سوالات متن درس ۱۵ مطالعات چهارم ⚡️ با جواب

در این نوشته با سوالات متن درس ۱۵ مطالعات چهارم همراه شما هستیم.

سوالات متن درس ۱۵ مطالعات چهارم

۱-سرزمین ایران چگونه سرزمینی است؟

سرزمینی زیبا با کوه‌های بلند دشت‌های وسیع و جلگه‌های سرسبز

۲-ناهمواری چیست

به پستی‌ها و بلندی‌های زمین می‌گویند

۳-رشته کوه چیست

به کوه‌هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصلند

۴-کوه‌های ایران چگونه کوه‌هایی هستند

ایران دارای کوه‌های بلندی است

۵-بالاترین نقطه کوه کجاست

قله آن است

۶-بلندترین قله ایران چه نام دارد

قله دماوند

۷-اندازه قله دماوند چقدر است

۵۶۱۰ متر

۸-به زمین‌های پایه کوه چه می‌گویند

کوهپایه

۹-در بیشتر کوه پایه‌ها چه چیزی قرار دارد

شهر و روستا

۱۰-کشور ما دارای چه چیزی است

دشت های بزرگ

۱۱-دشت‌ها چه نوع زمین‌هایی هستند

زمین‌های صاف و هموار

۱۲-چه زمینی برای کشاورزی مناسب است

دشت‌های حاصلخیز

۱۳-چه خاکی برای کشاورزی مناسب نیست

دشتی که خاک آن شور است

۱۴-در کنار دشت‌های حاصلخیز چه چیزی قرار دارد

روستا و شهرهای پرجمعیت

۱۵-جویبار چگونه پدیدار می‌شود

در کوهستان‌ها برف فراوان می‌بارد با گرم شدن هوا برف کوه‌ها آب می‌شود و از جاری شدن آن پدید می‌آورد

۱۶-جلگه چگونه به وجود می‌آید

وقتی رودها به طرف دریا می‌روند آبرفت فراوانی را می‌آورد و در نزدیکی دریا ته نشین می‌کنند این آبرفت‌ها روی هم انباشته می‌شوند و پس از سال‌ها به وجود می‌آورند

۱۷-چند رشته کوه مهم در ایران قرار دارد

دو رشته کوه

۱۸-رشته کوه البرز در کجای ایران است

شمال ایران

۱۹-رشته کوهی بسیار بلند در شمال ایران

رشته کوه البرز

۲۰-رشته کوه زاگرس در کجا قرار گرفته؟

غرب جنوب غرب

۲۱-از وسیع‌ترین دشت‌های ایران؟

دشت کویر و دشت لوت

۲۲-پهناورترین جلگه ایران؟

جلگه خوزستان

۲۳-سرزمین ایران سرزمینی _____است

زیبا و کوه های بلند و دشت های وسیع

۲۴-_ به پستی بلندی‌های زمین می‌گویند

ناهمواری

۲۵-به کوه هایی که مانند زنجیر به یکدیگر متصلند __می گویند.

رشته کوه

۲۶-ایران دارای __است.

کوه های بلند

۲۷-بالاترین نقطه کوه _آن است

قله ی

۲۸-اندازه قله __۵۶۱۰متر است

دماوند

۲۹-_به زمین های پای کوه می‌گویند

کوهپایه

۳۰-شهر و روستا در _قرار دارد

کوه پایه ها

۳۱-کشور ایران دارای _های بزرگ است

دشت

۳۲-دشت ها زمین هایی __هستند .

صاف و هموار

۳۳-___برای زمین کشاورزی مناسب هستند

دشت های حاصلخیز

۳۴-دشتی که خاک آن شور باشد برای ___مناسب نیست

کشاورزی

۳۵-روستا و شهرهای پرجمعیت در کنار ___قرار دارند

دشت های حاصلخیز

۳۶-با گرم شدن هوا و آب شدن برف‌ها و جاری شدن آنها_____ پدید می‌آید

جویبار

۳۷-رشته کوه البرز __در شمال ایران است

بسیار بلند

۳۸-___در غرب و جنوب غرب قرار دارد

رشته کوه زاگرس

۳۹-دشت _____و___از وسیع ترین دشت های ایران است.

کویر و لوت

۴۰-رشته کوه البرز در _____قرار دارد

شمال ایران

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها