ سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه، خلافت عباسی را از بین برد و پس از آن حکومت ایلخانان را تأسیس کرد.

۱۰-قیام سربداران چگونه شکل گرفت؟

همزمان با فروپاشی حکومت ایلخانان، بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی، خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت و موجب بروز قیام سربداران شد که از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد مردم سبزوار در آن زمان بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری، آمادهٔ مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند.

۱۱-چرا قیام سربداران به این نام معروف شد؟

زیرا آن ها شعار می دادند سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم.

۱۲-رابطه تیمور با هنر چگونه بود؟

او به هنر، علاقه نشان می داد و هر شهر و ولایتی را که فتح می کرد، هنرمندان و صنعت گرانش را به پایتخت خود سمرقند (امروزی) می فرستاد.

۱۳-آیا انسان ها در هنگام جنگ نیز باید حقوق دیگران را رعایت کنند؟ چگونه؟

بله – نباید به مردم بی دفاع حمله کنند.

۱۴-آیا آنها اجازه دارند به غیرنظامیان و آثار فرهنگی و بناهای تاریخی یک کشور صدمه بزنند؟

خیر – زیرا آثار تاریخی متعلق به همه مردم دنیا هستند.

۱۵-مغولان که بودند؟

اقوام بیابان گرد مغولستان، واقع در شمال چین و جنوب سیبری بودند آب و هوای سرد و خشک منطقه، موجب شده بود که آنها ٔ شیوه زندگی کو چنشینی و دامداری را برگزینند قبایل مغول تا پیش از چنگیزخان پراکنده بودند و حکومتی نداشتند این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تأمین زندگی، به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.

۱۶-چنگیز که بود و چه خصوصیات و مهارت هایی داشت و چه اقدامی انجام داد؟

چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبیله های مغول را زیر فرمان خود درآورد و حکومتی نیرومند تشکیل داد چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله های جنگی استاد بود. وی، مردی بی رحم بود و سربازان، سرداران و حتی فرزندانش باید بدون چون و چرا فرمانش را اطاعت می کردند. برای ٔ اداره کشور، مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی٭ تدوین کرد و به اجرا گذاشت. یکی از اصول مهم “یاسا ” آن بود کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می کردند، از قتل و غارت در امان بودند، اما آنان که مقاومت می کردند، باید قتل عام و غارت می شدند.

۱۷-مغولان حمله به همسایه های خود را از چه زمانی واز کجا آغاز کردند؟

مغولان هم پس از آنکه متحد و قدرتمند شدند، به فکر حمله به سرزمین های آباد و تصاحب ثروت آنها افتادند آنها نخست به چین حمله و شهر ثروتمند پکن را تسخیر و غارت کردند مغولان سپس با فتح سرزمین هایی در غرب مغولستان، به مرزهای ایران نزدیک شدند.

۱۸-حمله مغولان به ایران چه زمانی، چرا و چگونه انجام شد؟

مغولان در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به ایران هجوم آوردندچنگیزخان در سال (۶۱۶ ه.ق) به بهانه کشته شدن اعضای یک کاروان تجاری مغول به جرم جاسوسی به دستور حاکم یکی از شهرهای مرزی ایران به ایران هجوم آورد. سلطان محمد در همان برخورد اول با سپاه مغول، چنان دچار بیم و هراس شد که فرار کرد. فرار او، روحیه سپاهیان و مردم را ضعیف کرد. لشکریان مغول به چند گروه تقسیم شدند و به تعداد زیادی از شهرها و آبادی های ایران یورش بردند هر جا که مقاومتی صورت می گرفت، ساکنان آنجا به طرز بی رحمانه ای قتل عام می شدند.

۱۹-چرا مقاومت جلال الدین خوارزمشاه در برابر مغولان نتیجه نداد؟

سلطان جلال الدین، پسر و جانشین سلطان محمد خوارزمشاه، شهامتی از خود نشان داد و در یک جنگ بر مغولان پیروز شد، اما به دلیل اختلافات و درگیری های داخلی، کاری از پیش نبرد. در آن شرایط حساس، برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز ٔ خلیفه عباسی نه تنها جلال الدین را یاری نکردند، بلکه با وی وارد جنگ شدند.

۲۰-مغولان در حمله به ایران چه صدماتی را وارد کردند؟

حمله چنگیز، یکی از فجایع تاریخ ایران بود شهرها و آبادی های زیادی را ویران کردند مزارع قنات ها، مساجد، مدارس و کتابخانه ها را خراب کردند و کتاب ها را سوزاندند. بسیاری از ایرانیان را اسیر ، آواره را کشتند بسیاری و ترس و وحشت سراسر ایران را فرا گرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند میل به گوشه گیری و دوری از اجتماع در جامعه رواج یافت.

۲۱-هلاکوخان که بود و چه اقداماتی انجام داد؟

هلاکوخان نوهٔ چنگیز، مأمور شد فتوحات مغول را در ایران و دیگر بخش های جهان اسلام، کامل کند او، نخست اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنان را ویران کرد؛ سپس با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه (۳۶۵ ه.ق) خلافت عباسی را برانداخت. هلاکوخان پس از نابودی خلافت عباسی، حکومت ایلخانان را تأسیس کرد او به همراه فرزندان و نوادگانش، حدود هشتاد سال بر ایران فرمان راندند.

۲۲-اوضاع سیاسی ایران در زمان فرمانروایی ایلخانان و رابطه آنان با اروپاییان چگونه بود؟

در دوران فرمانروایی ٔ سلسله ایلخانان، ایران از نظر سیاسی یکپارچه و متحد شد و حکام و سرداران محلی تحت حاکمیت و سلطه مغولان، قرار گرفتند حکومت ایلخانان با سایر حکومت های مغولی در آسیا و دولت های اروپایی ارتباط برقرار کرد اروپاییان هم پس از جنگ های صلیبی، بیش از گذشته علاقه مند بودند که با کشورهای مسلمان و آسیایی، ٔ رابطه سیاسی و بازرگانی داشته باشند.

۲۳-اوضاع ایران پس از ایلخانان چگونه بود؟

پس از مرگ آخرین ایلخان مغول (ابوسعید)، حکومت ایلخانان فرو پاشید ایران بار دیگر گرفتار هرج و مرج، آشوب، جنگ و قتل و غارت های بی حساب شد؛ یکپارچگی و اتحاد سیاسی کشور ما از بین رفت و حاکمان محلی و سرداران مغول و غیر مغول، هر کدام بر بخشی از آن مسلط شدند و با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند.

۲۴-قیام سربداران تحت تأثیر تعلیمات چه کسانی ودر کجا شکل گرفت؟

قیام سربداران از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد مردم سبزوار بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری،آماده مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند.

۲۵-قیام سربداران چگونه شکل گرفت؟ و چگونه از بین رفت؟

ساکنان روستای باشتین که از زیاده خواهی و گستاخی مأموران حاکم مغولی خراسان به ستوه آمده بودند، به پا خاستند و مأموران مغول را مجازات کردند .آنان سپس با شعار «سر به دار می دهیم، تن به ذلّت نمی دهیم»، سپاه حاکم مغول را در آن ولایت شکست دادند .قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار، حکومت خود را تأسیس کردند. آنان با پیروزی بر سرداران و حاکمان مغول در خراسان، قلمرو خود را به مناطق همجوار گسترش دادند.

۲۶-حکومت سربداران، پشتیبان مذهب شیعه بود این حکومت محلّی پس از ………….. به ایران از بین رفت.

یورش تیمور

۲۷-چه زمانی ایران مورد هجوم و لشکرکشی تیمور قرار گرفت؟

در اواخر قرن هشتم هجری، از سمت شمال شرق

۲۸-تیمور که بود و چه خصوصیاتی داشت و چه اقداماتی انجام داد؟

تیمور گورکانی یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی از آسیا را فتح کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت او خود را از خاندان چنگیز می دانست تیمور در بی رحمی و خونریزی دست کمی از چنگیزخان مغول نداشت او به هنر، علاقه نشان می داد و هر شهر و ولایتی را که می گشود، هنرمندان و صنعتگرانش را به پایتخت خود سمرقند (امروزی) می فرستاد. تیمور حرص و طمع بسیاری به کشورگشایی داشت و در اندیشهٔ فتح چین بود که مرگ، امانش نداد.

۲۹-علت حمله های مکرر تیمور به ایران چه بود ومحدوده حکومت وی کدام مناطق بود؟

تیمور پس از آنکه بر ماوراءالنهر تسلط یافت، با سوء استفاده از اوضاع پریشان و اشفته ایران که بر هر گوشهٔ آن خانی و سرداری حکومت می کرد، چندین مرتبه به کشور ما یورش آورد که آسیب و صدمات فراوانی وارد کرد عدهٔ زیادی تلف شدند و اموال مردم غارت گردید امپراتوری تیمور از مرزهای چین تا شام گسترش یافته بود .پس از مرگ وی، فرزندان و نوادگانش هر کدام به بخشی از امپراتوری او مسلط شدند و با یکدیگر به دشمنی و ستیز پرداختند.

۳۰-جانشین تیمور که بود و حکومت تیموریان چه زمانی از بین رفت؟

شاهرخ پسر تیمور، بر رقبیان خود برتری یافت و موفق شد بخش وسیعی از ایران را تحت تسلط خود درآورد .حکومت تیموریان سرانجام با ظهور حکومت صفویان در ایران از میان رفت.

۳۱-مغولان از چه اقوامی بودند و در کجا می زیستند؟

مغولان از اقوام بیابان گردی بودند که در سرزمین مغولستان واقع در شمال چین و جنوب سیبری می زیستن.

۳۲-شیوه ی زندگی مردمان مغولستان چگونه بود؟

آب و هوای سرد و خشک منطقه، موجب شده بود که آنها شیوه ی زندگی کوچ نشینی و دامداری را برگزینند.

۳۳-چرا قبایل مغول به غارت یکدیگر و همسایگان روی آوردند؟

قبایل مغول تا پیش از چنگیز خان پراکنده بودند و حکومتی نداشتند این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند برای تأمین زندگی به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند.

۳۴-چنگیز که بود و چه کرد؟

چنگیز رئیس یکی از قبایل مغول بود که قبیله های مغول را زیر فرمان خود درآورد و حکومتی نیرومند تشکیل داد و برای اداره ی آن کشور ، مجموعه قوانینی را با عنوان یاسای چنگیزی تدوین کرد و به اجرا گذاشت.

۳۵-یکی از اصول مهم یاسای چنگیزی چه بود؟

آن بود کسانی که خود را تسلیم سپاه مغول می کردند، از قتل و غارت در امان بودند، اما آنان که مقاومت می کردند، باید قتل عام و غارت می شدند.

۳۶-چنگیز چگونه فردی بود؟

چنگیز در فنون رزمی مهارت کامل داشت و در حیله های جنگی استاد بود. وی، مردی بی رحم بود و سربازان و حتی فرزندانش باید بدون چون و چرا فرمانش را اجرا می کردند.

۳۷-مغولان پس از آنکه متحد و قدرتمند شدند به چه فکری افتادند؟

به فکر حمله به سرزمین های آباد و تصاحب ثروت آنها افتادند آنها نخست به چین حمله و شهر ثروتمند پکن را تسخیر و غارت کردند.

۳۸-مغولان چگونه به مرزهای ایران نزدیک شدند؟

مغولان با فتح سرزمین هایی در غرب مغولستان، به مرزهای ایران نزدیک شدند.

۳۹-بهانه ی چنگیز خان برای حمله به ایران چه بود؟

در زمان سلطان محمد خوارزمشاه وقتی اعضای یک کاروان تجاری مغول به یکی از شهرهای ایران آمده بودند، به دستور حاکم آن شهر به جرم جاسوسی دستگیر و کشته شدند چنگیز خان این موضوع را بهانه قرار داد و با لشکری عظیم به ایران هجوم آورد.

۴۰-سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل مغولان چه کرد؟

سلطان محمد به مقابله شتافت، اما در همان برخورد اول با سپاه مغول، چنان دچار بیم و هراس شد که فرار کرد فرار او روحیه ی سپاهیان و مردم را ضعیف کرد.

۴۱-سلطان جلال الدین خوارزمشاه در مقابل مغولان چرا نتوانست کاری از پیش ببرد؟

او در یک جنگ بر مغولان پیروز شد اما به دلیل اختلافات و درگیری های داخلی، کاری از پیش نبرد در آن شرایط حساس برخی از سرداران و حاکمان محلی و نیز خلیفه ی عباسی نه تنها جلال الدین را یاری نکردند، بلکه با وی درگیر جنگ شدند.

۴۲-نتیجه ی حمله ی چنگیزخان به ایران چه بود؟

بر اثر این هجوم، بسیاری از ایرانیان جان باختند و تعداد زیادی به اسارت درآمدند یا آواره شدند ترس و وحشت سراسر ایران را فراگرفت و مردم دچار سرخوردگی شدند . از این رو میل به گوشه گیری و دوری از اجتماع در جامعه رواج یافت شهرها و آبادی های زیادی را ویران کردند و آسیب فراوانی به مزارع کشاورزی و قنات ها وارد اوردند مغولان همچنین مساجد و کتابخانه ها را خراب کردند و کتاب ها را سوزاندند.

۴۳-هلاکو خان که بود؟ اقدامات او را بنویسید؟

هلاکو خان نوه ی چنگیز بود او مأمور شد فتوحان مغول را در ایران و دیگر بخش ها ی جهان اسلام کامل کند .

اقدامات او:

اسماعیلیان ایران را از بین برد و قلعه های آنان را تسخیر کرد.
با تسخیر بغداد و کشتن خلیفه، خلافت عباسی را برانگیخت.

۴۴-اوضاع ایران در دوران فرمانروایی سلسله ی ایلخانان چگونه بود؟

ایران از نظر سیاسی یکپارچه و متحد شد و حکام و سرداران محلی تحت حاکمیت و سلطه ی مغولان، قرار گرفتند حکومت ایلخانان با سایر حکومت های مغولی در آسیا و دولت های اروپایی ارتباط برقرار کرد.

۴۵-پس از مرگ آخرین ایلخان مغول (ابوسعید) حکومت ایلخانان دچار چه وضعیتی شد؟

حکومت ایلخانان فرو پاشید ایران یک بار دیگر گرفتار هرج و مرج، آشوب، جنگ و قتل و غارت های بی حساب شد، یکپارچگی و اتحاد سیاسی کشور ما از بین رفت و حاکمان محلی و سرداران مغول و غیر مغول، هر کدام بر بخشی از آن مسلط شدند و با یکدیگر به رقابت و ستیز برخاستند.

۴۶-همزمان با فروپاشی حکومت ایلخانان، چه عواملی موجب بروز قیام های مردمی شد؟

بی عدالتی و ستمگری حاکمان محلی، خشم و نارضایتی مردم را برانگیخت و موجب بروز قیام های مردمی در گوشه و کنار ایران شدند.

۴۷-قیام سربداران از کجا و بر اثر تعلیمات چه کسانی آغاز شد؟

از روستای باشتین در سبزوار آغاز شد مردم سبزوار در آن زمان بر اثر تعلیمات شیخ خلیفه و شیخ حسن جوری آماده ی مقابله با ظلم و ظالمان شده بودند.

۴۸-حکومت سربداران چگونه تأسیس شد؟

ساکنان روستای باشتین که از زیاده خواهی و گستاخی مأموران حاکم مغولی خراسان به ستوه آمده بودند، به پا خاستند و مأموران مغول را مجازات کردند آنان سپس با شعار سر به دار می دهیم، تن به ذلت نمی دهیم، سپاه حاکم مغول را در آن والیت شکست دادند قیام به سرعت گسترش یافت و سربداران پس از تصرف شهر سبزوار، حکومت خود را تأسیس کردند.

۴۹-تیمور که بود و چه کرد؟

تیمور گورکانی یکی از فاتحان مشهور در تاریخ است که بخش وسیعی از آسیا را فتح کرد و امپراتوری تیموری را بنیان گذاشت او خود را از خاندان چنگیز می دانست تیمور در بی رحمی و خونریزی دست کمی از چنگیز خان مغول نداشت.

۵۰-تیمور پس از تسلط بر ماوراء النهر چه کرد؟

با سوء استفاده از اوضاع پریشان و آشفته ی ایران که بر هر گوشه ی آن خانی و سرداری حکومت می کرد، چندین مرتبه به کشور ما یورش اورد و یرش های تیمور نیز همچون هجوم چنگیز، آسیب و صدمات فراوانی به مردم ایران وارد کرد در جریان این یورش ها، عده ی زیادی تلف شدند و اموال و دارایی مردم غارت گردید.

۵۱-شاهرخ که بود و چه کرد؟

شاهرخ پسر تیمور، بر رقیبان خود برتری یافت و موفق شد بخش وسیعی از ایران را تحت تسلط خود درآورد.

۵۲-مغولان در زمان …………………… به ایران هجوم آوردند.

خوارزمشاهیان

۵۳-هجوم هولناک ………………. یکی از فجایع تاریخ ایران بود.

چنگیز

۵۴-هلاکوخان پس از نابودی خلافت عباسی، حکومت ……… را تأسیس کرد.

ایلخانان

۵۵-حکومت سربداران، پشتیبان مذهب ………….. بود.

شیعه

۵۶-حکومت سربداران پس از یورش …………….. به ایران از بین رفت.

تیمور

۵۷-پایتخت تیمور شهر ……………… بود.

سمرقند

۵۸-حکومت تیموریان سرانجام با ظهور حکومت …………………. در ایران از میان رفت.

صفویان

۵۹-مغولان نخست به……… حمله و شهر ثروتمند پکن را تسخیر و غارت کردند سپس با فتح سرزمین هایی در غرب مغولستان، به مرزهای ایران نزدیک شدند.

چین

۶۰-مغولان در زمان به …………….ایران هجوم آوردند.

خوارزمشاهیان

۶۱-هلاکوخان به همراه فرزندان و نوادگانش، حدود …………سال بر ایران فرمان راندند.

هشتاد

۶۲-حکومت………….. پس از یورش تیمور به ایران از بین رفت.

سربداران

۶۳-حکومت تیموریان سرانجام با ظهور حکومت………… در ایران از میان رفت.

صفویان

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه